K-ryhmä, WWF ja Keski-Suomen Kalatalouskeskus talkoilivat taimenen hyväksi historiallisella Joutsan Myllynkoskella

K-ryhmä, ympäristöjärjestö WWF ja Keski-Suomen Kalatalouskeskus kunnostivat yhdessä Joutsan Myllynkoskea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi perjantaina ja lauantaina 11.-12.9. Viikonlopun talkoissa luotiin soraistamalla taimenelle lisääntymisalueita sekä parannettiin poikasalueita.

Myllynkosken kohdalla joki virtaa kolmessa uomassa ja useammissa pienemmissä uomissa. Pääuomat on perattu ja vanha uittouoma on kokonaan kaivettu. Vanhoissa uomissa on aikoinaan sijainnut myllyjä ja kalahautomo. Pohjoismyllynkoskessa myllyrakennus on kunnostettu ja kertoo virtavesien pitkään jatkuneesta käytöstä ihmisen tarpeisiin.  

”Taimen on aiemmin lisääntynyt luontaisesti koskilla, mutta 2010-luvun alkupuoliskon lämpimät vuodet luultavasti heikensivät taimenkannan tilaa”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

” Vesien lämpeneminen haittaa eniten kylmää vettä suosivia lajeja, joihin taimen kuuluu.” 

Myllynkoski laskee Viheri-järvestä useiden välivaiheiden kautta Tainionvirtaan, josta vedet valuvat Päijänteeseen. Tainionvirrassa on vielä jäljellä kaksi patoa, jotka estävät taimenta vaeltamasta virtaa ylöspäin. Kirkkaat latvavesistön muikkujärvet Suonteelta Jääsjärvelle luovat vaeltavalle taimenelle hyvän elinympäristön.

”Varsinkin jos alapuoliset Tainionvirran esteet saadaan poistettua tai kalankulkua saadaan muuten parannettua niissä, ja vaellusyhteys Päijänteeseen avautuisi, niin vesistöstä voisi pidemmällä tähtäimellä tulla taimenelle merkittävä elin- ja lisääntymisalue”, Olli Sivonen sanoo.

Sivosen mukaan alueella on aiemmin esiintynyt myös vähäisissä määrin harjusta, joten kunnostustoimet saattavat hyödyttää sitäkin. 

”Joutsan kunnan hankkeessa Myllynkoskella tehtiin aiemmin kesällä konevoimin pohjatöitä ja tuotiin helikopterilla 350 tonnia kivimateriaalia koskiin. Nyt talkoissa parannettiin vielä kutualueita ja tehtiin muuta viimeistelyä, jota konevoimin ei pystytty tekemään”, kertoo kalastusbiologi Matti Havumäki Keski-Suomen Kalatalouskeskuksesta.

K-ryhmäläiset mukana kunnostustöissä

K-Supermarket Joutsan kauppiaille Timo ja Enni Taskilalle K-Kalapolut-yhteistyöhön mukaan lähteminen oli itsestäänselvyys ja he tarjosivat myös talkooeväät osallistujille. 

’’Halusin ehdottomasti lähteä mukaan Myllynkosken kunnostuksiin uhanalaisten vaelluskalojen puolesta. Kunnostuskohteellamme on myös suuri historiallinen merkitys joutsalaisille, sillä se on toiminut edeltävien sukupolvien tärkeänä kokoontumispaikkana. On ilo olla mukana tässä tärkeässä työssä’’, sanoo Timo Taskila. 

K-Supermarket Joutsan myymäläpäällikkö Milli Löfgren ja kauppias Timo Taskila kunnostamassa kutusoraikkoja. 

Mukana Myllynkosken kunnostustöissä urakoivat myös Keskon rakentamisen ja talotekniikan laatu- ja vastuullisuustiimit.

''Myllynkosken kunnostukset ovat kolmannet K-Kalapolut-kunnostukset, joissa olen mukana. On hieno tapa viettää tiimipäivää yhdessä talkoillen ja uhanalaisia vaelluskaloja avittaen’’, kertoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Leena Takaveräjä.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan laatu- ja vastuullisuustiimiläiset Hannu Pekuri, Susanna Oravainen, Leena Takaveräjä ja Ilari Korpela.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLA
EI

Takaisin ylös