Yhtiökokous 2007 Heikki Takamäen puhe

Keskon hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Heikki Takamäki Kesko Oyj:n yhtiökokous Helsingissä 26.3.2007

Arvoisat osakkeenomistajat,
 
Vuosi 2006 oli Kesko-konsernille ennätyksellinen. Konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia ja oli 8,7 miljardia euroa. Liikevoitto oli 357,8 miljoonaa euroa. Molemmat olivat Keskon historian parhaimmalla tasolla. Erityisen voimakkaasti kasvoi ulkomaisten tytäryhtiöidemme liikevaihto, mutta myös kotimaassa myynti kehittyi mainiosti. Erityinen ilonaihe oli K-ruokakauppojen laskevan myynnin kehityksen pysähtyminen ja loppuvuodesta nousuun kääntyminen.
 
Vuoden 2006 tuloksesta Keskon hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi osingoksi 1,50 euroa osakkeelta. Tämä esitys noudattaa Keskon pitkäaikaisen ja julkistetun osinkopolitiikan periaatteita. Myös Keskon osakekurssi kehittyi viime vuonna erinomaisesti, nousua oli noin 67 prosenttia.
 
Pääjohtaja Matti Halmesmäki esittelee hetken kuluttua tarkemmin toimitusjohtajan katsauksessaan konsernin toiminnan ja keskeiset luvut viime vuoden osalta.
 
Hyvät kokousvieraat,
 
Kesko on suurin ja kansainvälisin suomalainen kaupparyhmä. Konsernin myynnin kehitys on erinomainen ja kasvu tervettä. Merkittävää viime vuodessa oli myös se, että kaikki toimialat olivat voitollisia. Markkinatilanne oli erinomainen ja esimerkiksi kiinnostus rakentamiseen, kodin sisustamiseen ja remontointiin oli todella korkealla, mikä on näkynyt useilla Keskon toimialoilla.
 
On kuitenkin todennäköistä, että kaupan markkinakasvu ei tule jatkumaan näin hyvänä. Tulevaisuudessa kaupan kasvun ja kannattavuuden ylläpitäminen edellyttää, että kaupan tuottavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomioita. Tuottavuutta pitää pystyä parantamaan ja se vaatii myös yhteiskunnan toimia, ensi askeleena perusteettoman sääntelyn purkamista. Tutkimusten mukaan Suomessa kauppa on säännellympää kuin keskimäärin muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.
 
Sääntely vähentää kilpailua ja hidastaa uusien toimintamallien käyttöönottoa. Monin viranomaispäätöksin pyritään rajaamaan markkinoiden toimivuutta. Esimerkkinä aukioloaikaan, alkoholi- ja lääkekauppaan ja ruokakauppojen kaavoitukseen liittyvä sääntely sekä eräät kilpailuoikeudelliset tulkinnat, jotka asettavat yrittäjäketjut muita epäedullisempaan asemaan. Tuon sääntelyn purkamisen aika on Suomessa juuri nyt.
 
Lisäksi tuottavuuden parantaminen edellyttää kaupalta uuden teknologian tehokasta hyödyntämistä. Tieto- ja viestintäteknologia luo talouskasvua nyt samalla tavoin kuin sähkövoima 100 vuotta sitten. Kauppa hyödyntää runsaasti näitä teknologioita ja siitä on siksi tullut innovatiivinen, korkean teknologian toimiala. Viivakoodit, skannerit, asiakkuudenhallinta - ja toiminnanohjausjärjestelmät sekä sähköinen kauppa ovat esimerkkejä uuden teknologian sovelluksista, joita kauppa hyödyntää vahvasti. Tieto- ja viestintäteknologian intensiivisenä käyttäjänä kaupan kasvumahdollisuudet ovat paremmat kuin monien muiden alojen.
 
Uusi teknologia mahdollistaa myös uusia palveluita. Palvelujen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa, kaupan rooli palvelujen tuottajana ja tarjoajana korostuu entisestään. Keskon liiketyyppejä ja brändejä kehitetään jatkuvasti, mutta asiakasnäkökulmasta koitamme ennen kaikkea luoda jatkuvasti uusia, hyödyllisiä palveluja.
 
Tavarat ja palvelut kytkeytyvät entististä kiinteämmin toisiinsa, esimerkkeinä vaikkapa kodinkoneet ja niiden asennus - ja neuvontapalvelut tai rautakaupassa valmiiksi asennettuina myytävät tuotteet. Laattojen sijaan voi ostaa rautakaupasta koko kylpyhuoneen suunnittelu- ja toteuttamispalvelun, ja ruokakaupoissa Mitä tänään syötäisiin -konsepti tarjoaa asikkaille reseptit, ainekset ja vinkit koko ateriaan.
 
Keskossa tehdään konseptien tehostamisen lisäksi mittavaa muutakin tutkimus- ja kehitystyötä. Tästä esimerkkinä mainitsen Keskon laaja-alaisen kuluttaja- ja markkinatutkimuksen sekä tuotetutkimuksen tuotetestaukset, joita tehtiin viime vuonna noin 11 000 kappaletta. Lisäksi Kesko on käynnistänyt merkittävän yhteistyön maailman johtaviin kuuluvan teknisen yliopiston MIT:n kanssa asumisen tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi. Näiden lisäksi Kesko selvittää tuottavuuden parantamiskeinoja kaupan toimintaketjujissa yhdessä Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulujen, Teknillisen korkeakoulun, Tampereen yliopiston sekä eräiden kumppaneiden kanssa.
 
Keskolla on osaava johto ja henkilökunta, joka hoitaa ketjujen johtamisen, luo toimivat konseptit ja virittää kaupan toiminnan rakenteet huippuunsa, jotta yrittäjä voi hoitaa asiakaslupauksen lunastamisen kaupassa. K-kauppiasyrittäjyys on kaupparyhmämme keskeinen kilpailuetu, joka on taas nostettu Keskon strategisissa linjauksissa sille kuuluvalle paikalle. Osaava, ammattitaitoinen K-kauppias henkilökuntineen pystyy sopeuttamaan kauppansa toiminnan paikallisesti, juuri omia asiakkaitaan parhaiten palvelevaksi. Paikallinen K-kauppias on asiakkaalle tae hyvästä palvelusta, sopivasta valikoimasta ja kilpailukykyisestä hinnoittelusta. K-kauppiaiden avulla voimme erottua eduksi kilpailijoistamme.
 
Paikallisen roolin ottamiseen kauppiaita kannustaa myös Ruokakeskon uusi strategia. Strategia näyttäisi purevan, sillä viime vuoden aikana K-ruokakauppojen myynninkehitys kääntyi positiiviseksi ja hyvä suunta vaikuttaa jatkuvan.
 
Kesko on kasvanut voimakkaasti myös ulkomailla, varsinkin Venäjällä ja Baltiassa, jossa kaupan rakenteet ja markkinat ovat kehittymässä. Erityisesti Rautakesko on menetynyt hienosti niin Suomessa kuin muissa maissakin. Ensimmäistä kertaa lähihistorian aikana Rautakeskon liiketoiminta oli kannattavaa kaikissa sen toimintamaissa. Rautakeskon konseptit toimivat ja vuonna 2005 tehdyt yritysostot ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Venäjällä on nyt 7 K-rautaa ja verkostoa on tarkoitus kasvattaa voimakkaasti lähivuosien aikana. Kaikkiaan Suomen ulkopuolella on 162 rautakauppaa.
 
Kansainvälinen toiminta ja sen voimakas kasvattaminen meille uusilla markkinoilla edellyttää syvällistä osaamista meiltä itseltämme sekä tuloksellista yhteistoimintaa paikallisten osaajien kanssa.
 
Henkilöstön osaaminen on avainkysymys K-ryhmän menestyksessä. Kuten hyvin tiedätte, ikäluokat pienenvät ja hyvistä työntekijöistä tulee olemaan kova kilpailu. Ammattitaitoisia ja motivoituneita kaupan alan osaajia tulee olemaan yhä vaikeampi löytää.
 
Onneksemme K-ryhmällä näyttäisi riittävän vetovoimaa. Siitä osoituksena oli mm. viime vuoden alussa tv-mainonnalla toteutettu uusien kauppiaiden rekrytointikampanja, joka tuotti valtavan määrän hakijoita, kaikkiaan yli 500 henkeä. Heistä parhaat otettiin mukaan laadukkaaseen K-kauppiastraineeohjelmaamme kasvamaan kauppiaiksi.
 
Suurta kiinnostusta sai osakseen myös viime syksynä lanseerattu K-traineeohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa nuoria ammattilaisia K-ryhmän esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Ohjelmaan haki yli 1000 nuorta osaajaa, joista 20 aloitti valmennuksen tämän vuoden alussa.
 
Emme myöskään saa unohtaa nykyistä henkilökuntaamme. Keskossa on seurattu työtyytyväisyyden kehitystä pitkäjänteisesti ja säännöllisesti vuodesta 1996 asti. Henkilökuntaan ja heidän osaamisensa kehittämiseen on tärkeää panostaa, ja se onkin yksi Keskon painopistealueista.
 
Nykyisestä ammattitaitoisesta henkilökunnasta on ehdottomasti pidettävä hyvää huolta. Meidän jokaisen on kehittettävä taitojamme, jotta pärjäämme jatkuvan kehityksen mukanaan tuomissa uusissa haasteissa. Tähän tarpeeseen vastaamassa meillä on oma, laadukas koulutuskeskus K-instituutti. Vain osaava ja innostunut henkilökunta pystyy ylittämään asiakkaan odotukset ja sitä kautta syntyy myös tulos.
 
Hyvät kuulijat!
 
Keskon koko hallituksen puolesta haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme, Kesko-konsernin johtoa ja henkilökuntaa, K-kauppiaita sekä kaikkia yhteistyötahojamme tuloksellisesta yhteistoiminnasta.
 
Pyydän pääjohtaja Matti Halmesmäkeä välittämään hallituksen kunnioittavat kiitokset konsernin koko henkilökunnalle niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
 
Yhtiökokous on tarkoitettu esityslistan puitteissa myös osakkeenomistajan ja hallituksen väliseksi aktiiviseksi keskustelutilaisuudeksi. Yhtiökokous on oikea ja luonteva paikka tällaiselle ajatuksenvaihdolle.
 
Toivotan teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi Kesko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Takaisin ylös