Kaupan palveluntuottajien auditointi

Kesko käynnisti kaupan palveluntuottajien auditoinnit vuonna 2020. Kolmannen osapuolen suorittamilla auditoinneilla valvotaan kaupan palveluntuottajien - esimerkiksi siivousyritysten ja sushiyrittäjien -toiminnan vastuullisuutta.

Kesko on vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii. Periaatteemme ovat samat kaikissa toimintamaissamme, jokaiselle keskolaiselle ja yhteistyökumppanillemme. 

K Code of Conduct ohjeistaa keskolaisia ja yhteistyökumppaneita siitä, mitä vastuullinen toiminta heiltä edellyttää. Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, lahjonnan ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta.  

Kolmannen osapuolen suorittamat palvelutuottajien auditoinnit

Kesko käynnisti kaupan palveluntuottaja-auditoinnit Suomessa vuonna 2020. Kumppaniksi valittiin testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoavaa tunnettu yritys Bureau Veritas, jonka kanssa Kesko tehnyt yhteistyötä pitkään.

Sosiaalisen vastuun kysymykset räätälöitiin auditointiin sopiviksi; ne perustuvat soveltuvin osin kansainvälisiin sosiaalisen vastuun arviointiin ja toteuttamiseen käytettäviin SMETA-auditointikriteereihin ja ISO 26000-standardiin.

Palvelutuottaja-auditoinnissa varmistetaan, että:  

  • palveluntuottajan toiminta on sopimuksen, K Code of Conduct -ohjeiston, elintarvikelainsäädännön, Keskon kestävän kehityksen linjausten ja muiden sitoumusten mukaista
  • palveluprosessi toteutuu sovitulla tavalla.

Auditointi kestää 6-8 tuntia ja koostuu haastatteluista, kirjallisen dokumentaation läpikäynnistä sekä kaupan toimintaympäristön arvioinnista, jotta saadaan riittävä näyttö vaatimusten toteutumisesta.

Kaupan ja palveluntuottajan johdon haastattelut ovat ennalta ilmoitettuja, mutta palveluntuottajan työntekijähaastattelut tekee auditoija anonyymisti.

Auditoinnissa on työntekijähaastatteluja lukuun ottamatta mukana Keskon edustaja.

Auditoinnit tehdään joko suomeksi tai englanniksi palveluntuottajan valinnan mukaan. Osassa työntekijähaastatteluja käytetään puhelimen välityksellä tulkkia, mikäli tarvitaan muita kieliä.

Palveluntuottajien auditointeja oli vuoden 2022 loppuun mennessä tehty noin 30 kpl. Kaksi auditointia toteutettiin kohonneen koronariskin takia Teamsin välityksellä, ja niistä jäi puuttumaan kaupan toimintaympäristön arviointi.

Seuranta ja korjaavat toimenpiteet

Palveluntuottaja, kauppias ja tavaratalojohtaja saavat tiedoksi korjaavat toimenpiteet ja kehityskohteet auditoinnin jälkeen pidettävässä kauppakohtaisessa auditoinnin yhteenvetotilaisuudessa. Palveluntuottajaa ohjeistetaan ja tuetaan korjaavien toimenpiteiden suorittamisessa.

Sopimusosapuolet ja Kesko seuraavat poikkeamien korjaamista auditoiduissa ja palveluntuottajan muissa kohteissa. Tarvittaessa suoritetaan uudelleenauditointi.

Esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä:

  • Keskon ja kauppiaiden osaamista on lisätty ja työkaluja kehitetty: esimerkkeinä yhtenäiset siivouspalveluihin räätälöidyt sopimuspohjat ja liitteet on otettu käyttöön kaikissa K-Citymarketeissa sekä kauppiaiden käyttöön K kauppiasliiton päivitetyt sopimuspohjat ja liitteet
  • Palveluntuottajan valintaan ja seurantaan on laadittu muistilista, jota kauppa voi hyödyntää palveluntuottajan valinnassa ja jatkuvassa seuraamisessa.
  • K Code of Conductin tarkempaa läpikäyntiä palveluntuottajan kanssa on suositeltu.
  • Palveluntuottajille on suositeltu mmTESin huomioiva työvuorosuunnitteluohjelman käyttöönottoa sekä sähköisen työajanseurannan käyttöä.
  • Anonyymin ilmoituskanavan käyttöönottoa, perehdytysmateriaalin kehittämistä ja perehdytyksen tarkempaa dokumentointia on suositeltu.
  • Annettu ohjeita työsuojelun kehittämiseksi sekä muiden lakisääteisten vaatimusten kuten tasa-arvosuunnitelman laatimiseen.
Takaisin ylös