Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019: Kaikkien aikojen paras vuosineljännes

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

· Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 986,1 milj. euroa (7 727,6 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,6 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,3 %
· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 331,9 milj. euroa (314,0 milj. euroa)
· Liikevoitto oli 320,1 milj. euroa (300,5 milj. euroa)
· Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,6 % (1-12/2018 9,8 %) (liukuva 12 kk)
· Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 263,1 milj. euroa (234,5 milj. euroa)
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,07 euroa (1,75 euroa)
· Kesko jatkaa määrätietoisesti liiketoimintansa asiakaslähtöistä uudistamista ja strategiansa toteuttamista. Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 7 986,1 7 727,6 2 803,9 2 641,8
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 331,9 314,0 152,0 137,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,2 4,1 5,4 5,2
Liikevoitto, milj. e 320,1 300,5 148,6 134,3
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 263,1 234,5 129,3 111,2
Tulos ennen veroja, milj. e 297,6 220,9 154,8 108,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 619,9 539,5 191,6 207,8
Investoinnit, milj. e 602,9 349,9 132,2 221,2
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 2,41 1,61 1,27 0,79
Lopetetut toiminnot 0,10 -0,54 -0,01 -0,03
Konserni yhteensä 2,51 1,07 1,26 0,76
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 2,07 1,75 1,01 0,81

 

  1-9/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,6 9,8
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,4 12,5

 

  30.9.2019 30.9.2018
Konserni    
Omavaraisuusaste, % 29,6 30,8
Oma pääoma/osake, e 19,69 19,04

SIIRTYMINEN IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET –STANDARDIN SOVELTAMISEEN

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

  1-9/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 1-9/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 1-9/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-9/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 690,9 +310,5 380,5 643,7 +300,3 343,4
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 331,9 +68,0 263,9 314,0 +72,3 241,7
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 263,1 -3,9 266,9 234,5 -3,2 237,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 619,9 +242,9 377,0 539,5 +229,8 309,6

 

  7-9/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 7-9/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 7-9/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 7-9/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 275,4 +104,0 171,4 251,0 +102,1 148,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 152,0 +22,8 129,3 137,0 +24,4 112,6
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 129,3 -0,3 129,6 111,2 -0,6 111,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 191,6 +83,1 108,4 207,8 +77,3 130,5

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 38 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 32 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon kolmas vuosineljännes oli jälleen historiamme kaikkien aikojen paras. Päivittäistavarakaupan sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan kehitys oli kautta linjan vahvaa. Autokauppa kävi odotuksiamme vaisummin, mutta piristyi vuosineljänneksen loppua kohti. Heinä–syyskuun konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui ja oli 152,0 milj. euroa ja raportoitu liikevaihto kasvoi 6,1 %. Konsernin liikevoittoprosentti nousi 5,4 %:iin. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme strategiamme mukaisesti vahvistaneet kannattavaa kasvua ja markkinaosuuksiamme sekä orgaanisesti että onnistuneilla yritysostoilla.

Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi, markkinaosuus vahvistui ja kannattavuus parani edelleen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 93,5 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 3,7 %. Erityisesti K-Citymarketien kehitys oli vahvaa. Päivittäistavarakaupassa strategiset panostukset kauppojen uudistuksiin sekä kauppakohtaiset oman alueen ja asiakaskunnan mukaan räätälöidyt liikeideat vahvistivat myyntiä. Myös ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua.  

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos vahvistui etenkin Suomessa K-Raudan hyvän tuloskehityksen sekä Ruotsissa ja Norjassa toteutettujen yritysostojen ansiosta. Myös Onnisen vertailukelpoinen tulos vahvistui. Alkuvuonna Ruotsissa hankittu Fresks-rautakauppaketju integroitiin onnistuneesti osaksi Keskoa ja muutettiin K-Byggiksi. Ruotsin lisäksi myös Norjassa toimenpiteet markkina-aseman vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat. Toimialan vertailukelpoinen liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 60,3 milj. euroa ja raportoitu liikevaihto kasvoi 8,4 %. Myynnin kasvu ja tulosparannus osoittavat, että strategia ja sen toteutus toimivat hyvin.

Autoalan markkina on heikentynyt syksystä 2018 lähtien ja elpynyt odotuksiamme hitaammin. Markkinatilanteesta huolimatta uskon, että autotoimialamme kilpailukyky vahvistuu uudistuvan malliston, saatavuuden paranemisen ja toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Tämän lisäksi toteutetut jälleenmyyntiverkostoa vahvistavat yrityskaupat tukevat autotoimialan kannattavaa kasvua.

Osoituksena pitkäaikaisesta vastuullisuustyöstämme ja ponnisteluistamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi Kesko valittiin jälleen mukaan maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin syyskuussa. Lisäksi sovimme lokakuussa yhteensä 700 milj. euron rahoituksesta, jonka korkomarginaali määräytyy sovittujen vastuullisuustavoitteiden mukaisesti. Lainaa nostetaan nyt 300 milj. euroa ja sitä on mahdollisuus nostaa myöhemmin lisää.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta näkymämme ovat positiiviset. Ennakoimme vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös