Mywear-vaatteiden ja myhome-tekstiilien hankintaketjujen vastuullisuutta varmennetaan monin tavoin

Vaatteita ja tekstiilejä ostaessa moni voi miettiä minkälaisissa oloissa tuotteet on valmistettu. K-Citymarketissa myytävien mywear ja myhome –tuotteiden tuotantoketjujen sosiaalista vastuullisuutta varmennetaan auditoinneilla, koulutuksilla ja sitoumuksilla. Hankintaketjujen vastuullisuus ja avoimuus on yksi K-ryhmän vastuullisuustyön painopisteistä.

Sosiaalisen vastuun toteutuminen tuotantoketjuissa on tärkeää K-ryhmälle. Erityistä huomiota kiinnitetään hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Vuonna 2016 K-ryhmä julkaisi ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksen ja vaikutusarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Sitoumus ja vaikutusarviointi katselmoidaan kolmen vuoden välein ja viimeksi katselmointi tehtiin syksyllä 2022.

Tehtaiden työoloja seurataan auditoinneilla

K-ryhmä hyödyntää riskimaatoimittajien arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI -auditointia. Riskimaaksi luokitellaan maat, joissa riski ihmisoikeuksien loukkaamiselle on erityisen suuri. Amfori BSCI -auditointien tulokset julkaistaan vuosittain vuosiraportissamme

”Edellytämme, että päivittäistavarakaupan suorilla riskimaatavarantoimittajilla on hyväksytty sosiaalisen vastuun auditointi yhteistyön alkaessa. Tehdasauditoinneilla seurataan muun muassa niiden turvallisia työoloja, työntekijöiden palkkausta ja työaikaa. Vuonna 2022 eniten puutteita esiintyi työaikasäännösten noudattamiseen ja tehtaan sosiaaliseen laadunvalvontajärjestelmään liittyvissä asioissa. Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointiprosessiin”, K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo kertoo.

Lapsityö tehtailla on ehdottomasti kielletty. K-ryhmä on ollut kiinalaisen The Center for Child Rights and Business (CRIB) -organisaation jäsen vuodesta 2016. CRIB -organisaation tavoitteena on estää ja vähentää lapsityötä, edistää nuorten työntekijöiden asemaa tehtailla ja helpottaa siirtotyöläisvanhempien arkea. Mikäli tehtailla havaittaisiin lapsia töissä, siihen puututtaisiin välittömästi.

Kesko julkistaa mywear-vaatteiden, -kenkien, -laukkujen ja myhome-kodintekstiilien valmistustehtaat vuosittain nettisivuillaan. Toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi lista sisältää tehtaiden nimet ja osoitteet sekä nykyään myös työntekijöiden määrän. Tehdaslistaan voi tutustua täällä.

Bangladeshin tehtaat ovat mukana Accordissa

Kesko oli vuodesta 2018 alkaen mukana Bangladesh Accord -sopimuksessa, jonka tavoitteena oli parantaa Bangladeshin vaatetehtaiden sähkö-, palo- ja rakennusturvallisuutta. Vuonna 2021 Kesko liittyi uuteen International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -sopimukseen, joka jatkaa Bangladesh Accord -sopimuksen työtä.

Kaikki seitsemän K-Citymarketin mywear- ja myhome-merkkien bangladeshilaista tekstiilitehdasta ovat mukana International Accord -prosessissa. Tehtaita tarkastetaan säännöllisesti ja esiin nousseiden puutteiden korjausprosessia seurataan. Vuonna 2022 mywear- ja myhome-merkkien tekstiilejä valmistaville tehtaille tehtiin 15 tehdastarkastusta. Tehtaiden työntekijöille järjestetään myös koulutuksia.

Vaatteiden tavarantoimittajille tarjotaan vastuullisuuskoulutusta

K-Citymarketeissa myytävien mywear-vaatteiden hankinnassa K-ryhmä tekee yhteistyötä ruotsalaisen ICAn kanssa. Aasiassa toimiva ICA Global Sourcing (IGS) -vastuullisuustiimi vastaa tehtaiden sosiaalisen vastuullisuuden varmentamisesta yhteistyössä K-ryhmän kanssa ja tekee myös itse tehdasauditointeja.

Osana hankintayhteistyötä IGS järjestää riskimaiden tavarantoimittajille koulutustilaisuuksia. Vuonna 2022 pidettiin seitsemän koulutustilaisuutta, joissa käsiteltiin muun muassa IGS-hankinnan vastuullisuustyötä, ICA-auditointiprosessia, tavarantoimittajien velvollisuuksia ja toimintatapoja sosiaalisen vastuun ongelmien ratkaisemiseen. Koulutuksiin osallistui yhteensä 63 Keskon tavarantoimittajaa.

Lue lisää K-ryhmän kestävän hankinnan käytännöistä sekä ihmisoikeussitoumuksesta ja -arvioinnista.

Keskofi-K-Citymarket-fiiliskuva-770px.jpg


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös