Keskon vuoden 2020 luvut julki - vuosiraportti on kattava tietopaketti erityisesti sijoittajille

Keskon vuosi 2020 oli ennätyksellinen: myynti kasvoi ja kannattavuus parani merkittävästi. Kestävän kehityksen saralla merkittävimpiä tekoja olivat tiukennetut ilmastotavoitteet, toimitusketjun läpinäkyvyyttä lisäävä Tuotteiden jäljillä -sivusto ja asiakkaiden ravintovalinnoista kertova mittari K-Ostokset-palvelussa.

Tänään julkaistu Keskon vuosiraportti 2020 kertoo Keskon strategian ja kestävän kehityksen työn etenemisestä selkein tunnusluvuin. Vuosiraportissa on neljä osaa: Keskon suunta, Kestävä kehitys, Taloudellinen katsaus ja Hallinnointi

Yritysten vuosiraportit ovat tärkeitä työkaluja etenkin sijoittajille, analyytikoille ja vastuullisuusarvioita tekeville tahoille. Lisäksi ne toimivat tietolähteinä medialle, kansalaisjärjestöille, opiskelijoille ja yritysten omalle henkilöstölle.

”Sijoittajat ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään entistä enemmän huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat. Olemme erityisen iloisia siitä, että vuonna 2020 kotimaisten yksityissijoittajien kiinnostus Keskoa kohtaan kasvoi merkittävästi. Osakkeenomistajia on jo lähes 60 000 ja määrä kasvoi vuoden aikana noin 40 %”, sanoo Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola.

Vuosiraportin Keskon suunta -osiossa kuvataan muun muassa Keskon kasvustrategian toteutusta ja tavoitteita, toimintaan vaikuttavia megatrendejä sekä esimerkiksi ilmastomuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

Koronapandemia vaikuttanut K-ryhmän toimintaan laajalti

Koko koronapandemian ajan asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen on ollut keskeistä Keskon toiminnassa. Poikkeustilanne on vaikuttanut Keskon toimialojen liiketoimintaan eri tavoin. Vuonna 2020 päivittäistavarakaupassa vähittäiskauppa kasvoi ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinatilanne pysyi hyvänä sekä kuluttaja- että yritysasiakaskaupassa. Foodservice-liiketoiminta ja autokauppa kärsivät pandemiasta.

Vuosiraportista löytyy tietoa koronapandemian vaikutuksista K-ryhmän toimintaan sekä toimenpiteistä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi

Ostot Suomesta ja maksetut tuloverot Suomeen kasvoivat

Vuonna 2020 Kesko-konsernin suomalaisten yhtiöiden tavaraostot olivat yhteensä 7,5 miljardia euroa (2019: 7,3 mrd. euroa). Näistä ostoista 82,5 % tehtiin Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta ja 17,5 % muualta.

Kotimaisten tuotteiden arvostus näkyi alkuperämerkittyjen tuotteiden – Hyvää Suomesta -merkittyjen tuotteiden, Avainlippu-tuotteiden ja Sirkkalehti-tuotteiden – myynnin kasvuna ruokakaupassa ja kotimaisten tuotteiden myynnin kasvuna rautakaupassa.

Vuonna 2020 K-ryhmän eli Keskon ja K-kauppiaiden maksamat tuloverot Suomeen kasvoivat: vuonna 2020 tuloveroja maksettiin yhteensä 122,6 miljoonaa euroa (2019: 116,7 milj. euroa).

Lisää poimintoja vuoden 2020 luvuista

• investoinnit 398,4 milj. euroa
• tulos/osake, laimentamaton 0,97 euroa

Ilmasto ja ympäristö:

• Helmikuussa 2020 tiukennettujen ilmastotavoitteiden mukaan K-ryhmä aikoo olla hiilineutraali vuonna 2025 ja vähentää päästöjään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.
• Vuonna 2020 K-ryhmä teki 20,3 GWh:n verran energiatehokkuustoimenpiteitä, mikä on 97 % energiastrategian vuosittaisesta 21 GWh:n tavoitevauhdista.
• Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua.
• K-ruokakauppojen tunnistettu ruokahävikki suhteutettuna myytyihin ruokakiloihin oli 1,4 %. Tavoitteena on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä K-ruokakauppojen ruokahävikki oli vähentynyt 12 %.
• K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyön neljännellä kaudella kunnostettiin kahdeksassa eri kohteessa yhteensä 66 kutupaikkaa, avattiin viisi nousuestettä ja vapautettiin 2,5 kilometriä kalojen saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.  

Yhteiskunta:

• Kesko laajensi veroraportointiaan vuonna 2020 ja julkaisi vuosiraportissa ensimmäistä kertaa maakohtaiset verotiedot. Vuonna 2020 Keskon tuloverot Suomeen olivat 70,6 miljoonaa euroa ja muihin maihin 13,9 miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,5 %.
• Keskon tuki yleishyödyllisiin tarkoituksiin kasvoi 3,0 miljoonaan euroon (2019: 2,2 milj. euroa).

Valikoimat ja hankinta:

• Vuoden 2020 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 613 (2019: 733) voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.
• Datapohjaisen K-Ostokset-palvelun uusimmassa Ravintovalinnat-osiossa asiakkaat voivat seurata sokerin, suolan, punaisen lihan sekä kalan ja kasvisten kulutustaan. K-Ostokset tarjoaa käyttäjälleen myös ruokaostosten kotimaisuus- ja ilmastotasomittarit.
• Vuonna 2020 K-ruokakauppojen ja Kespron myymistä tuotteista kertyi Reilun kaupan lisää 935 784 euroa (2019: 964 807 euroa). Reilun kaupan ruusu oli yksi ensimmäisistä tuotteista, joiden alkuperää ja reittiä Suomeen avattiin syksyllä 2020 julkaistulla Tuotteiden jäljillä -sivustolla.

Työyhteisö:

• Kesko työllistää noin 17 630 henkeä ja K-kauppiaat noin 21 000 henkeä eli yhteensä noin 39 000 henkeä.
• Keskon henkilöstöstä 59 % työskenteli Suomessa ja 41 % muissa toimintamaissa: Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.
• Vuonna 2020 valmisteltiin monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelmaa monimuotoisemman ja yhdenvertaisemman K:n rakentamiseksi.
• Vuonna 2020 K-ryhmä paransi sijoitustaan Universumin Ideal Employer Ranking –ammattilaistutkimuksessa ja oli sijalla 12. Nousua oli 10 sijaa, ja K-ryhmä palkittiin yhtenä eniten tutkimuksessa nousseena yrityksenä.

Takaisin ylös