Usein kysyttyä

Yleistä hankkeesta:

 
Mitä on tulossa uuteen logistiikkakeskukseen?

Hyvinkään logistiikkakeskus on alkuvaiheessa kooltaan yli 85 000 kerrosneliömetriä, josta valtaosa varataan Onnisen käyttöön. Rakenteilla olevalla logistiikkakeskuksella varaudutaan teknisen kaupan kasvuun tulevaisuudessa ja parannetaan Onnisen logistisia palveluita yritysasiakkaille entisestään.

Onnisen lisäksi myös Keskon autotoimiala, K-Auto, siirtää varaosiin liittyviä varastotoimintojaan Hyvinkään logistiikkakeskukseen. Uuden logistiikkakeskuksen myötä K-Auto tehostaa varaosalogistiikkaa, nopeuttaa toimitusketjua ja vahvistaa varaosien toimitusvarmuutta.

Milloin uusi logistiikkakeskus on valmis?
Logistiikkakeskuksen rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2022. Logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana.

Kun logistiikkakeskus valmistuu, paljonko tulee olemaan työntekijöitä?
 Logistiikkakeskus tulee olemaan merkittävä työllistäjä. Valmistuessaan logistiikkakeskuksesta tulee noin 400–500 logistiikan ammattilaisen työpaikka.

Mitä tapahtuu Hyvinkään nykyiselle keskukselle, joissa Onninen on vuokralaisena?
Uusi logistiikkakeskus tulee korvaamaan Onnisen nykyisen Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakeskuksen.

Kuinka suuresta investoinnista on kyse?
Hanke on Keskolle yli 300 miljoonan euron investointi.

 

Vaikutukset:

 
Miten vastuullisuus on huomioitu hankkeessa?

Keskossa vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat vahvasti strategian ytimessä ja teemme vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti.  Vastuullisuusstrategiamme painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketju, ihmiset sekä hyvä hallinto. Lisätietoja: Keskon vastuullisuusstrategia 

Vastuullisuus näkyy myös Hyvinkään logistiikkakeskushankkeessa monella tapaa: jo kaavoitusvaiheessa on huomioitu lähiympäristön luontoarvot; biodiversiteettikysymyksen huomioidaan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja rakennukselle tullaan mm. laskemaan koko elinkaaren hiilijalanjälki. Lisäksi logistiikkakeskuksen energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lue lisää Hyvinkään logistiikkakeskuksen vastuullisuudesta.

Miten hanke vaikuttaa lähialueisiin?
Tuleva logistiikkakeskus sijaitsee Hyvinkään pohjoisosassa yritysalueella. Tontin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Riihimäentie ja Hyvinkään Pohjoinen kehätie. Rakennusvaiheessa sekä toimiessaan täydessä laajuudessa logistiikkakeskus tulee lisäämään liikennettä alueella. Liikenne tulee ohjautumaan pääosin läheisyydessä kulkeville moottoriteille.

 

Rakentaminen:

 
Mikä on päivittäinen työaika tontilla?

Tontilla työskennellään pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta tarpeen mukaan kello 22.00 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin.

Työskennelläänkö öisin?
Pääosin työt tehdään päiväaikaan. On mahdollista, että ajoittain tontilla työskennellään myös öisin. Yötöistä pyrimme tiedottamaan ennalta, mikäli töistä aiheutuu esimerkiksi merkittävää haittaa liikenteelle.

Miten rakentamisen ja toiminnan aikaiset melu- pölyvaikutukset huomioidaan?
Rakennushankkeessa työskentelemme ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti. Meluntorjuntaan ja muihin toiminnasta aiheutuviin vaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua.
 

Takaisin ylös