K-Citymarket Porvoo Länsirannan kauppiaiksi Mikko ja Eve Länsiluoto – Mikko och Eve Länsiluoto blir köpmän på K-Citymarket Borgå på Västra åstranden

Kesko rakentaa Porvoon Länsirannalle uuden K-Citymarketin, ja sen kauppiaiksi on nimetty Mikko ja Eve Länsiluoto. Uusi K-Citymarket avautuu arviolta vuoden 2027 keväällä. Länsiluodoista tulee myös nykyisen Porvoon K-Citymarketin kauppiaita kevään 2026 aikana.   Kesko bygger en ny K-Citymarket på Västra åstranden i Borgå och Mikko och Eve Länsiluoto har utsetts till köpmän. Nya K-Citymarket öppnas uppskattningsvis våren 2027. Paret Länsiluoto blir också köpmän på nuvarande K-Citymarket i Borgå under våren 2026.

K-Citymarket Porvoo Länsirannan kauppiaiksi tulevat Mikko ja Eve Länsiluoto. He toimivat tällä hetkellä kauppiaina helsinkiläisessä K-Supermarket Postitalossa. 

Itä-Uudellamaalla asuvat Länsiluodot ottavat uuden kauppapaikan vastaan suurella innolla. Kasvava ja kehittyvä Porvoo näyttäytyy heille valovoimaisena kaupunkina, jossa vanha ja uusi kohtaavat merellisessä miljöössä. He toivovat, että uuden K- Citymarketin ja Taidetehtaan alueesta tulee paikallisille mieluinen kohtaamispaikka osana Porvoon keskustaa. Länsiluotojen intohimona on myymälän ja asiakaskokemuksen kehittäminen.

”Meille on suuri kunnia päästä rakentamaan uutta K-Citymarketia yhdessä henkilökuntamme ja porvoolaisten kanssa niin, että se vastaa paikallisten tarpeisiin niin arjessa, lomalla kuin myös juhlassa. Aiomme tarjota odotukset ylittävää palvelua sekä lähellä tuotettuja tuotteita erityisesti tuoretuoteosastoilla. Porvoossa ja sen lähiympäristössä on paljon pientuottajia, joiden tuotteita tuomme osaksi kaupan valikoimaa.”

Suunnitteilla Porvoon ja porvoolaisten näköinen uusi kauppa

Kauppiaat kannustavat porvoolaisia esittämään toiveita uutta kauppaa varten. Kun sen rakentaminen pääsee kunnolla vauhtiin, he aikovat järjestää tapahtumia, joissa paikalliset pääsevät osallistumaan kaupan suunnitteluun. Kauppiailla on jo ajatuksia uutta kauppaa varten ja moni asia tarkentuu rakentamisen edetessä.

Saaristo ja kalastaminen ovat lähellä Länsiluotojen sydäntä. Tämä näkyy varmasti uudessa kaupassa ja sen valikoimassa.

”Merellinen miljöö tulee inspiroimaan uudessa K-Citymarketissa. Länsirantaan valmistuva K-Citymarket sijaitsee ainutlaatuisella paikalla aivan joen rannassa. Suunnitelmissa on muun muassa laadukas ja runsas tuoretiski, jonka kalatiski on kaupan kruununjalokivi.”

Kauppiaat suunnittelevat, että eri vuodenaikojen ja juhlakausien sesongit näkyvät vahvasti uuden kaupan eri osastoilla. Nykyisessä kauppapaikassaan he tuovat runsaasti esille myös trendejä ja makuelämyksiä maailmalta, ja tätä aiotaan jatkaa Länsirannassa. Uuteen K-Citymarketiin tulee lisäksi jauholeipomo, jossa tuotteet valmistetaan käsityönä.

Länsiluodoista tulee myös nykyisen Porvoon K-Citymarketin kauppiaita kevään 2026 aikana. Näin he pääsevät tutustumaan uusiin asiakkaisiinsa ja henkilökuntaansa hyvissä ajoin sekä suunnittelemaan uutta kauppaa tiiviisti yhdessä heidän kanssaan. Kauppiasvaihdon tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Siihen saakka Länsiluotojen työt K-Supermarket Postitalossa jatkuvat. Kun uusi kauppa valmistuu, Porvoon nykyisen K-Citymarketin henkilökunta siirtyy sinne työntekijöiksi.

Mikko on kauppiasuransa vuonna 2007 aloittanut diplomikauppias. Porvoosta tulee hänelle yhdeksäs kauppapaikka. Mikko on ruokakauppias kolmannessa sukupolvessa ja äidinkieleltään ruotsinkielinen. Koulutuksenaan hän on suorittanut EMBA-tutkinnon. Eve aloitti työt kauppiaana Mikon rinnalla vuonna 2016.

”Länsiluodot ovat rautaisia ammattilaisia, joilla on pitkä kaupan alan kokemus. On hienoa saada heidät Porvooseen kauppiaiksi. Länsirannan alueelle on nyt mahdollista kehittää monipuolinen kaupan, kulttuurin, tapahtumien ja majoituksen keskus, josta porvoolaiset ja Porvoossa vierailevat löytävät monipuolisia palveluita. Tavoitteemme on omalta osaltamme yhdessä kauppiaan kanssa mahdollistaa tämä", kertoo Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula.

Helppoa asiointia, entistäkin parempia palveluja

Porvoon uuden K-Citymarketin rakentaminen on käynnissä. Kesäkuun alussa tontilla tehdään valmistelevia töitä, kuten liikennejärjestelyjä ja tontin raivausta. Lisäksi työmaa aidataan. Maanrakennustyöt alkavat kesäkuun loppupuolella ja paalutus heinäkuun aikana. Paalutus on meluluvan alaista työtä ja työmaa tiedottaa sen aikatauluista tarkemmin meluluvan ehtojen mukaisesti kesäkuun aikana.

Uudessa kaupassa asioinnin helppous on huomioitu monin tavoin: kauppaan rakennetaan autoilijoille suuri parkkihalli ja sinne on helppoa saapua sekä kävellen että pyörällä. Tavoitteena on, että kauppaan voi saapua voi myös veneellä. Asiaa selvitetään. Tavoite kaupan avautumisen ajankohdaksi on vuonna 2027.

Kesko jatkaa kasvustrategiansa mukaisesti päivittäistavarakaupan kauppapaikkaverkoston kasvattamista ja uudistamista. Kesko on uudistanut K-ruokakauppoja noin miljardilla eurolla viime vuosina ja investoi vuositasolla päivittäistavarakauppaverkoston kehittämiseen 200–250 miljoonaa euroa.

Hypermarket-formaattia edustavan K-Citymarketin myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi ja sen vaikutus päivittäistavarakaupan markkinaosuuteen on olennainen. Porvoon Länsirannan lisäksi lähivuosina uusia K-Citymarketeja tulee Kuopion Haapaniemeen, Vantaan Kivistöön ja Lempäälän Ideaparkiin. Lisäksi Kesko laajentaa tänä vuonna Helsingin Vuosaaressa Kauppakeskus Columbuksessa olevan K-Supermarketin K-Citymarketiksi. Kesko on myös ostanut Lahdesta ns. Luhdan korttelista tonttialueen, jolle rakennetaan uusi Paavolan K-Citymarketin korvaava hypermarket.

---

Mikko och Eve Länsiluoto blir köpmän på K-Citymarket Borgå på Västra åstranden. För närvarande är de köpmän på K-Supermarket Postitalo i Helsingfors. 

De bor i Östra Nyland och tar emot den nya affärsplatsen med stor entusiasm. För dem framträder Borgå som en växande, ljusstark stad i utveckling, där gammalt och nytt möts i en havsnära miljö. De hoppas, att nya K-Citymarket och Konstfabriksområdet blir en attraktiv mötesplats för lokalinvånarna som en del av Borgå centrum. Paret Länsiluotos passion är att utveckla butiken och kundupplevelsen.

”Det är en stor ära för oss att bygga nya K-Citymarket tillsammans med vår personal och borgåborna, så att den svarar mot de lokala behoven i såväl vardagen, på semestern som till fest. Vi kommer att erbjuda en betjäning som överträffar förväntningarna och närproducerade varor speciellt på färskvaruavdelningarna. I Borgå och den närmaste omgivningen finns det många småproducenter, vars produkter vi kommer att ta in i butikens sortiment.”

En ny butik präglad av Borgå och borgåborna är under planering

Köpmännen uppmuntrar borgåborna att framföra önskemål om den nya butiken. När byggandet kommer i gång ordentligt, tänker de ordna evenemang, där lokalinvånarna får delta i planeringen av butiken. Köpmännen har redan tankar om den nya butiken och många saker preciseras när bygget framskrider.

Skärgården och fiske ligger paret Länsiluoto varmt om hjärtat. Det här syns säkert i den nya butiken och dess urval.

”Den havsnära miljön kommer att inspirera på nya K-Citymarket. K-Citymarket som uppförs på Västra åstranden ligger på en enastående plats precis på åstranden. Bland annat planeras en högklassig och välfylld färskvarudisk, vars fiskdisk är butikens kronjuvel.”

Köpmännen planerar att säsongerna under de olika årstiderna och festsäsongerna ska synas starkt på butikens olika avdelningar. På deras nuvarande affärsplats lyfter de också fram många trender och smakupplevelser från världen och det tänker de fortsätta med på Västra åstranden. Nya K-Citymarket kommer också att få ett bageri, där produkterna tillverkas som hantverk.

Paret Länsiluoto blir också köpmän på nuvarande K-Citymarket i Borgå under våren 2026. På så sätt kan de bekanta sig med sina nya kunder och sin personal i god tid samt planera den nya butiken i nära kontakt med dem. Närmare information om när köpmannabytet sker meddelas senare. Till dess fortsätter Länsiluotos arbete på K-Supermarket Postitalo. Personalen på nuvarande K-Citymarket Borgå övergår till den nya butiken, när den är klar.

Mikko är matköpman i tredje generation och hans modersmål är svenska. Han inledde sin köpmannabana år 2007. Borgå blir hans nionde affärsplats. Han har avlagt EMBA-examen. Eve började som köpman vid sidan av Mikko år 2016.

”Paret Länsiluoto är verkliga proffs med lång erfarenhet av butiksbranschen. Det är fint att få dem som köpmän här i Borgå. På Åstrandsområdet är det nu möjligt att utveckla en mångsidig butik, ett kultur-, evenemangs- och logicentrum, där borgåbor och besökare i Borgå hittar mångsidiga tjänster. Vårt mål är att tillsammans med köpmannen göra detta möjligt”, berättar Mika Sivula, Keskos regiondirektör i Södra Finland.

Lätt att handla, ännu bättre tjänster än förr

Byggandet av nya K-Citymarket i Borgå pågår. I början av juni görs förberedelser på tomten, såsom trafikarrangemang och röjning av tomten. Arbetsplatsen kommer också att inhägnas. Jordbyggnadsarbetena startar mot slutet av juni och pålningen i juli. Pålningen förutsätter ett bullertillstånd och i juni kommer byggarbetsplatsen att informera om tidtabellen för den enligt villkoren i bullertillståndet.

I den nya butiken har det beaktats på många sätt att det ska vara lätt att handla: en stor parkeringshall byggs för bilburna kunder och det är lätt att ta sig till butiken både till fots och med cykel. Förhoppningsvis ska man kunna komma till butiken även med båt, det är ännu under planering. Målet är att öppna butiken år 2027.

Kesko fortsätter att bygga ut och förnya sitt nätverk av affärsplatser i enlighet med sin tillväxtstrategi. Kesko har förnyat K-mataffärerna för cirka en miljard euro under de senaste åren och investerar 200–250 miljoner euro på årsnivå i utvecklingen av nätverket av dagligvarubutiker.

Försäljningen i stormarknadsformatet som K-Citymarket representerar har ökat beaktansvärt och dess inverkan på dagligvaruhandelns marknadsandel är väsentlig. Utöver Västra åstranden i Borgå kommer nya K-Citymarketaffärer att etableras i Haapaniemi i Kuopio, Kivistö i Vanda och Ideapark i Lempäälä. I år bygger Kesko dessutom ut K-Supermarket i köpcentret Columbus i Nordsjö i Helsingfors till en K-Citymarket. I Lahtis har Kesko också köpt ett tomtområde i det så kallade Luhtakvarteret, där en ny stormarknad som ska ersätta K-Citymarket Paavola kommer att uppföras.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös