Ympäristöarvioinnit

K-ryhmän merkittävimmät ilmastovaikutukset aiheutuvat oman toiminnan päästöjen lisäksi tuotteiden arvoketjun päästöistä. Epäsuorat Scope 3 -päästöt syntyvät myytävien tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisista päästöistä, kuten raaka-aineiden alkutuotannosta, tuotteiden valmistuksesta, pakkauksista, kuljetuksista ja tuotteiden käytöstä. 

CDP Supply Chain 

Kesko on mukana CDP:n Supply Chain –ohjelmassa. CDP on globaali, voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka kerää vuosittain yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.  

Tavoitteenamme on, että 2/3:lle suorien tavarantoimittajiemme päästöistä tulee olla asetettuna tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen päästäksemme haastamme ostojen perusteella mitattuna noin 200 suurinta tavarantoimittajaamme, jotka vastaavat 2/3 euromääräisistä ostoistamme, tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan ilmastotavoitteistaan ja -toimistaan CDP:n Climate Change -kyselyn kautta.   

Vuonna 2021 kutsuimme 182 suurinta tavarantoimittajaamme tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan niistä CDP:lle. Mukaan kutsutuista tavarantoimittajistamme 65 % otti haasteen vastaan ja raportoi päästövähennystavoitteistaan CDP:lle. Vastanneista tavarantoimittajista 19 % oli asettanut Science Based Targetsin hyväksymät tieteelliset ilmastotavoitteet.   

Muut tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit 

Vuonna 2021 rakentamisen ja talotekniikan kaupan Shanghaissa sijaitseva hankintatoimisto KOPO (Kesko Onninen Purchasing Office) suoritti 45 tavarantoimittajalle auditoinnin, jonka osa-alueena on ympäristöjohtaminen ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Vuoden 2021 lopussa ISO 14001 -sertifiointi oli voimassa 55 tavarantoimittajalla.

Osallistumme amfori BEPI -ohjelmaan, jonka tavoite on kehittää riskimaatavarantoimittajien ympäristöjohtamista. Vuoden 2021 lopussa amfori BEPI -prosessissa oli mukana 15 riskimaatavarantoimittajaamme.

Osana IGS (ICA Global Sourcing) -hankintayhteistyötä on käytössä IGS Environmental Assessment -ympäristöarviointi, jossa tavarantoimittajilta kysytään energiankulutuksesta, -lähteistä ja energiankulutuksen vähentämistoimista. Vuonna 2021 IGS Environmental Assessment -ympäristöarviointia ei suoritettu koronapandemian vuoksi.

Takaisin ylös