Kalapolut

Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, koska pienet puromme ja jokemme ovat täynnä kutuesteitä. Vuosina 2017-2021 järjestimme yhteistyössä WWF:n kanssa yhteensä 35 K-Kalapolut-talkoot vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostamiseksi.
Takaisin ylös