Turun Kuninkojan virtavesikunnostus parantaa erittäin uhanalaisten meritaimenten elinympäristöä

WWF:n, K-ryhmän, Turun kaupungin ja Valonian 4.9.2021 järjestämissä talkoissa tehtiin Turun kaupunkipuro Kuninkojaan erittäin uhanalaiselle taimenelle uusia lisääntymis- ja poikasalueita.
Turun talkoisiin osallistui iso joukko paikallisia vapaaehtoisia! Kaikki talkoolaiset eivät ehtineet valokuvaan.

 Kaikki vaelluskalalajimme ovat uhanalaisia. Vaelluskaloja voidaan auttaa esimerkiksi poistamalla niiden kutuvaellusta haittaavia esteitä ja kunnostamalla puroja ja koskialueita.

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-hanke, Turun kaupunki sekä Valonia jatkoivat viimevuotista yhteistyötään ja järjestivät lauantaina 4.9.2021 talkoot, joissa kunnostettiin Kuninkojassa esiintyvän erittäin uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueita:”Kuninkojaan on istutettu taimenia lähivuosien aikana ja tänä vuonna taimenia istutettiin ensimmäistä kertaa mätirasioissa. Purossa esiintyvää erittäin uhanalaista jokirapupopulaatiota vahvistetaan tuki-istutusten ja elinympäristökunnostusten avulla Kuninkojan Helmi-hankkeessa. Meritaimenen luontaista lisääntymistä on jo havaittu ja sitä pyritään kunnostuksilla edelleen vahvistamaan”, kertoo Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen.

Talkoissa tehtiin taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita lisää tuomalla veteen kivi- ja puuainesta. Elinympäristön monipuolistuessa myös ravintoa riittää paremmin pohjaeläimille, joiden lisääntyminen tarjoaa edelleen ravintoa kaloille ja ravuille.”Tämä toivottavasti parantaa taimenkannan tilaa, jolloin myös merivaellukselle lähtevien taimenten määrä mahdollisesti kasvaa. Joessa elää lisäksi jokirapuja ja kunnostukset hyödyttävät siis molempia erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, joten tämä on arvokasta työtä lajien elinvoimaisuuden eteen”, kertoo talkoolaisia ohjannut WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Turussa ahkeroitiin seitsemän uutta kutusoraikkoa uhanalaisille vaelluskaloille.

Kuninkoja on turkulaisten oma kaupunkipuro

Noin kahdeksan kilometrin pituisen Kuninkojan latvahaarat saavat alkunsa Pomponrahkan luonnonsuojelualueeseen kuuluvilta Pomponrahkan ja Isosuon suoalueilta ja se laskee vetensä mereen Ruissalon edustalle. Eliöstölle puro rantavyöhykkeineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän halki kaupungin.

Turun kaupunki on toteuttanut Pomponrahkan Helmi-hankkeessa suon vesitalouden ennallistamistoimia, joiden odotetaan vaikuttavat positiivisesti myös Kuninkojaan niiden tasatessa puron virtaamavaihteluita.

”Kuninkoja on monella tapaa kiinnostava. Jokirapujen ja taimenten lisäksi Kuninkojalta on tavattu yhtätoista eri kalalajia ja puro rantavyöhykkeineen toimii elinympäristönä myös esimerkiksi koskikaralle. Saukkohavaintojakin puron alaosilta on tehty. Asukkaille uoman varsi on tärkeä lähivirkistyskohde ja toivottavasti kunnostuksien myötä puro tarjoaa luontoelämyksiä jatkossa entistä enemmän” sanoo Turun kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio.

Talkoissa kuljetettiin satoja ämpäreitä soraa puroon uusia kutusoraikkoja varten.

K-ryhmäläiset olivat jälleen innolla mukana Kuninkojan kunnostuksessa

K-Rauta Kuninkojan kauppiaalle Sami Aallolle vapaaehtoistyö uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi on jo tuttua puuhaa. ”Lähdin K-Kalapolut-talkoisiin jo toistamiseen, sillä työ uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi on lähellä sydäntäni. Olen ollut myös Airistolla tukemassa meritaimenten poikasten istutuksia useana vuotena. Tässä pääsee konkreettisesti tekemään tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden eteen”, toteaa kauppias Sami Aalto, jonka kauppakin on nimetty alueen mukaan.

Alue on tuttu myös neljää K-Marketia pyörittävälle kauppiaspariskunta Minna ja Juha-Pertti Ahtiselle, jotka tarjosivat maukkaat eväät talkooväelle: ”Nyt oli viimeisiä mahdollisuuksia lähteä mukaan tärkeän asian puolesta, joten päätimme osallistua, kun kuulimme, että talkoot tulevat ihan kotikulmille. Vastuullisuus on toki tärkeä osa K-kauppojemme arkea ja tätä kautta voimme olla tukemassa vastuullisuustyötä laajemminkin”, iloitsevat K-Market Härkämäen, Suikkilan, Ihalan ja Nousiaisten kauppiaspariskunta Minna ja Juha-Pertti Ahtinen

Myös keväällä Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana aloittanut Riikka Joukio oli mukana talkoissa: ”Halusin ehdottomasti päästä vielä mukaan K-Kalapolut-talkoisiin, sillä luonnon monimuotoisuuden edistäminen on minulle tärkeää toki työni kautta, mutta myös henkilökohtaisestikin. Koen tärkeäksi, että vastuullisuudesta puhutaan yhteiskunnan eri toimijoiden kesken, jotta voimme yhdessä konkreettisesti edistää asioita” pohtii Riikka Joukio Kuninkojan talkoiden ollessa täydessä tohinassa.

Yhdessä K:ssa! Turun talkoissa oli mukana mm. K-Rauta Kuninkojan kauppias Sami Aalto (kuvassa vas. sininen asu), kauppiaspariskunta Juha-Pertti ja Minna Ahtinen (kuvassa keskellä, mustat asut) ja Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio (kuvassa oik. etualalla).

Espoosta asti Kuninkojan talkoisiin lähtenyttä Panu Castrénia ei aamuherätys haitannut, kun Panu halusi ehdottomasti lähteä mukaan talkoisiin: ”Luonnon monimuotoisuus ja kalat kiinnostavat minua ja halusin olla avuksi, joten siksi lähdin mukaan, vaikka matkaa talkoisiin kertyikin lähes parisataa kilometriä” iloitsee Panu Castrén.

Panu Castrén tuli Espoosta asti talkoilemaan Turun Kuninkojalle.

Turussa järjestetyt talkoot olivat K-Kalapolut-hankkeen toiseksi viimeiset talkoot. Hankkeen viimeiset talkoot järjestetään tulevana lauantaina 11.9. Äänekoskella. Lue lisää täältä: https://www.kesko.fi/kalapolut.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös