K-ryhmä, Ahlstrom-Munksjö ja Filterpak käynnistämässä kasvomaskien kotimaista tuotantoa – ensimmäinen erä kansalaismaskeja K-kauppoihin kesäkuun alussa

Yhteiskunnan asteittainen avautuminen edellyttää aktiivisia toimia asiointiturvallisuuden parantamiseksi. K-ryhmä, Ahlstrom-Munksjö ja Filterpak käynnistävät nyt yhteistyössä kuluttajille sopivien, niin kutsuttujen kansalaismaskien kotimaista tuotantoa. Ensimmäisen teollisen erän odotetaan valmistuvan toukokuun lopulla, minkä jälkeen ne tulevat K-kauppoihin asiakkaiden saataville.

Yhteiskunnan avautumisen yksi mahdollistaja on riittävä eritasoisten suojavälineiden saatavuus. Myös EK:n exit-työryhmä on todennut, että yksi tärkeä edellytys yhteiskunnan avautumiselle on kasvomaskien parempi saatavuus ja laajamittaisempi käyttö. Kolmen suomalaisyrityksen uusi yhteishanke lisää osaltaan muiden kuin terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitettujen, riittävän suojaustason takaavien suojien saatavuutta.

Yhteistyöhankkeessa Ahlstrom-Munksjö vastaa maskien kuitukangasmateriaalin toimittamista, Filterpak varsinaisten tuotteiden valmistuksesta Hangossa ja K-ryhmä on tuotteiden tilaaja vastaten tuotteiden logistiikasta ja jakelusta.

Kansalaismaskien ensimmäisen, 600 000 kappaleen erän odotetaan valmistuvan toukokuun lopulla, minkä jälkeen ne tulevat K-kauppoihin kuluttajien saataville. Jatkossa tuotantoa on mahdollista laajentaa noin 1 500 000 kappaleeseen kuukaudessa. Mikäli kasvomaskien asiakaskysyntä kasvaa edelleen, K-ryhmä selvittää myös muita mahdollisuuksia vastata kasvomaskien kasvavaan tarpeeseen.

Valmistettavien kansalaismaskien suodatustehokkuus on VTT:n mittauksen mukaan 88 %*, mikä on merkittävästi esimerkiksi puuvillaisten kangasmaskien noin 20–40 % suodatustehoa parempi. Tehokkuus ylittää selvästi myös mm. Ranskassa siviilikäyttöön tarkoitettujen maskien kansallisen standardin. Lisäksi maskeissa käytettävän kuitukankaan suodatus perustuu mekaaniseen suodatukseen, mikä lisää niiden kestävyyttä ja samalla mahdollistaa pidempiaikaisempaa käyttöä.

*VTT:n raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä 

Takaisin ylös