varsinainen yhtiökokous 2020

Kesko Oyj on perunut varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020 ja kutsuu koolle uuden kokouksen myöhemmin. Alla perutun yhtiökokouksen tiedot.

Koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeet

 
Yhtiökokoukseen osallistumisen sijaan suosittelemme kokouksen seuraamista videoyhteydellä

 
Koronaviruksen (COVID-19) leviämisen hillitsemiseksi viranomaiset ovat kieltäneet yli 500 hengen tilaisuuksien järjestämisen. Tämän lisäksi viranomaiset suosittelevat, että myöskään pienempiä tilaisuuksia ei järjestetä.

Kehotamme osakkaita vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä, jotta kokous voidaan ylipäänsä järjestää. Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi olemme saaneet suurimmilta osakkeenomistajiltamme ilmoituksen, että he kannattavat hallituksen yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia.

Osallistumisen sijaan suosittelemme seuraamaan kokousta videoyhteyden välityksellä. Halutessasi voit valtuuttaa valitsemasi henkilön edustamaan itseäsi yhtiökokouksessa. Lisätietoja alla.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä perinteistä yhtiökokouslahjaa jaeta. Ennakkoilmoituksesta poiketen pysäköinti Messukeskuksessa on maksullista. 

Jos olet ilmoittautunut yhtiökokouksen ja peruutat osallistumisesi, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 25.3.2020:

  • sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi tai
  • puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9–16)

 

Valtakirja

Yhtiökokouskutsun mukaisesti osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) keskoyhtiokokous@kesko.fi tai alkuperäisinä kirjeitse Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjapohja on alla kohdassa Aineistot.

 

Ilmoittautuminen

Yhtiökokouskutsu

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumisohjeet

Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja voi ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

  • näiden internetsivujen kautta
  • sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
  • puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)
  • faksilla numeroon 01053 23421, tai
  • kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 kello 16.00.

Ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain oheisessa rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Kesko seuraa koronaviruksen tilanteen kehittymistä ja päivittää tälle internetsivulle mahdollisia kokousjärjestelyihin liittyviä lisätietoja. Kokoukseen ilmoittautuneita pyydetään seuraamaan näitä yhtiökokoussivuja myös ilmoittautumisen jälkeen.

Rekisteriseloste

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tilapäinen osakasluettelo

Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 25.3.2020 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.

 

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Tilintarkastajan valitseminen (sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen)

Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Osakkeenomistajien ehdotukset

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä tilintarkastuskertomus

Yhtiökokousvaltakirja
 

Kysymyksiä ja vastauksia

Maksuttomaan osakeantiin (ns. split) liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
 

Saapuminen ja parkkeeraus

Messukeskus on hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. Ennakkoilmoituksesta poiketen pysäköinti Messukeskuksessa on maksullista.

 

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

Takaisin ylös