Matti Mettälä: Kaupan alalla rakennetaan mahdollisuuksia ja hyvää työelämää

Koko kaupan ala työllistää lähes 300 000 henkilöä Suomessa ja tästä n. 34 000 työskentelee K-ryhmässä. Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan yksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista, johon on löydettävä ratkaisuja.

Lähitulevaisuudessa tarvitaan lisää ratkaisuja, joilla varmistetaan, että koulutusta kohdennetaan niille sektoreille, joilla on osaamistarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja maahanmuuttajien työllistymistä on vauhditettava.

Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan yksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista, johon on löydettävä ratkaisuja.

Myös yksittäiset yritykset voivat vaikuttaa omilla toimillaan ja yhtenä Suomen suurimmista työllistäjistä olemme K-ryhmässä tehneet toimenpiteitä sen eteen, että sekä nuoret että maahanmuuttajat saavat tukea sekä työllistymiseen että uransa alussa.

Joka viides töissä olevista alle 25-vuotiaista nuorista työskentelee kaupan alalla. Iso osa nuorista siis aloittaa työuransa juuri kaupasta tai logistiikan työtehtävistä - joko kesätöissä tai esimerkiksi työelämään tutustumisjaksoilla. Tarjoamme tuhansia kesätyöntyöpaikkoja K-kaupoissa ja muissa toiminnoissa ympäri Suomen ja jopa lähes puolet K-kauppiaiden kesätyöntekijöistä on alle 18-vuotiaita.

Panostamme siihen, että pystymme tarjoamaan nuorille heidän tarvitsemaansa tukea. K-ryhmä on kouluttanut vuodesta 2018 alkaen yli 1300 työpaikkaohjaajaa, jotka ovat työpaikoilla ottamassa nuoria vastaan sekä perehdyttämässä heidät tehtäviinsä.

Lisäksi K-ryhmä on yhteistyössä 4H:n kanssa lähtenyt parantamaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä auttaa ysejä työllistymään.

Ysit töihin -toimintaa on jo 124 kunnan alueella. Näissä kunnissa paikalliset K-kauppiaat vierailevat luokissa ympäri Suomen. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toimintaan osallistuneista.  

Olemme tehneet toimenpiteitä sen eteen, että sekä nuoret että maahanmuuttajat saavat tukea sekä työllistymiseen että uransa alussa.

K-ryhmä on myös kouluttanut vuodesta 2018 alkaen yli 1300 työpaikkaohjaajaa K-ruoka, -rauta- ja vapaa-ajankauppoihin ottamaan vastaan tutkintoja kaupoissa. Todella moni kaupan alalla työskentelevä suorittaa tutkinnon tai osan tutkinnosta työpaikalla ja joustavammat suoritustavat mahdollistavat tutkinnon entistä useammalle ja tuovat lisäresursseja toisen asteen koulutukseen.

Kaupan alalla on pitkä perinne matalan kynnyksen työpaikkojen tarjoajana sekä nuorten että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden näkökulmasta.

Vuosina 2021-2022 teimme pilottiohjelman, johon valitut henkilöt suorittavat liiketalouden perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa ja tekevät työharjoittelun K-Citymarketeissa – ja oppivat samalla työelämän suomea. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on pitkäaikainen työllistyminen K-ryhmään koulutuksen lopuksi.

Myös muun muassa varastotyöhön on palkattu Ukrainasta tulleita työntekijöitä ja tämän myötä päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksessamme tehdään työtä myös englanniksi, toimintamallia pyritään laajentamaan edelleen. Kyselyssämme 36 prosenttia K-kauppiaista kertoi keväällä 2022, että heidän kaupassaan oli viimeisen vuoden aikana työskennellyt vähintään yksi henkilö, jonka kotimaisten kielten taito on puutteellinen.

Jatkamme tätä työtä lisääntyvien työmahdollisuuksien avaamiseksi K-ryhmässä, mutta myös yhteiskunnan on löydettävä ratkaisuja tulevaisuuden työvoimahaasteisiin.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös