K-kauppias-blogi

Blogi K-kauppiasvalmennuksesta, kauppiaaksi kasvamisesta ja kaupan arjen iloista. Aitoja tarinoita ja elämänmakuisia kokemuksia kauppiasuran alusta.

 

 

Kasvattajakauppias, lupa valmentaa

Heikki Mustila | 11.10.2018

Olen osallistunut työurani aikana moniin työhöni liittyviin koulutuksiin ja valmennuksiin. Näissä koulutuksissa olen saanut oppimiseen ja uusien taitojen omaksumiseen monia neuvoja. Olen vakuuttunut, että ne kaikki ovat olleet hyviä ja hyödyllisiä. Oppimisen onnen olen kokenut soveltaessani opittua työhöni. On monia tapoja opettaa ja siirtää osaamista. Mikä tavoista on tehokkain, riippuu oppijan tavoista omaksua uutta.

Valmentajan tulisi huomioida oppijan luontainen oppimistyyli valmentaessaan. Auditiivinen oppii kuuntelemalla, kun taas visuaaliset oppivat näkemällä. Kinesteettisesti oppivat itse kokien ja taktiiliset oppijat ovat vastaanottavaisimpia silloin, kun saavat tehdä käsin asioita, jotka auttavat keskittymisessä esimerkiksi kuunteluun. Tämän tyylin voi tunnistaa esimerkiksi muistiinpanojen teksteistä, jotka on koristeltu kuvioin. On myös syytä huomata, että uuden oppimista tuottaa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle meneminen. Uusien ja outojen asioiden kohtaaminen ja niistä koituva mahdollinen jännitteisyys, luo kasvualustan oppimiselle.

K-Ruokakauppiasvalmennukseen valitut henkilöt ovat taustoiltaan hyvin erilaisia. Suurin yksittäinen valmennettavien ryhmä tulee K-ruokakaupoista, mutta lähes puolet kaupan- ja ruoka-alan ulkopuolelta. Valmennettavien oppimistulokset valmennuksessa ovat olleet hyvällä tasolla. Onnistuminen koostuu monista osatekijöistä. Kauppiasvalmennuksessa tärkeää on valmennettavan vahva motivaatio ja kyky omaksua uutta, sekä laadukas kasvattajakauppiaan mahdollistama valmennus kauppiasharjoittelussa.

K-ruokakauppiasvalmennus sisältää luontaisesti kaikille oppimistyyleille osuvaa opetusta/valmennusta. Se koostuu kolmesta osa-alueesta. Näitä ovat opinnot käytäntöjä kuvaavissa verkko-opinnoissa, lähijaksojen asiantuntija puheenvuorot ja harjoitukset, sekä kaupassa tehtävä harjoittelu kasvattajakauppiaan ohjauksessa. Kaupassa suoritettu harjoittelu kasvattajakauppiaan ohjauksessa ja opissa on keskeisin ja tärkein osa valmennusta. Tämän ovat osoittaneet ne sadat kauppiasvalmennettavat, jotka ovat olleet oppimassa K-kauppiasvalmennuksessa kauppiaan ammatin taitoja.

Kasvattajakauppiuus on vastuullinen tehtävä. Valmennettavat odottavat kasvattajakauppiaalta pätevyyttä mutta myös kärsivällisyyttä ja huumorintajua sekä kiireetöntä oman aikansa antamista kauppiasvalmennettavalle. Hyvä valmentaminen on välittämistä ja aitoa kiinnostusta valmennettavaa kohtaan. Kasvattajakauppiaan tehtävänä on valmentaa ja siirtää osaamistaan kauppiasvalmennettavalle. Kasvattajakauppiaan tulee tukea valmennettavaa harjoitustehtävien teossa, kaupan toimiessa työstön alustana. Kauppiasharjoittelun ja oppimisen edellytyksenä on kasvattajakauppiaan ja kauppiasvalmennettavan kyky ja halu toimia kauppiasvalmennukseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä. Näin ollen vuorovaikutustaidot ovat kauppiasvalmennuksessa tärkeä työkalu sekä kasvattajakauppiaalle että kauppiasharjoittelijalle. Valinnassa kauppiasvalmennukseen on huomioitu ehdokkaan kyky omaksua uusia asioita ja ottaa vastaan opetusta. Valmentamisen ilmapiirin tulee olla positiivinen, jossa vallitsee molemmin puoleinen luottamus. Hyvä valmentaja huomioi valmennettavan aiemman kokemuksen kuten myös kokemattomuuden. Valmentaja räätälöi menetelmänsä sen mukaan, kuinka valmennettavan on luontaisinta oppia. Kun perusasiat ovat opittu, hyvä valmentaja keskittyy valmennettavan vahvuuksien kehittämiseen ja kehittämiskohteiden vahvistamiseen. Edustan sitä liittoa, joka puhuu vahvuuksien kehittämisen puolesta. Olisi resurssien tuhlaamista, jos ei vahvuuksia hyödyntäisi ja kehittäisi niitä edelleen. 

Kauppiasvalmennettava on motivoitunut oppimaan uutta ja hänen tulee olla valmis näkemään vaivaa valmennuksen harjoitustehtävien suorittamiseksi oppiakseen kaikki kaupan ja kauppiaan työt. Useita kauppiasvalmennuksen harjoitustehtäviä voidaan hyödyntää harjoittelukaupan toiminnan kehittämiseen ja ne tuottavat näin merkittävää lisäarvoa kasvattajakauppiaan liiketoimintaan.

Kauppiasharjoittelua määrittelee sopimus, jossa määritellään valmennettavan ja kasvattajakauppiaan oikeudet ja velvollisuudet sekä aikataulu, milloin pitäisi olla valmista. Kauppiaaksi valmentaudutaan työssä oppien, jossa kasvattajakauppiaalla on merkittävä vastuu. Kauppiasvalmennuksen tavoite on kunnianhimoinen. Hyväksytysti suoritetun valmennuksen jälkeen valmennettava on oppinut uuden ammatin ja hän voi aloittaa oman kauppiasyrittäjäuransa.

Kasvattajakauppiaan neljä pointtia

  • Innosta ja saata kauppiasharjoittelija tietojen ja taitojen lähteille

  • Edistä oppimisen ilmapiiriä

  • Löytämisen riemu on mainiota polttoainetta oppimiselle

  • Tavoitteenmukainen ja onnistunut valmennus tuottaa kasvattajakauppiaalle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa osaamista sekä omaa kauppaliiketoimintaa

     

Viimeisimmät postaukset
Blogiarkisto
Takaisin ylös