Yhtiökokous 2005: Heikki Takamäen puhe

Keskon hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Heikki Takamäki Kesko Oyj:n yhtiökokous Helsingissä 30.3.2005

Arvoisat osakkeenomistajat,
hyvät naiset ja miehet!

Vuosi 2004 oli Kesko-konsernille monella tavalla hyvin menestyksellinen. Liikevaihtomme kasvoi 7 517 miljoonaan euroon ja tuloksemme ennen veroja nousi 173 miljoonaan euroon. Nämä molemmat luvut ovat Keskon historian kaikkien aikojen korkeimmat.
 
Kuten tiedossa jo on, vuoden 2004 tuloksesta pitkäaikaisen osinkopolitiikkamme mukaisesti Keskon hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi osingoksi 1 euroa osakkeelta.

Kesko-konsernin myönteinen kehitys on tulosta pääosin viime vuosina uudistamastamme konsernistrategiasta ja siihen perustuvista toimenpiteistä, joiden keskeisenä tavoitteena on kasvu ja kannattavuus niin Suomessa kuin Ruotsissa ja Baltian maissakin.

Maaliskuun alussa Keskon pääjohtajana aloittanut toimitusjohtaja Matti Halmesmäki esittelee hetken kuluttua seikkaperäisesti konsernin toiminnan ja keskeiset luvut viime vuoden osalta. Haluan kuitenkin ikään kuin väliotsikoina todeta konsernimme muutamia keskeisiä saavutuksia viime vuoden aikana.

Mielestäni hyvin keskeistä konsernillemme on kansainvälistämisen jatkuminen voimakkaana. Konsernin liikevaihto kasvoi ulkomailla lähes kolmanneksen ja ylitti miljardin euron rajan.

Tämä on tärkeää senkin vuoksi, koska korkeat markkinaosuutemme lähes kaikilla tavara-aloilla kotimaassa tekevät liikevaihdon kasvattamisen täällä entistäkin vaikeammaksi. Eikä sitä suinkaan helpota lukuisat kansainväliset kauppaketjut, jotka ovat jo rantautuneet Suomeen kaikilla tavara-aloilla.

Viime vuoden uusia avauksia kansainvälistämisessä olivat yhteisyrityksen perustaminen ruotsalaisen ICA Baltic Ab:n kanssa Baltian ruokamarkkinoita varten. Yhteisyrityksen nimi on RIMI Baltic Ab ja se aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Yhteisyrityksellä on yhteensä noin 160 ruokakauppaa ja sen markkinaosuus on Baltiassa noin 15 %.

Toinen merkittävä ja vähittäiskaupallemme tosiasiassa uusi kohdemaa oli Venäjä. Teimme heinäkuun lopussa aiesopimuksen pietarilaisen Stroymaster-rautakauppaketjun osake-enemmistön ostamisesta.

Neuvottelujen aikana päädyimme kuitenkin lopputulokseen, jossa Keskon tytäryhtiö Rautakesko Oy sopi Stroymaster-ketjun omistavan yhtiön koko osakekannan ostamisesta.

Kesko Oyj:n hallitus hyväksyi tämän järjestelyn 17. maaliskuuta. Kaupan voimaantulo edellyttää vielä Stroymasterissa tehtävän ja hyväksytyn tilintarkastuksen.

Kesko täydensi palvelukonseptejaan myös kotimaassa, kun Keswell Oy sopi lokakuussa Indoor Group Oy:n osakekannan ostosta. Kaupan myötä Indoor Group Oy:n ketjukonseptit sekä omat Asko- ja Sotka-huonekalukaupat Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa siirtyivät Keswell Oy:n omistukseen.

Huonekalut täydentävät merkittävästi K-ryhmän palvelukokonaisuutta. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme entistä täysipainoisemman palvelun niin rakentamiseen, kalustamiseen, sisustamiseen kuin kaikkeen muuhunkin kulutukseen.

Kesko-konsernissa tehtiin jälleen viime vuonna paljon työtä vastuullisen toiminnan merkityksen korostamiseksi kaikissa hankintatoimissamme ja markkinoinnissamme. Olemme myös raportoineet laajasti tästä työstä.

Keskon yhteiskuntavastuun raportti palkittiin viime lokakuussa YK:n ympäristöjärjestöjen toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa maailman parhaana kaupan alan raporttina ja neljänneksitoista parhaana koko maailmassa.


Hyvät kuulijat!

Pörssiyhtiön toimitusjohtajan vaihdos on aina merkittävä tapahtuma niin yhtiölle kuin asianomaisille johtajille itselleenkin.

Syyskuussa Keskon hallitus nimitti varatuomari, kauppatieteiden maisteri Matti Halmesmäen Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Kesko-konsernin pääjohtajaksi 1.3.2005 alkaen.

Samasta päivämäärästä eteenpäin Keskoa runsaat 38 vuotta palvellut vuorineuvos Matti Honkala jäi eläkkeelle. Haluan vielä kerran kiittää Sinua Matti hyvästä ja tuloksellisesta työstäsi K-ryhmän menestyksen eteen.

Uusi pääjohtaja Matti Halmesmäki on hänkin pitkän linjan keskolainen. Hän tuli yhtiöön vuonna 1980 lakimieheksi ja valittiin 1986 talousosaston johtajaksi. Vuonna 1989 Matti Halmesmäestä tuli Keskon hallituksen jäsen vastuualueenaan talous ja rahoitus. Maatalous- ja rautaryhmän johtajaksi hänet nimitettiin 1993, erikoistavararyhmän johtajaksi 1995 ja Tukon toimitusjohtajaksi 1996.

Vuodesta 2001 alkaen Matti Halmesmäki on toiminut Rautakesko Oy:n ja Maatalouskesko Oy:n toimitusjohtajana sekä Kesko-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Matilla on monipuolinen kokemus Kesko-konsernin toiminnasta ja hän on tarmokas pohjalainen.

Olen varma, että hänen johdollaan Kesko-konserni vahvistaa edelleen asemaansa kotimaan kaupan johtavana palveluyrityksenä sekä kehittyy reippain askelin myös kansainvälisesti.

Asiakastyytyväisyys on usein kuultu sana Matti Halmesmäen huulilla. Keskon ja K-kaupan tyytyväinen asiakas on tärkein johtotähtemme jatkossakin!

Matti Halmesmäki on aloittanut reippaasti ja tehnyt jo ensimmäisen pääjohtajakuukautensa aikana merkittäviä uusia linjauksia niin Ruokakeskossa kuin konsernijohdossakin. Kuulemme näistä suunnitelmista tarkemmin Matti Halmesmäen omassa puheenvuorossa hetken kuluttua.

Hyvät kuulijat!

Kesko-konsernin visiossa sitoudumme pyrkimään kaupan alan johtavaksi palvelu-yritykseksi. Tämä tavoite velvoittaa meitä aktiivisuuteen asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämisessä ja uusien palvelujen aktiivisessa kehittämisessä.

Johtavan aseman säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää EU-Suomessa kansainvälisen tason osaamista niin liiketyyppikehityksessä, tavaravalikoimissa kuin voitokkaiden brändien kehittämisessä.

Vastaamme aktiivisesti kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailuun kaikilla toimialoillamme. Olemme valmistautumassa yhteiskunnan ikärakenteen syvälliseen muutokseen.

Asiakkaan tavoitettavuus on peruskysymyksiä tulevaisuudessa. Asiakkaitten tarpeet ovat yhä moninaisempia ja valinnan mahdollisuus on suuresti lisääntynyt. Tähän tarpeeseen K-ryhmä tulee käyttämään lisääntyvän määrän voimavaroja ja siihen riittävän ajoissa valmistautuminen on luonteva osa Kesko-konsernin vastuullista toimintaa.

Laajemminkin kaupan tulevaisuutta pohtiessani vakaaksi käsityksekseni on muodostunut, että asiakkaamme tulevat jatkossa valitsemaan kauppansa ja tuotteensa voittopuolisesti uskottavan hinta- ja laatumielikuvan eli brändien sisältämän lupauksen perusteella.

Esimerkiksi elintarvikkeiden hinta laskee ja niiden kustannusosuus kuluttajan lompakossa pienenee koko ajan. Silloin ratkaisevat mielikuvat - hyvän olon tunne fiksusta valinnasta!

Kenen maine kestää kriittisen arvioinnin vaikkapa tuoteturvallisuuden, eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta? Se on jatkossa markkinaosuustaistelun voittaja.

Sellainen pörssiyritys vahvistaa hyvien brändiensa kautta myös markkina-arvoaan. Kesko on sellainen yhtiö.

Hyvät kuulijat!

Keskon koko hallituksen puolesta haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme, Kesko-konsernin johtoa ja henkilökuntaa sekä kaikkia yhteistyötahojamme tuloksellisesta yhteistoiminnasta. Pyydän pääjohtaja Matti Halmesmäkeä välittämään hallituksen lämpimät kiitokset koko konsernin henkilökunnalle niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Olen vakuuttunut, että uuden pääjohtajan ja uuden johdon käsissä Kesko-konserni jatkaa vakaata kasvuaan myös tänä vuonna.

Hyvät kokousvieraat!

Yhtiökokous on tarkoitettu esityslistan puitteissa myös osakkeenomistajan ja hallituksen väliseksi aktiiviseksi keskustelutilaisuudeksi. Yhtiökokous on luonteva paikka tällaiselle ajatuksenvaihdolle. Toivotan teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi Kesko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Tervetuloa !

Takaisin ylös