Uudelleenorganisointi käynnistää muutosneuvottelut Keskon yhteisissä toiminnoissa - työtehtävien arvioidaan vähenevän enintään 51 tehtävän osalta

Kaupan toimintaympäristössä on tällä hetkellä merkittäviä epävarmuuksia, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös asiakaskäyttäytymiseen.

- Toimintaympäristön muutokset on huomioitava ensi vuoden painopisteissä myös yhteisissä toiminnoissa. Nyt tarkastelemme, ovatko organisaatiorakenteemme sellaisia, jotka tukevat parhaalla tavalla tavoitteitamme toimintaympäristön muuttuessa, sanoo henkilöstöstä vastaava johtaja Matti Mettälä.  

- Suunnittelun lähtökohtana on, että keskitymme jatkossa entistä vahvemmin liiketoimintojen perusasioiden varmistamiseen ja kriittisten toimintojen tukemiseen. Myös kehityshankkeiden ja projektien määrät vähenevät vuonna 2023 vuoden 2022 tasosta.  

Kesko aloittaa toimintaympäristön muutosten vuoksi muutosneuvottelut yhteisten toimintojen osalta seuraavissa yksiköissä: K IT, K Communications, Brand and Regional Affairs ja K Legal. Lisäksi muutosneuvottelut alkavat osassa päivittäistavarakaupan Verkkokauppa ja digipalveluiden kehitys -yksikköä. 

Nyt alkavien muutosneuvotteluiden piirissä on 373 henkilöä ja arvioitu vähennystarve on enintään 51 henkilöä. Kesko työllistää Suomessa yhteensä noin 12 500 henkilöä. Vähennykset eivät kohdistu asiakasrajapinnassa tai logistiikassa työskenteleviin henkilöihin.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös