Salamajärven kansallispuistossa kunnostettiin jokea taimenille elinympäristöksi

K-ryhmä, ympäristöjärjestö WWF ja Metsähallitus kunnostivat talkoilla Salamajärven kansallispuiston alueella sijaitsevaa Koirajokea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi perjantaina 18.9. Joen kalaston tilaa myös selvitettiin sähkökoekalastuksen avulla.

Koirajärvestä Nielujärveen laskeva, noin 15 kilometrin pituinen Koirajoki on aikoinaan osaksi perattu tukinuittoa varten. Perjantain talkoissa purettiin uoman perkausten jäljiltä rannoilla olevia kivivalleja. Lisäksi tehtiin sorastamalla ja kiviä lisäämällä taimenille lisääntymis- ja poikasalueita. Uomaan lisättiin myös puunrunkoja ja muuta puumateriaalia lisäämään puron monimuotoisuutta.

”Joen taimenkanta on tällä hetkellä varsin heikko. Jos kanta ei kunnostusten jälkeen lähde elpymään itsestään, joella tehdään myöhemmin taimenen mäti- tai poikasistutuksia”, sanoo suunnittelija Christian Koivula Metsähallituksesta.

Salamajärven kansallispuiston alueella on jo aiemmin nostettu vettä ja tukittu suo-ojia veden laadun parantamiseksi. Nämä toimet tukevat myös Koirajoella nyt tehtyjä kunnostuksia taimenkannan tilan parantamiseksi.

”Koirajoesta on vaellusyhteys 20 kilometrin päässä sijaitsevaan Kivijärveen, joka voisi tarjota taimenelle hyvin ravintoa, jos ne sinne vaeltavat. Koirajoen ja Kivijärven välillä on yksi taimenen kulkua haittaava, osittainen este, joka olisi myös hyvä pidemmällä tähtäimellä poistaa”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Kalaston tilaa selvitettiin sähkökoekalastuksella

Metsähallitus teetätti samaan aikaan Koirajoella sähkökoekalastuksia kalaston tilan selvittämiseksi. Sähkökoekalastus on kalabiologinen tutkimusmenetelmä, jossa kala tainnutetaan hetkellisesti veteen muodostettavan sähkökentän avulla. Tämän jälkeen kalat mitataan ja punnitaan, jonka jälkeen ne vapautetaan takaisin jokeen.

Koirajoen kunnostus tehtiin osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Mukana kymmenkunta talkoolaista

Koirajoen kunnostustöihin osallistui yhteensä kymmenkunta talkoolaista K-ryhmältä, WWF:ltä ja Metsähallitukselta. K-Kalapolut-kauden 2020 ajan keskitytään järjestämään pienimuotoisia kunnostuksia pienellä talkooporukalla. 

Mukana Koirajoen kunnostuksissa urakoi Perhon K-Market Ikiliikun kauppias Jari Minkkinen. 

’’Oli mahtavaa saada K-Kalapolut-kunnostukset Perhoon! Minulla ei ollut aiempaa kokemusta virtavesikunnostuksista, joten lähdin mielenkiinnolla mukaan talkoisiin. Oli hienoa päästä tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä ja edistämään uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöä Koirajoella’’, sanoo Jari. 

K-Market Ikiliikun kauppias Jari Minkkinen (vasemmalla) ja Esko Linna laittoivat lapiot heilumaan Koirajoella. 

Hyvän asian puolesta talkoilemaan lähti myös Esko Linna.

''Luonto on ollut minulle erittäin tärkeä pienestä pitäen, ja mielestäni sinne pitäisi aina mennä kuin ystävän luo. Juurikin rakkauteni luontoa kohtaan sai minut lähtemään mukaan kunnostamaan Koirajokea'', kertoo Esko.   


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös