K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut Espoossa – uusi tierumpu Urbergan purolaaksossa parantaa uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista

K-ryhmä, WWF ja Järvikylä-Urberga-Niemi tiehoitokunta järjestivät 31.8.2021 Espoon Urbergan purolaaksossa pienimuotoiset talkoot, joissa kunnostettiin lisääntymispaikkoja uhanalaiselle taimenkannalle. Osana yhteistyötä Halujärvestä Loojärveen laskevan puron tierumpu vaihdettiin uuteen, aiempaa isompaan tierumpuun, jonka lahjoitti Uponor yhteistyössä Onnisen kanssa.
Onnisen Category Manager Anu Vehviläinen (vas.) ja Uponor Infra Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Juha Kainulainen kunnostavat puroa uuden tierummun ympäriltä. Kuvat Julius Konttinen.

Espoon kalalajistoltaan rikkaissa virtavesissä liikkuu lukuisia vaelluskaloja, kuten meritaimenta, vaellussiikaa, vimpaa, ankeriasta ja ympyräsuisiin kuuluvaa nahkiaista. Vaelluskalakannat ovat uhanalaisia. Niitä voidaan auttaa poistamalla kutuvaellusta haittaavia esteitä sekä kunnostamalla koskialueita ja puroja.

Espoon Loojärventien ali virtaava Halujärven puro on yhteydessä mereen Mankinjoen ja Loojärven kautta. Mankinjoen vesistössä on jäljellä alkuperäistä ja erittäin uhanalaista taimenkantaa.

Tierummun vaihtaminen Espoon Loojärventiellä on erinomainen esimerkki siitä, miten yksittäinen asia voikin olla niin paljon enemmän, ja eri tahot yhdessä voivat löytää ratkaisun, jolla edistää luonnon monimuotoisuutta. Rohkaisenkin myös muita tiehoitokuntia ja yksityisteiden omistajia kiinnittämään huomiota pienvesiin ja niissä mahdollisesti oleviin esteisiin, joita poistamalla voimme parantaa huomattavasti uhanalaisten vaelluskalojen tilannetta Suomessa”, sanoo Esa Riikonen Järvikylä-Urberga-Niemi tiehoitokunnasta.

Talkoisiin osallistui paikallinen asukas Erja Heino (etualalla vas.). Taustalla Onnisen Category manager Anu Vehviläinen. Kauempana oikealla WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen ja tiehoitokunnan puheenjohtaja Esa Riikonen.

Yritykset mukana edistämässä luonnon monimuotoisuutta

Suomessa on arviolta 30 000 vaelluskalojen nousuesteenä toimivaa tie- ja siltarumpua. Niiden taakse jää tuhansia kilometrejä vaelluskalojen elin- ja lisääntymisympäristöjä.

K-ryhmä ja WWF tekevät jo viidettä vuotta K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa avataan eri puolilla Suomea sijaitsevia vaelluskalojen nousuesteitä ja kunnostetaan kalojen kutusoraikkoja. Espoon Urbergan purolaaksossa vaelluskalojen nousuesteeksi muodostunut tierumpu vaihdetaan uuteen, aiempaa isompaan tierumpuun, mikä mahdollista kalojen luontaisen liikkumisen.

”On hienoa lähteä mukaan yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta. Tämä on toinen kerta, kun Uponor lahjoittaa tierummun WWF:n ja K-ryhmän yhteistyöhön. Näemme tämän tärkeänä työnä, jolla on iso vaikutus vaelluskalojen tulevaisuuteen”, toteaa Uponor Infra Oy:stä myynti- ja markkinointijohtaja Juha Kainulainen.

Onnisen Category Manager Anu Vehviläinen iloitsee myös yhteistyön jatkumisesta ja jatkaa: ”Espoo on meille Onnisella jo neljäs kohde, jossa olemme voineet olla mukana tukemassa tärkeää työtä uhanalaisten vaelluskalojen puolesta. Ensimmäisen kerran olimme mukana vuonna 2019 ja tänä vuonna on vaihdettu nyt kaksi tierumpua uusiin isompiin tierumpuihin. Haluamme jatkossakin saattaa yhteen tierumpuja valmistavat tavarantoimittajamme niin K-Kalapolut-yhteistyön tekijöiden kuin paikallisten tienhoito- ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Tämä on hieno esimerkki yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.”

WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen kiittää yrityksiä yhteistyöstä: ”On erittäin hienoa, että yritykset näkevät tuotteidensa mahdollisuudet parantaa ympäristön tilaa konkreettisin tavoin. Espoon uuden rummun lahjoituksella virtavesieliöstön liikkumismahdollisuudet vesistössä laajenevat ja Mankinjoen alkuperäiselle taimenellekin avautuu lupaava elinympäristö. Yhteistyöllä saamme aina enemmän aikaan”, Lautiainen sanoo.

WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen (vas.) ja virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen kunnostamassa puroa.

Lapion varteen talkoissa tarttuivat myös Espoon Kauklahdessa kauppoja pitävät K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman ja Maxin Kalan kauppias Max Grönholm ja paikallinen asukas Erja Heino.

K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman (kuvassa etualalla) ahkeroi talkoissa tärkeän asian puolesta. WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen (taustalla) kantaa kiviä puroon.

Uhanalainen taimen on palannut aiemmin kunnostettuihin kohteisiin

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyön viidentenä ja viimeisenä kautena on kesän aikana talkoiltu Puumalassa ja Kivijärvellä sekä vaihdettu tierumpu uuteen Tuusulassa. Syksyllä talkoillaan vielä muutamissa kohteissa eri puolilla Suomea.
Yhteistyössä on tähän mennessä avattu 26 estettä ja kunnostettu uhanalaisille vaelluskaloille yli 30 virtavesikohdetta.
Ensimmäisten vuosien K-Kalapolut-kohteilta on saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa vesissä.

K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman (vas.), paikallinen asukas Erja Heino, Maxin Kalan kauppias Max Grönholm ja WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen urakoivat kymmeniä ämpärillisiä soraa puroon.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös