Kesko aloittaa muutosneuvottelut osassa Päivittäistavarakauppaa sekä K HR -yksikössä - työtehtävien arvioidaan vähenevän 37 henkilön osalta

Kaupan toimintaympäristössä on tällä hetkellä merkittäviä epävarmuuksia muun muassa Euroopan energiakriisin, korkean inflaation ja heikkenevän taloustilanteen takia. Yleinen epävarmuus on vaikuttanut voimakkaasti myös asiakaskäyttäytymiseen, joka on muuttunut tänä vuonna merkittävästi.

- Olemme menestyneet hyvin, mutta meidän on tarkasteltava jatkuvasti toimintamme painopisteitä ja organisaatiorakenteita, joilla pystymme parhaalla tavalla vastaamaan muuttuneeseen asiakaskäyttäytymiseen toimintaympäristön muuttuessa, sanoo henkilöstöstä vastaava johtaja Matti Mettälä. 

- Vastataksemme asiakaskäyttäytymisen muutoksiin ja toimintaympäristön haasteisiin keskitymme jatkossa entistä vahvemmin liiketoimintojen perusasioiden varmistamiseen ja kriittisten toimintojen tukemiseen. Myös kehityshankkeiden ja projektien määrät pienenevät vuonna 2023 vuoden 2022 tasosta. 

Kesko aloittaa muutosneuvottelut osassa Päivittäistavarakauppaa sekä K HR -yksikössä. Tavoitteena on selkeyttää ja uudelleenorganisoida organisaatiorakenteita vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. 

Kesko työllistää noin 17 800 henkilöä, joista Suomessa yhteensä noin 12 500 henkilöä. Käynnistyneiden muutosneuvotteluiden piirissä on 162 henkilöä ja työn arvioidaan vähentyvän noin 37 tehtävän osalta.  Vähennykset eivät kohdistu asiakasrajapinnassa tai logistiikassa työskenteleviin henkilöihin. 

Kutsut neuvotteluihin on lähetetty 25.11. ja ensimmäinen neuvottelu pidetään 30.11. Henkilöstölle on kerrottu muutosneuvotteluiden aloittamisesta myös 25.11. järjestetyissä henkilöstötilaisuuksissa. Neuvotteluaika on kuusi viikkoa laskettuna ensimmäisestä neuvottelutapaamisesta. 


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös