K:laisen silmin

K-ryhmäläisten havaintoja, kokemuksia ja pohdintoja työelämästä ja maailmasta ympärillämme. Vaihtuvat kirjoittajat ovat K-ryhmän työntekijöitä eri toimialoilta.

Kesko on yksi UN Global Compactin jäsenyrityksistä. Global Compact starttasi keväällä Business & Human Rights Accelerator -ohjelman suomalaisille yrityksille ja hyppäsimme kollegani Jennin kanssa innolla mukaan. Ihmisoikeudet ovat meille molemmille osa työtämme ja myös molempien iso kiinnostuksenkohde. Itse työskentelen konsernin vastuullisuusyksikössä ja tehtäväni on edistää Keskon vastuullisuusstrategian toteutumista, tähän luonnollisesti kuuluu myös ihmisoikeuksien edistäminen. Jenni puolestaan työskentelee hankinnan tuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Siksi Business & Human Rights Accelerator -ohjelma tuntui hyvältä mahdollisuudelta lisätä tietoutta aiheesta.

Ohjelman ydintarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan ihmisoikeusvaikutuksia omassa liiketoiminnassaan ja edetä vaikutusten tunnistamisesta konkreettiseen toimintaan. Ilahduttavasti mukana oli yhteensä 28 pienempää ja isompaa suomalaisyritystä kehittämässä asianmukaisen huolellisuuden prosessejaan, osa starttiviivalla ja osa jo pidemmän matkan kulkeneena.

Ohjelmaan osallistuneita yrityksiä kiinnosti erityisesti se, että yritysvastuulaki tulee voimaan ja velvoittaa entistä tiukemmin yrityksiä huolehtimaan arvoketjunsa ihmisoikeusvaikutuksista. Vastuu ihmisoikeuksista laajenee ja myös sanktiot asianmukaisen huolellisuuden laiminlyönnistä ovat mahdollisia. Lisäksi kestävyysraportointidirektiivi määrää kertomaan ihmisoikeusvaikutuksista tarkemmin ja ihmisoikeuksiin liittyvät prosessit tulee avata läpinäkyvämmin. Tarve oppia aiheesta enemmän oli siis ilmeinen kaikilla.

Omaa oppimista ja yhteisiä keskusteluja

Global Compactin Business & Human Rights Accelerator -ohjelma oli rakennettu niin, että osallistujat perehtyivät verkossa itsenäisesti oppimismateriaaliin ja yhteisissä työpajoissa kerrattiin ja keskusteltiin pöytäryhmissä toisten osallistujayritysten kanssa kimuranteista kysymyksistä. Osa yrityksistä lähti tunnistamaan ihmisoikeusvaikutuksia koko toimintansa osalta ja toiset taas keskittyivät pienempiin kokonaisuuksiin.

Meillä Keskossa oli hiljattain tehty ihmisoikeusarvioinnin katselmointi yleisemmin koko toimintamme osalta, joten päätimme keskittyä omassa työssämme rajatumpaan osa-alueeseen: rakentamisen ja talotekniikan kaupan kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin. Tähän aiheeseen perehtymiselle oli konkreettinen tarve, joten tiesimme, että oman oppimisprojektimme tulokset ovat odotettuja ja hyödyllisiä. Saimme arvokasta tukea matkan varrelta muulta organisaatiolta ja kävimme hyviä keskusteluja kollegojen kanssa potentiaalisista ja tunnistetuista ihmisoikeusvaikutuksista.

Mitä seuraavaksi?

Vaikka Keskolla on tehty työtä ihmisoikeuksien parissa jo pitkään, jo sääntelynkin vuoksi rimaa pitää entisestään nostaa. Arvoketjut on vaikutusten osalta tunnettava tarkemmin ja liiketoiminnan tulee olla jatkossakin kestävää ihmisten näkökulmasta. Tässä ei työ voi olla pelkästään vastuullisuusosaajien harteilla, vaan koko organisaatio hankinnasta HR:ään on oltava mukana. Onneksi Keskon sisällä asiaan on vahva sitoutuminen ja vaikutuksia tullaan tarkastelemaan myös kestävyysraportointiin liittyvää olennaisuutta määritettäessä. Vaikuttaakin siltä, että vaikka Global Compactin ohjelma päättyi, oma oppiminen vaan loppuvuoden aikana kiihtyy.

Tiina Suvanto
Kehitysjohtaja
Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Viimeisimmät postaukset
Blogiarkisto
Takaisin ylös