kala- ja äyriäislinjaus

Kalan ravitsemuksellinen merkitys on tärkeä. Ravitsemussuosituksissa kehotetaan nauttimaan kalaa eri kalalajeja vaihdellen 2-3 kertaa viikossa, koska kala on hyvä proteiinin, monityydyttymättömien rasvojen ja D-vitamiinin lähde.

Luonnonkalakannat ovat pienentyneet muun muassa ylikalastuksen, laittoman, raportoimattoman ja säätelemättömän kalastuksen sekä merten saastumisen ja roskaantumisen vuoksi. Monet aiemmin yleiset kalalajit ovat tulleet uhanalaisiksi. Luonnonkalan korvaamiseksi on monien kalojen ja äyriäisten viljelyä lisätty. Vesiviljelyn suhteellinen osuus kalan ja äyriäisten tuotannosta onkin tällä hetkellä noin puolet maailman koko tuotannosta. 

Kala- ja äyriäislinjaus

Keskon päivittäistavarakaupalla, Kesprolla, Kalatukku E. Erikssonilla ja K-ruokakaupoilla ei ole valikoimissaan WWF:n kalaoppaassa punaisella liikennevalolla merkittyjä lajeja.

Keskon päivittäistavarakauppa, Kespro, Kalatukku E. Eriksson ja K-ruokakaupat edistävät vihreällä merkittyjä lajeja valikoimissaan. Valikoimapäätöksissä suositaan kestäviä kalakantoja ja MSC- ja ASC-sertifioituja toimittajia. K-ruokakaupoilla on yli 30 MSC- ja ASC-sertifioitua kalatiskiä. Kesprolla ja Kalatukku E. Erikssonilla on MSC- ja ASC-sertifikaatti.

Keskon päivittäistavarakauppa tukee kauppiaiden mahdollisuuksia myydä kestävästi pyydettyjä lähivesien kaloja.

Keskon päivittäistavarakauppa, Kespro, Kalatukku E. Eriksson ja K-ruokakaupat käyttävät erityistä harkintaa kalaoppaassa keltaisella liikennevalolla merkittyjen lajien kohdalla, kun niiden säilyttämistä valikoimissa tai ottamista valikoimiin käsitellään.

Soveltamisala ja päivittäminen

Linjausta sovelletaan Keskon päivittäistavarakaupan, Kespron, Kalatukku E. Erikssonin ja K-ruokakauppojen kalojen ja äyriäisten sekä kalaa pääainesosana sisältävien tuotteiden ostotoiminnassa.

Suositusten muuttuessa muutokset tehdään ostosopimuskausien puitteissa.

Linjaus katselmoidaan ja päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka toinen vuosi.

Linjauksen noudattamisen apuvälineet

WWF:n kalaopas

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia

Muut tietolähteet

Jos kalalajia ei löydy WWF:n kalaoppaasta, niin seurantaan käytetään Marine Conservation Society’n Good Fish Guide -opasta ja muita mahdollisia tietolähteitä.

Kala- ja äyriäislinjaus on julkaistu 11.11.2008 ja katselmoitu viimeksi 24.8.2020.

Kala- ja äyriäislinjauksen tavoitteiden edistyminen 2019

WWF:n Kalaoppaaseen pohjautuva kala- ja äyriäislinjauksemme on ollut voimassa jo 11 vuoden ajan. Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 200 (2018: 200) MSC-sertifioitua kalatuotetta ja 30 (9) ASC-sertifioitua tuotetta. Kespron HoReCavalikoimissa oli 226 (2018: 168) MSC-sertifioitua tuotetta ja 25 (9) ASC-sertifioitua tuotetta. Vuonna 2019 viidelle K-Supermarketin kalatiskille myönnettiin kestävää kalastusta ja vesiviljelyä edistävä MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti.

Takaisin ylös