Vastuullisuusstrategia

Maaliskuussa 2022 hyväksytty uusi vastuullisuusstrategia 2022-2024 asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

K Vastuullisuus 04042022_suomi_final.jpg

Visio

Mahdollistamme asiakkaidemme vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussa

Painopistealueet ja keskeiset toimenpiteet

K-Vastuullisuus_Fokusalueet_2303_FI_970_1.jpg

uusi Kuva_1.png

Keskeiset mittarit

Teema

Tavoite 

Mittarit

Ilmasto

Saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä ja tehdä omasta toiminnasta ja kuljetuksista päästötöntä vuoteen 2030 mennessä

Hiilidioksidipäästöt tCO2e

67% suurimmista tavarantoimittajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2026 mennessä

Tavarantoimittajien %-osuus (CDP)

Hankintaketju

Varmistaa sosiaalisen vastuun toteutuminen suorissa riskimaatuotteissa auditoimalla tehtaat 100-prosenttisesti vuoden 2024 loppuun mennessä

Auditoidut tehtaat, %

Kestävät tuotteet

Kasvattaa vastuullisten tuotteiden osuutta liikevaihdosta vuoden 2024 loppuun mennessä

Vastuullisten tuotteiden %-osuus liikevaihdosta

Ihmiset

Tehdä konkreettisia tekoja ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kyvykkyyksien edistämiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä

Hyvinvointi-indeksi

Lue uutinen

Takaisin ylös