Muutosneuvotteluissa organisoitu uudelleen useita toimintoja – monilta irtisanomisilta vältyttiin tarjoamalla henkilöstölle uusia tehtäviä

Keskossa on käyty tämän talven aikana kolmet muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on ollut uudelleenorganisoida toimintoja ja yksikköjä vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön ja asiakaskäyttäytymiseen.

Muutosneuvotteluiden piirissä oli yhteenlaskettuna noin 930 henkilöä. Neuvotteluiden alkaessa arvioimme noin 130 tehtävän ja työsuhteen mahdollisesti päättyvän. Lopulta neuvotteluiden päättyessä työsuhde on päättymässä 32 henkilön osalta. 

- Muutosneuvotteluissa huomio on ollut nimenomaan siinä, miten muutamme organisaatioita ja tekemisen painopisteitä vastaamaan muuttunutta asiakaskäyttäytymistä. Tämän johdosta monen henkilön työnkuvassa on tapahtunut prosessin pohjalta muutoksia ja vastuukokonaisuudet ovat löytäneet uuden paikan organisaatiossa, toteaa henkilöstöstä vastaava johtaja Matti Mettälä. 

Uudelleenorganisoinnin rinnalla Keskossa on jatkuvasti ollut avoinna monia työtehtäviä. Neuvotteluissa hyödynnettiin uudistettua työn tarjoamisen mallia.  

- Keskityimme uuden toimintamallin huolelliseen toteuttamiseen. Mallia hyödyntämällä kyettiin tarjoamaan aiempaa kattavammin sekä neuvotteluiden aikana että niiden päätyttyä avoimien tehtävien poolista uutta työtä henkilöille, joiden aikaisempi työtehtävä lakkasi muutosneuvotteluiden seurauksena, kertoo Mettälä. 


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös