Kohti menestyvää Suomea

Kesko on aiempien vaalien tapaan laatinut omat tavoitteet vaalikaudelle 2023-2027. Haluamme olla mukana rakentamassa entistä parempaa Suomea. Tulevalla vaalikaudella on löydettävä ratkaisuja, jotka luovat mahdollisuuksia tavallisille suomalaisille ja edellytyksiä Suomen menestykselle.

Rakentamalla nykyistä parempia kaupan palveluita, luomalla mahdollisuuksia vähentää omasta arjesta syntyviä ilmastopäästöjä, vahvistamalla kotimaisen ruokatuotannon kilpailukykyä ja huolehtimalla jokaisen suomalaisen osaamisesta varmistamme menestyvän Suomen matkalla kohti 2030-lukua.

Keskon tavoitteet lähtevät siitä, miten parhaiten voidaan varmistaa kaupan alan toimintaympäristö muuttuvassa maailmassa. Olemme yksi Suomen suurimmista työllistäjistä – yksin K-ryhmä työllistää Suomessa noin 34 000 ihmistä ja koko kaupan ala lähes 300 000. Sillä on väliä, millainen toimintaympäristömme on tulevaisuudessa. Päättyvän vaalikauden aikana huoltovarmuuskysymysten merkitys on pandemian ja Ukrainan sodan myötä korostunut ja kotimaisen kaupan rooli huoltovarmuudessa ymmärretään laajasti.

Päättyvän vaalikauden aikana huoltovarmuuskysymysten merkitys on pandemian ja Ukrainan sodan myötä korostunut ja kotimaisen kaupan rooli huoltovarmuudessa ymmärretään laajasti.

Yksi keskeinen kysymys huoltovarmuuden kannalta on lääkkeiden saatavuus, eikä lääkkeiden saatavuuden pidä vaihdella esimerkiksi asuinpaikan perusteella. Muissa Pohjoismaissa apteekkijärjestelmät on jo uudistettu. Ensi vaalikaudella onkin vapautettava apteekkien omistus ja tuotavat turvalliset itsehoitolääkkeet kauppoihin.

Suomessa itsehoito- ja reseptilääkkeiden myynti on nykyisin sallittu vain apteekissa. Ainoa poikkeus ovat nikotiinikorvaustuotteet. Nykymalli ei palvele enää tämän päivän yhteiskuntaa. Samalla on hyvä muistaa, että omistamisen vapauttamisen jälkeenkin apteekkituotteet myydään turvallisesti, asiantuntijoiden ja ammattilaisten toimesta. Lääkitysturvallisuus on siis uudistuksen ytimessä.

Myös kuluttajat ovat apteekkisääntelyn vapauttamisen kannalla. Kysyimme syksyllä K-ryhmän omilta asiakkailta mielipiteitä itsehoitolääkkeiden myynnistä ruokakaupoissa ja peräti 83 prosenttia vastasi tulevaisuudessa haluavansa ostaa reseptivapaita lääkkeitä apteekkien lisäksi ruokakaupoista.

Muissa Pohjoismaissa apteekkijärjestelmät on jo uudistettu. Ensi vaalikaudella onkin vapautettava apteekkien omistus ja tuotavat turvalliset itsehoitolääkkeet kauppoihin.

Olemme puhuneet vahvasti myös kotimaisen ruokatuotannon puolesta. Ilman vahvaa kotimaista ruokakauppaa ei olisi suomalaista ruoan tuotantoa. Kotimaisen ruoantuotannon menestymisen kannalta on edelleen vahvistettava ruokavientiä. On löydettävä uusia keinoja vahvistaa suomalaisen ruoan vetovoimaa ja innovaatioita, tässä K-ryhmä haluaa olla mukana.

Yhteiskunnan kannalta keskeiset toimialat ruoka, rakentaminen ja liikenne vaativat panostuksia. Näillä elämän alueilla tehtävillä päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia niin suomalaisten elämään, ympäristöön kuin ilmastoonkin. Myös palveluiden saatavuus koko maassa on turvattava. Tulevalla vaalikaudella on syytä etsiä lisää keinoja, joilla parannamme maamme huoltovarmuutta ja valmiutta tuleviin muutoksiin.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös