K:laisen silmin

K-ryhmäläisten havaintoja, kokemuksia ja pohdintoja työelämästä ja maailmasta ympärillämme. Vaihtuvat kirjoittajat ovat K-ryhmän työntekijöitä eri toimialoilta.

Etä- ja lähityön suhteeseen ei ole vakiokaavaa

Matti Mettälä | 24.09.2021

Korona-aika on antanut uusia näkökulmia siihen, miten työtä yrityksissä tehdään. Miten tuetaan työssä onnistumista parhaalla mahdollisella tavalla pandemian jälkeisessä ajassa? Miten saadaan hyödynnettyä korona-aikana tehokkuutensa osoittaneet etätyötavat?

Keskeinen näkökulma asiasta käytävässä keskustelussa on ollut toimivan hybridityömallin löytäminen. Tätä suuret ja pienet yritykset nyt pohtivat kaikkialla maailmassa.

Myös meiltä K-ryhmässä on jo kysytty, kuinka monta päivää viikossa työntekijämme voivat jatkossa tehdä etänä. Käsketäänkö kaikki toimistolle? Määritelläänkö ideaalimalli etä- ja lähityön suhteelle?

Meillä ei ole asiaan yhtä vastausta.

K-ryhmä on yli 40 000 ammattilaisen työyhteisö, jossa on hyvin erilaisia työtehtäviä. Kauppojen tai varastojen suorittavaa työtä on mahdotonta tehdä etänä. Edes moderneimman sähkörekan kuljettaminen ei onnistu kotoa käsin. Nämä ovat selkeitä tapauksia.

Toisaalta meillä työskentelee pelkästään Suomessa noin 5 000 henkeä erilaisissa asiantuntijatöissä toimistoissa, esimerkiksi koodareina, digipalvelujen kehittäjinä, tuotepäällikköinä ja markkinoijina.

Monessa asiantuntijaroolissa työn tekemisen paikka voi hyvin vaihdella kulloisenkin tehtävän mukaan nykyisten työvälineiden avulla työskenneltäessä.​

Korona-ajan kyselymme kertovat, että toimistotyöntekijöidemme mielestä etätyö on jatkossakin luonteva osa toimivaa työarkea. Etätyötä koetaan tarpeelliseksi tehdä jatkossa jonkin verran enemmän kuin ennen pandemiaa.

Toisaalta kaivataan yhdessä tekemistä, inhimillisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta toimistoissa. Tuntemukset ja tilanteet ovat moninaisia: yksi kaipaa yhdessä onnistumiseen toimistoa, toinen taas keskittymiseen kotitoimistoa.

Korona-aika on koetellut työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Yksi tärkeimmistä toimivan hybridityön piirteistä on kyky tukea tasapainoisesti sekä työntekijöiden työssä onnistumista että hyvinvointia – työskentelypaikasta riippumatta.

Toimistotyöskentelyn kehittämisen ohessa on kehittävä myös etätyötä kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen osana: on mietittävä huolella muun muassa sitä, miten huolehditaan työergonomiasta, tauotuksesta sekä yhteisöllisyyden ja mukaan ottamisen kokemuksesta, jos suuri osa meistä istuu omissa kodeissaan.

Näistä havainnoista ja pohdinnoista ponnistaa K-ryhmän hybridityömallimme pandemian jälkeiselle ajalle.

Näemme, että ratkaisun pitää perustua rooli- ja tehtäväkohtaisesti siihen, mikä malli tukee kulloisessakin työtehtävässä onnistumista parhaiten. Tämä arviointi on tilannesidonnaista, tehtäväsidonnaista, tiimisidonnaista ja henkilösidonnaista.

Me yrityksen johdossa emme voi tietää, mikä määrä etätyötä sopii juuri tiettyyn työrooliin tai tiettyyn työtehtävään.

Valinnat parhaista työtavoista tulosten saavuttamiseksi pitää siis tehdä tiimeissä, työntekijöiden ja esihenkilöiden yhteistyönä. Me Keskossa emme tule ainakaan tässä vaiheessa asettamaan yhtiötason sääntöjä sopivalle lähi- ja etätyön suhteelle.

Yksi ydinasia on, että työtä pitää pystyä johtamaan yhtä tehokkaasti niin etänä kuin toimistolla. Johdamme jatkossakin työntekoa ennen kaikkea tavoitteilla: työtä tehdään siellä, missä se on tuloksellisinta, ja pyrimme tukemaan ihmistemme onnistumista parhaamme mukaan.

Vastuu johtamisesta on esihenkilöillä, joten hybridityön onnistuminen edellyttää lähiesihenkilötaitojen aktiivista kehittämistä.

Olemme yhdessä vahvempia – kunhan taas voimme olla yhdessä. Olen varma, että päätoimitalomme Helsingin Kalasatamassa on jatkossakin ensisijainen paikka asiantuntijoidemme yhdessä onnistumiselle.

Työtilojen ohella 600 hengen tapahtumakeskus, työkahvilat, liikuntatilat sekä tarkkaan mietityt ergonomiaratkaisut tulevat taas erinomaiseen käyttöön, kun kohtaamisia voidaan lisätä.

Myös arjen palvelut, esimerkiksi työpaikkaruokailu, ovat ihmisillemme tärkeitä. Myös muita toimistojamme tullaan kehittämään henkilöstöä kuunnellen: mitkä palvelut parhaiten tukisivat työn onnistumista ja hyvinvointia?

Hybridityö ei ole joko- tai -kysymys eikä vapaus-rajoittaminen -kysymys. Asian ydin on lähi- ja etätyön tuloksellinen yhdistäminen. Hybridityön kehittämistä pitää jatkaa aktiivisesti.

Tärkeimmät asiantuntijamme myös tämän asian kehittämisessä ovat osaavat tiimimme, työntekijämme ja esihenkilömme.

Matti Mettälä
Keskon henkilöstöjohtaja

Kirjoitus on julkaistu myös Kauppalehden mielipidekirjoituksena 19.7.​​

 

Viimeisimmät postaukset
Blogiarkisto
Takaisin ylös