Taimenelle tehtiin uusia lisääntymisalueita Kuninkojaan

Monipuolinen joukko vaelluskalojen ystäviä talkoili lauantaina 5. syyskuuta Turun Kuninkojalla. K-ryhmän, WWF:n, Valonian ja Turun kaupungin talkoissa tehtiin Kuninkojan puroon uusia lisääntymis- ja poikasalueita erittäin uhanalaiselle taimenelle.

Kuva: Janne Tolonen

Lauantain talkoot olivat jatkoa alueella aiemmin tehdyille virtavesikunnostuksille, joita on tehty pääasiassa taimenen hyväksi.

''Alueelle on vuosina 2011–2015 ja 2020 istutettu taimenia, ja taimenen luontaista lisääntymistä on jo havaittu. Kuninkojan kalastoa seurataan sähkökoekalastuksilla. Istutetut taimenet ovat kasvaneet hyvin'', kertoo talkookunnostuksia järjestänyt Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen.

Taimenen lisääntymis- ja poikasalueita tehtiin lisäämällä veteen kivi- ja puuainesta. Osittain kiviä siirrettiin konevoimin ennen käsityövaihetta.

Kuva: Janne Tolonen

''Tämä toivottavasti parantaa taimenkannan tilaa, jolloin myös merivaellukselle lähtevien taimenten määrä mahdollisesti kasvaa. Joessa elää lisäksi jokirapuja, ja kunnostukset hyödyttävät osin myös niitä'', kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Noin kahdeksan kilometrin pituisen Kuninkojan latvahaarat saavat alkunsa Pomponrahkan luonnonsuojelualueeseen kuuluvilta Pomponrahkan ja Isosuon suoalueilta ja se laskee vetensä mereen Ruissalon edustalle. Kuninkojassa on hienoja luonnontilaisen kaltaisia koskialueita, mutta puro on myös kunnostuksen tarpeessa.

Kuninkojan kunnostustöistä kerrottiin kiinnostuneille ohikulkijoille. Kuvassa WWF:n viestinnän erityisasiantuntija Anne Brax. 

''Puro ympäristöineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän halki kaupungin. Asukkaille uoman varsi on tärkeä lähivirkistyskohde ja olemme saaneet paljon toiveita puron luontoarvojen kohentamisesta'', sanoo Turun kaupungin Itämerihaasteen koordinaattori Tove Holm.

Paikalla parikymmentä talkoolaista

Kuninkojan puron kunnostamiseen osallistui useita K-ryhmän edustajia. Paikallisista K-kaupoista mukana kunnostustöissä olivat K-Rauta Kuninkoja sekä Kupittaan ja Länsikeskuksen K-Citymarketit.

''Olen ollut useana vuonna tukemassa meritaimenen poikasten istutuksia Airistolle paikallisen kalastusseuran kautta. Halusin ehdottomasti lähteä mukaan myös K-Kalapolut-yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi'', sanoo K-Rauta Kuninkojan kauppias Sami Aalto, joka lahjoitti kunnostuksiin myös työvälineitä.

’’Vastuullisuus on meille K-ryhmäläisille tärkeä teema. K-Kalapolut-kunnostukset Kuninkojalla ovat hieno esimerkki paikallisesta yhteistyöstä luonnon monimuotoisuuden hyväksi ja halusin ehdottomasti olla kantamassa korteni kekoon’’, kertoo lähipuroaan kunnostamaan lähtenyt K-Citymarket Turku Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli.

''Tänä keväänä ja kesänä luonnon merkitys on korostunut. Kuninkojan kunnostukset parantavat paitsi erittäin uhanalaisten taimenten elinolosuhteita, myös alueen virkistyskäyttöä. Toivottavasti nämä kunnostukset muistuttaisivat siitä, ettei aina tarvitse lähteä kauas etsimään hienoja luontokohteita - niitä löytyy myös yllättävän läheltä'', sanoo K-Citymarket Turku Kupittaan kalamestari Ville Rask.

Lapion varressa urakoi myös Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.

''Kuninkojan kunnostuskohteemme on piilossa oleva helmi. Moni tuskin tietääkään että Turun keskustan liepeiltä löytyy tällainen paikka. Olemme päässeet talkoopäivän aikana tekemään paitsi tärkeää vastuullisuustyötä, niin myös tutustumaan lähiympäristön uusiin mahdollisuuksiin ja saaneet hienon luontoelämyksen '', sanoo Lauri.

Kuvassa vasemmalta: K-Citymarket Turku Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli, Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen ja K-Rauta Kuninkojan kauppias Sami Aalto. Kuva: Janne Tolonen

Kuninkojan kunnostustöissä mukana ahkeroivat myös Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta.

''On hienoa, että useiden eri tahojen yhteistyöllä saadaan konkreettisia tekoja aikaan.  K-Kalapolut-yhteistyö on hieno oivallus K-ryhmältä ja upeaa, että Turun kaupunki on hankkeessa vahvasti mukana. Ympäristötietoisuutta lisätään juuri tällaisilla tempauksilla'', Sini hehkuttaa.

 

Takaisin ylös