K-ryhmän energiansäästötoimilla tuloksia: sähkönkulutus laski lokakuussa 5 % - investoinnit energiatehokkuuteen jatkuvat

Energiansäästötalkoiden aikana tehdyt kauppojen valaistuksen, lämmityksen ja kylmälaitteiden säädöt ovat alentaneet K-ryhmän sähkönkulutusta lokakuussa 2,7 GWh eli noin 5 % vuoden 2021 lokakuuhun verrattuna. Säästetty sähkö vastaa noin 130 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta tai lähes 20 miljoonaa ajokilometriä pienellä sähköautolla. Myös kauppojen uudistusten yhteydessä tehtävillä energiaremonteilla on huomattava vaikutus energiatehokkuuteen: esimerkiksi hukkalämmön kierrättäminen alentaa K-Citymarketin kaukolämmön vuosikulutusta tyypillisesti noin 40-60 %. 

K-ryhmä käynnisti alkusyksystä laajat energiansäästötalkoot, joissa on mukana yli 1 300 kauppaa sekä lukuisia toimistoja ja varastoja. Ensimmäisinä toimina on säädetty lämmitystä, optimoitu kylmälaitteiden asetuksia sekä vähennetty kauppojen ja toimistojen valaistusta. 

”Nyt toteutetuilla toimilla olemme saaneet lyhyessä ajassa alennettua sähkönkulutustamme 5 % vuoden takaiseen kulutukseen verrattuna. Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa niin eri organisaatioita kuin kuluttajia etsimään keinoja sähkönkulutuksen alentamiseen. Yhteisillä toimilla voimme pienentää kulutushuippuja ja siten ehkäistä mahdollisia sähkökatkoja talvella”, sanoo talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen K-ryhmästä. 

Julkisuudessakin esillä olleiden kiertävien sähkökatkojen osalta juuri ennaltaehkäisy on avainasemassa. Mikäli katkoja kaavaillaan, on tärkeää, että ne olisivat asiakkaiden sujuvan palvelun varmistamiseksi mahdollisimman lyhyitä. 

”Käytännön tasolla kaupoilla on toki olemassa jo ennestään selkeät toimintamallit ja ohjeistukset sähkökatkojen varalle. Toimintamallien läpikäyntiä on jo tehostettu ja käytännössä harjoiteltukin, jotta asiakkaidemme asiointi voitaisiin pitää mahdollisimman sujuvana. Toivomme kuitenkin, että hyvällä ja yhteisellä ennakoinnilla kiertäviltä sähkökatkoilta vältyttäisiin”, Kokkonen toteaa. 

Jatkuvia investointeja kauppojen energiatehokkuuteen  

Energiankulutuksen aktiivisen vähentämisen lisäksi K-ryhmä investoi jatkuvasti kauppojen ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Energiaremontit toteutetaan pääsääntöisesti kauppojen uudistusten yhteydessä, jolloin esimerkiksi K-ruokakaupoissa uudistetaan kylmälaitteita ja valaistusta sekä otetaan käyttöön uusia innovaatioita, kuten hukkaenergiaa kierrättäviä lämmönkierrätysjärjestelmiä.  

”Kauppojen uudistusten yhteydessä tehtävät laajat energiaremontit ovat merkittäviä investointeja Keskolle ja kaupoille. Parannus energiatehokkuuteen on huomattava: hukkalämmön kierrättäminen alentaa K-Citymarketin kaukolämmön vuosikulutusta noin 40-60 %. Ledivalaistukseen siirtyminen puolestaan alentaa K-Citymarketin sähkönkulutusta keskimäärin noin 500 MWh, mikä vastaa noin 25 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta”, Kokkonen sanoo.   

Hyvä esimerkki energiatehokkaasta ruokakaupasta pääkaupunkiseudulla on K-Citymarket Tammisto Vantaalla. Aurinkovoimalan, nykyaikaisten kylmälaitteiden ja lämmönkierrätysjärjestelmän lisäksi kaupassa kokeillaan uutta valaisinratkaisua ja automaatiojärjestelmän analytiikkapalvelua.  

Tampereella asennetaan kaikkiin kolmeen K-Citymarketiin tämän ja ensi vuoden uudistusten yhteydessä uudet kylmäjärjestelmät, lämmönkierrätysjärjestelmä ja uudet, energiatehokkaat valaistusratkaisut. Ensimmäisenä uudistetussa K-Citymarket Turtolassa hiilidioksidipäästöjen arvioidaan pienenevän noin 140 tonnia vuodessa, mikä vastaa yli 1,2 miljoonan ajokilometrin päästöjä. 


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös