Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Peter Fagernäsin. Hallitus myös valitsi jäsenet tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntiin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion ja jäseneksi Piia Karhun sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja jäseneksi Timo Ritakallion.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Pauli Jaakolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakola on hallituksen puheenjohtaja yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Hallituksen jäsenistä Jannica Fagerholm, Peter Fagernäs, Piia Karhu ja Timo Ritakallio ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Esa Kiiskinen, Pauli Jaakola ja Jussi Perälä  ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, sillä Kiiskisen, Jaakolan ja Perälän kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös