Puu- ja paperilinjaus

Vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää.

Hallitsemattomat ja laittomat hakkuut aiheuttavat merkittävän uhan maailman metsille. Metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta. Kestävällä metsänhoidolla voidaan kuitenkin ehkäistä negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä tukea paikallisyhteisöiden oikeuksia ja taloudellista asemaa. Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville.

Keskon valikoimissa on lukuisia puu- ja paperituotteita. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tyypillisiä puutuotteita ovat muun muassa sahatavara ja rakennuslevyt. Päivittäistavarakaupassa tyypillisiä paperituotteita ovat muun muassa ruoanlaitto-, talous- ja wc-paperit.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalle on myönnetty vuonna 2013 PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Kaikki Suomen K-Raudat ovat olleet vuodesta 2019 alkaen PEFC-ryhmäsertifikaatin piirissä.

Keskon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Keskon valikoimissa olevista puu- ja paperituotteista on kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC- sertifioituja, alkuperätodennettuja tai kierrätettyä materiaalia. Päivittäistavarakaupassa linjaus koskee Keskon omia merkkituotteita. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa linjaus koskee kaikkea Keskon toimittamaa puu- ja sahatavaraa.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on jo vuonna 2009 linjannut, ettei hanki trooppisissa luonnonmetsissä kasvavista uhanalaisista puulajeista valmistettuja tuotteita. Kaikki trooppisista puulajeista valmistetut puutuotteet ovat sertifioituja. 

Puu- ja paperilinjaus on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017. 

Puu- ja paperilinjauksen tavoitteiden edistyminen 2021

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Vuonna 2021 keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 88 % ja kuusi 84 %.

Pirkka- ja K-Menu-tuotemerkkien puu- ja paperituotteista 41 % sisälsi kestävää raaka-ainetta, joista FSC-sertifioituja tuotteita oli 66 % ja PEFC-sertifioituja 34 %. Menu-tuotemerkin puu- ja paperituotteista 84 % sisälsi kestävää raaka-ainetta, joista FSC-sertifioituja tuotteita oli 60 %, PEFC-sertifioituja 30 % ja kierrätettyä materiaalia 9 %.

Edistyminen 2017-2021:

  2021 2020 2019 2018 2017
Pirkka- ja K-Menu-tuotemerkkien puu- ja
paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta, %
41 36 24 - -
Menu-tuotemerkin puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta, % 84 67 31 17 14
Takaisin ylös