K-duuni-kilpailun säännöt

K-Duuni-kilpailun ja arvonnan säännöt

Kilpailun ja arvonnan järjestäjä

Kesko Oyj, Työpajankatu 12, 00580 HELSINKI (jäljempänä "Järjestäjä")

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat ehdotuksensa antaa ja arvontaan osallistua kaikki muut paitsi kilpailun raadin jäsenet. Osallistumisessa ei ole ikärajaa.

Kilpailuaika ja arvontaan osallistumisaika

K-Duuni-kilpailun ja arvonnan osallistumisaika on 1.8.-1.9.2024. Kilpailuun ja arvontaan voi osallistua täyttämällä kysymyslomake K-ryhmän verkkosivuilla osoitteessa: www.kesko.fi/kduuni.

Arvonta suoritetaan viimeistään 3.10.2024.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista viivästyksistä tai esteistä osallistumiselle tai virheestä osallistumisessa.

Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain yhdellä vastauksella. Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Osallistuja hyväksyy ja antaa suostumuksensa, että  hänen ilmoittamiaan henkilö- ja muita yhteystietoja voidaan käsitellä arvonnan toteuttamiseksi, ja että voittajien julkistamisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.

Arvonnan palkinnot

Kaikki arvontaan yhteystietonsa jättäneet osallistuvat automaattisesti kymmenen 50 € K-ryhmän lahjakortin arvontaan. Lahjakortilla voi maksaa ostoksia ja palveluja kaikissa K-ryhmän liikkeissä ja myymälöissä lahjakortin ehtojen mukaisesti (https://www.kesko.fi/yritys/lahjakortti/). Lahjakorttia ei vaihdeta rahaksi.

Arvonnan suorittaminen ja palkintojen lunastus

Lahjakorttien arvonta suoritetaan viimeistään 3.10.2024. Arvonnan suorittavat Keskon ja K-kauppiasliiton edustajat yhdessä. Muiden kuin voittajien yhteystietoja ei käsitellä arvonnan yhteydessä. Voittajille (10 kpl) ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Samalla kysytään voittajien osoitteet lahjakortin toimittamista varten. Lahjakortti lähetetään postitse.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

K-Duuni-kilpailun finalistien ja voittajien valinta

K-kauppiasliiton ja Keskon edustajista koostuva raati esittää oman harkintansa mukaan K-Duuni-kilpailun finalistiehdokkaat K-kauppiasliiton hallitukselle ja K-kauppiasliiton hallitus valitsee finalistit sekä voittajat. Finalisteille ilmoitetaan finaalipaikasta viimeistään 3.10.2024. Voittajat julkistetaan 2.11.2024 K-ryhmän ammattitapahtumassa K-Team Päivillä.

Verot

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

Oikeudet

Oikeudet kilpailuun ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kilpailua koskeva tietosuojaseloste löytyy: https://tietosuoja.kesko.fi/category/k_duuni_kilpailu

Järjestäjän vastuu ja muut ehdot

Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia henkilöitä. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan kilpailuun liittyvillä www-sivuilla. Arvontaa koskevien sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Kesko Oyj Helsingissä 4.6.2024.

 

Takaisin ylös