Pohjanmaalla päivittäistavarakaupan myynti kasvussa - Dagligvaruförsäljningen ökar i Österbotten

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE/ K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 25.4.2024 K-ryhmän vähittäismyynti Pohjanmaalla oli tammi-maaliskuussa yhteensä 53,5 miljoonaa euroa alv 0 %. K-gruppens detaljförsäljning i Österbotten uppgick till sammanlagt 53,5 miljoner euro moms 0 % i januari-mars.

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 1,4 % ja oli 39,9 miljoonaa euroa. Rakentamisen, talotekniikan ja vapaa-ajan kauppa kävi 13,7 miljoonalla eurolla.

”Päivittäistavarakaupan myynti on kasvussa ja siihen voi olla tyytyväinen. Parhaiten myyntiä ovat kehittäneet K-Supermarket-ketjun kaupat, kasvua on liki 20 %”, kommentoi lukuja Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”Vaasassa molemmat K-Citymarketit on uudistettu, kun myös Kivihaan K-Citymarketin remontti- ja laajennustyöt valmistuivat huhtikuun alussa. K-Supermarket Laihialla on kesällä täysi vuosi toimintaa takana ja kauppa käy siellä hyvin.”

K-Ruoka-sovelluksen OmaPlussa-edut ovat vahvassa kasvussa

”Asiakkaat ovat löytäneet K-Ruoka-sovelluksen ja sieltä henkilökohtaiset edut. Suoraan kassalla saatavat, viikoittain vaihtuvat OmaPlussa-edut ovat vahvassa kasvussa. Niiden merkitys Plussa-korttilaiselle on jo tuntuva”, Jari Alanen kertoo. ”Isossa kuvassa voimme nähdä fiksun kuluttamisen ja hintatietoisuuden sekä vaivattomuuden nousua. Myös kiinnostus digitaalisuuteen ja digitaalisiin palveluihin on nousussa.”

Kesko jatkaa voimakkaita investointeja K-Lataus-verkoston kehittämiseksi

K-Lataus-verkoston laajenemisessa keskitytään suurteholatauspisteisiin kauppapaikkojen yhteydessä ja vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Tällä hetkellä 175 000:aa kirjautunutta asiakasta palvelee ympäri Suomen 300 latausasemaa ja niillä yli 1 500 latauspistettä. Ilta- ja yöaikaan tapahtuvien latausten hintoja on laskettu klo 20.00 – 07.00 välisenä aikana.

Pohjanmaalla K-Latauksella on Vaasassa kolme asemaa, joista kaksi sijaitsee K-Citymarketien yhteydessä. K-Supermarketilla Laihialla on suurteholatausta ja Pietarsaaressa on suurteholatausta K-Citymarketin yhteydessä. www.k-lataus.fi

Dagligvaruhandelns försäljning uppvisade en tillväxt på 1,4 % och var 39,9 miljoner euro. Byggvaru-, husteknik- och fritidshandeln uppgick till 13,7 miljoner euro.

”Dagligvaruhandelns försäljning är på uppgång och det kan man vara nöjd med. Bäst har försäljningen ökat i butikerna i K-Supermarketkedjan, ökningen är nästan 20 %”, kommenterar Jari Alanen, Keskos regiondirektör i Västra Finland. ”I Vasa har båda K-Citymarketarna förnyats, då också renoverings- och utbyggnadsarbetena på K-Citymarket i Stenhaga färdigställdes i början av april. I sommar har K-Supermarket i Laihela ett helt verksamhetsår bakom sig och butiken går bra.”

OmaPlussa-förmånerna i appen K-Ruoka ökar stadigt

”Kunderna har hittat appen K-Ruoka och de personliga förmånerna i den. OmaPlussa-förmånerna som fås direkt i kassan och växlar veckovis ökar stadigt. De är redan av avsevärd betydelse för innehavare av Plussa-kortet”, berättar Jari Alanen. ”På lång sikt kan vi se att smart konsumtion och prismedvetenhet ökar samt att behändigheten uppskattas. Även intresset för digitaliseringen och digitala tjänster är på uppgående.

Kesko fortsätter att investera kraftigt i utvecklingen av K-Lataus-nätet

I utbyggnaden av K-Lataus-nätet fokuseras på snabbladdning i anslutning till affärsplatserna och vid livligt trafikerade vägar. För närvarande betjänas 175 000 inloggade kunder runtom i Finland av 300 laddstationer med totalt över 1 500 laddpunkter. Priset på laddning kvälls- och nattid har sänkts under tiden kl. 20.00 – 07.00.

I Österbotten har K-Lataus tre stationer, varav två finns i anslutning till K-Citymarketarna. Snabbladdning är tillgänglig vid K-Supermarket i Laihela och i Jakobstad finns snabbladdning i anslutning till K-Citymarket. www.k-lataus.fi


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös