Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Kaikki toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                                        

10-12/2022

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 983,4 milj. euroa (2 870,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,9 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 192,6 milj. euroa (203,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 10,9 milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 191,2 milj. euroa (204,9 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,40 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,41 euroa)

1-12/2022

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 809,0 milj. euroa (11 300,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815,1 milj. euroa (775,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39,6 milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 816,5 milj. euroa (775,2 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,43 euroa)
 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,44 euroa)
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,08 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto, milj. e 2 983,4 2 870,3 11 809,0 11 300,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 192,6 203,5 815,1 775,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,5 7,1 6,9 6,9
Liikevoitto, milj. e 191,2 204,9 816,5 775,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 178,6 187,9 763,2 710,4
Tulos ennen veroja, milj. e 177,2 189,2 761,1 712,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 263,0 269,2 915,2 1 152,0
Investoinnit, milj. e 108,5 80,6 449,2 276,6
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,36 0,41 1,53 1,44
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,36 0,40 1,54 1,43
  1-12/2022 1-12/2021
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 16,9 17,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 23,2 24,1

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2022 ja 2021 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2023

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2023 ja sitä verrataan vuoteen 2022. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiö arvioi vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan arvioidaan pysyvän kokonaisuutena vakaana ja Foodservice-markkinan ennakoidaan kasvavan edelleen. Hintainflaatio tukee osaltaan myynnin euromääräistä kehitystä, mutta nostaa samalla kustannuksia. Liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Rakentamisen markkinan ennakoidaan laskevan jonkin verran vuodesta 2022. Uudisrakentamisen arvioidaan laskevan, mutta korjausrakentamisen sekä vihreään siirtymään liittyvän rakentamisen arvioidaan jatkavan kasvua. Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Autokaupassa autojen saatavuuden arvioidaan paranevan, mutta kysynnän olevan pitkän aikavälin keskiarvoa matalammalla tasolla. Autokaupassa kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Kaikki toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022. Vuosituloksemme on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 % ja oli 11 809 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815 miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 miljoonaa euroa. Strategian toteutus eteni hyvin yhtiön kaikilla osa-alueilla. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 430 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli hyvä myös vuonna 2022. Se parani Kespron hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 460 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,5 %. Päivittäistavarakaupan hyvän kannattavuuden perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2022 tulos rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 9,4 % ja oli 4 805 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,1 %. Suomessa Onnisen ja K-Raudan kehitys jatkui vahvana. Norjassa ja Ruotsissa myynti kehittyi hyvin yritysasiakaskaupassa sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Myös Puolassa ja Baltiassa Onnisen myynti jatkoi kasvuaan. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan myynnistä nousi yli 80 %:iin. Yritysasiakaskaupassa myynnin kasvu jatkui vahvana rakentamisen hyvän aktiviteetin ansiosta. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Myös korjausrakentamisen hyvä kysyntä tuki positiivista kehitystä. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Vuoden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ja ostettujen yritysten integrointia Keskoon.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Liikevaihto oli 911 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,3 %. Vuonna 2022 liikevaihtomme laski autojen saatavuusongelmien seurauksena, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla parantuneiden myyntikatteiden sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Keskon autokauppa on sähköautokaupassa ja latausverkostossa Suomen ykkönen.

Keskon pitkään jatkunut vastuullisuustyö tuo tuloksia ja ne on huomioitu myös kansainvälisesti. Viimeisimpänä esimerkkeinä menestyksestä ovat Dow Jones Sustainability Index - ja Global 100 -arvioinnit, joissa molemmissa Kesko nousi kaupan alalla maailman parhaiden yritysten joukkoon.

Keskon näkymät myös alkaneelle vuodelle ovat myönteiset. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022.

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS 25.4.2022

Kesko nosti vuoden 2022 tulosohjeistusta 25.4.2022. Yhtiö arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 730–840 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa.

VOITONJAKOEHDOTUS

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 30.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,08 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista neljässä erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 3.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 12.4.2023.

Osingon toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 21.6.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 28.6.2023.

Osingon kolmas erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 12.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 19.9.2023.

Osingon neljäs erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 12.12.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 19.12.2023.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 1.2.2023 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 397 458 647 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 429 255 338,76 euroa.

Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1 498 545 852,49 euroa, josta tilikauden voitto on 408 925 619,88 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus päätti, että varsinaisen yhtiökokous on 30.3.2023 klo 13.00 alkaen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun 2.2.2023 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

VUOSIRAPORTTI 2022, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Kesko julkistaa vuoden 2022 vuosiraportin strategiakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022, selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement),  toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportoinnin tunnusluvut (GRI) viimeistään viikolla 10 internetsivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.
 

Kaikki aiheeseen liittyvät materiaalit raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös