Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä: Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan kolmas jäsen.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kahdella osakkeenomistajalla, joiden osuus Keskon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä.

Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat

- Toni Pokela, diplomikauppias, K-kauppiasliitto ry:n nimeämänä,

- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja

- Esa Kiiskinen, Keskon hallituksen puheenjohtaja.

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 10.9.2020 valinnut Toni Pokelan puheenjohtajaksi.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818,  sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540

Kesko Oyj

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös