K-duuni -kilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

K-duuni –kilpailun ja arvonnan säännöt

 

Kilpailun ja arvonnan järjestäjä

Kesko Oyj, Työpajankatu 12, 00580 HELSINKI (jäljempänä "Järjestäjä")

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi ehdotuksensa antaa ja arvontaan osallistua kaikki muut paitsi kilpailun raadin jäsenet. Osallistumisessa ei ole ikärajaa.

Kilpailuaika ja osallistumisaika

K-duuni kilpailun ja arvonnan osallistumisaika on 10.8.-10.9.2020. Kilpailuun ja arvontaan voi osallistua täyttämällä kysymyslomake K-ryhmän verkkosivuilla osoitteessa: https://www.kesko.fi/k-duuni-kilpailu

Arvonta suoritetaan viimeistään 18.9.2020.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista viivästyksistä tai esteistä osallistumiselle tai virheestä osallistumisessa.

Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain yhdellä vastauksella. Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Osallistuja hyväksyy ja antaa suostumuksensa, että  hänen ilmoittamiaan henkilö- ja muita yhteystietoja voidaan käsitellä arvonnan toteuttamiseksi, ja että voittajien julkistamisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.”

Palkinto

Kaikki arvontaan yhteystietonsa jättäneet osallistuvat automaattisesti kymmenen 50€ K-ryhmän lahjakortin arvontaan. Lahjakortilla voi maksaa ostoksia ja palveluja kaikissa K-ryhmän liikkeissä ja myymälöissä lahjakortin ehtojen mukaisesti (https://www.plussa.com/lahjakortti). Lahjakorttia ei vaihdeta rahaksi.

Arvonnan suorittaminen ja palkintojen lunastus

Lahjakorttien arvonta suoritetaan viimeistään 18.9.2020. Arvonnan suorittaa Keskon ja K-kauppiasliiton edustaja yhdessä. Muiden kuin voittajien yhteystietoja ei käsitellä arvonnan yhteydessä. Voittajille (10kpl) ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Samalla kysytään voittajien osoitteet lahjakortin toimittamista varten. Lahjakortti lähetetään postitse.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

Kilpailun voittajien valinta

Finalistiehdokkaille ilmoitetaan ehdokkaana olosta viimeistään 9.10.2020 mennessä.Voittajat valitsee K-kauppiasliiton ja Keskon edustajista koostuva raati, joka valitsee voittajat oman harkintansa mukaan. Voittajat julkistetaan K-ryhmän ammattitapahtumassa K-Team Live tapahtumassa 31.10.2020.

Verot

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

Oikeudet

Oikeudet kilpailuun ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kilpailua koskeva tietosuojaseloste löytyy: www.kesko.fi/k-duuni-kilpailu

Järjestäjän vastuu ja muut ehdot

Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia henkilöitä. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan kilpailuun liittyvillä www-sivuilla. Arvontaa koskevien sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Kesko Oyj Helsingissä 10.8.2020

 

K-duuni –kilpailun tietosuojaseloste

Päivitys: Elokuu 2020

SISÄLLYSLUETTELO 

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme? 
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta 
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi 
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 
 14. Tietosuojavastaava

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO 

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä rekisterinpitäjään osoitteeseen annukka.rautopuro@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

Käsittelemme seuraavia tietojasi, jos osallistut arvontaan: 

 • Yhteystiedot: Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Tieto siitä, että onko K-ryhmän henkilökuntaa vai asiakas
 • Suostumus ja päivämäärä arvontaan osallistumisesta

Käsittelemme seuraavia tietojasi, mikäli olet ehdokkaana kilpailussa:

 • Yhteystiedot: Etunimi, sukunimi
 • Työskentelykauppa ja paikkakunta
 • Perustelut K-ryhmän vuoden työntekijästä tai vuoden K-kauppiaasta

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 

Kyselyn tarkoituksena on kerätä ehdotuksia vuoden K-ryhmän kaupan työntekijäksi ja työnantajakauppiaaksi. Lisäksi ehdotuksen jättäjä voi halutessaan osallistua K-lahjakorttien arvontaan. Yhteystietoja ei käytetä muussa tarkoituksessa.

Jos haluat osallistua arvontaan, käsittelemme yhteystietojasi arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien kontaktoimiseksi. Arvontaan osallistuessasi tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi.

Kilpailussa ehdokkaana olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä ehdokkaiden tietoja, jotta voimme valita vuoden K-ryhmän kaupan työntekijän ja työnantajakauppiaan. Finalistiehdokkaille ilmoitetaan ehdokkaana olosta viimeistään 9.10.2020 mennessä.

4. Säilytysaika 

Säilytämme henkilötietojasi järjestelmässämme seuraavasti: 

 • Kaikkien arvontaan osallistuneiden henkilötietoja säilytämme arvonta-ajan päättymiseen 18.9.2020 saakka.
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä arvonnassa voittaneiden henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.
 • Ehdokkaiden tietoja säilytämme kilpailun voittajien julkistamiseen 31.10.2020 saakka. Tietoja käsitellään erillään arvontaan osallistuneiden henkilötiedoista.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen annukka.rautopuro@kesko.fi.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 

Tietojen tarkastaminen 

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Tietojen korjaaminen 

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi. 

Tietojen poistaminen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. 

Tietojen siirtäminen 

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti. 

Käsittelyn vastustaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. 

Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön. 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 

Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä annukka.rautopuro@kesko.fi. Voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden. 


8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu 

 • tietotekniikkapalveluiden tuottaja 
 • viestintä- ja markkinointipalveluiden tuottaja 

Tietoja voidaan luovuttaa K-kauppiasliitto ry:lle kilpailun ja arvonnan toteuttamisen tarkoituksiin.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset. 


9. Valitusosoitus 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 


10. Välttämättömät tiedot kyselymme kannalta 

Jotta voisimme olla yhteydessä sinuun tarvittavia lisätietoja ja arvonnan palkinnon toimittamista varten, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat nimi ja yhteystietosi. 


11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin. 


12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten. 


13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 

Asiakkaamme voivat ilmoittaa sinut ehdolle K-Ryhmän vuoden työntekijäksi tai työnantajakauppiaaksi K-duuni kilpailun lomakkeella. Keräämme yhteystietojasi kauppiasrekisteristä tai työnantajaltasi, jotta voisimme olla sinuun yhteydessä ilmoittaaksemme ehdokkuudestasi kilpailussa.


14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa. 

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse 

tietosuojavastaava@kesko.fi

 

Takaisin ylös