Keskon puolivuosikatsaus: 1.1.-30.6.2023: Vahva suoritus haastavassa markkinassa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                                         

4-6/2023

 • Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 3 104,7 milj. euroa (3 108,5 milj. euroa).
  Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,8 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 207,6 milj. euroa (236,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 206,3 milj. euroa (238,3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 285,2 milj. euroa (262,4 milj. euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,45 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,45 euroa).

1-6/2023

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 932,7 milj. euroa (5 815,8 milj. euroa).
  Liikevaihto kasvoi 2,0 %, vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 1,7 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 333,5 milj. euroa (379,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 328,9 milj. euroa (382,9 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 312,2 milj. euroa (333,5 milj. euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,71 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,71 euroa).

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liikevaihto, milj. € 3 104,7 3 108,5 5 932,7 5 815,8 11 809,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. € 207,6 236,0 333,5 379,7 815,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,7 7,6 5,6 6,5 6,9
Liikevoitto, milj. € 206,3 238,3 328,9 382,9 816,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 188,9 221,4 296,9 353,0 763,2
Tulos ennen veroja, milj. € 187,6 223,7 292,3 352,6 761,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 285,2 262,4 312,2 333,5 915,2
Investoinnit, milj. € 161,2 124,6 393,0 250,8 449,2
           
Tulos/osake, €, laimentamaton ja laimennettu 0,38 0,45 0,59 0,71 1,53
Tulos/osake, vertailukelpoinen, €, laimentamaton 0,38 0,45 0,60 0,71 1,54
  4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 15,1 17,9 15,1 17,9 16,9
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 23,3 26,8 23,3 26,8 23,2

Tässä puolivuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2022 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2023 (TÄSMENNETTY)

Kesko täsmentää tilinpäätöstiedotteessa 2.2.2023 antamansa ja ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2023 toistamansa tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistuksen.

Tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2023 ja sitä verrataan vuoteen 2022. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 680 – 760 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 680 – 800 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen sekä päivitettyihin arvioihin rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksestä. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan arvioidaan pysyvän vakaana ja foodservice-markkinan kasvavan. Inflaatio kasvattaa myyntiä, mutta nostaa kustannuksia. Liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan laskevan vuodesta 2022. Uudisrakentamisen arvioidaan laskevan, mutta korjausrakentamisen kasvavan hieman. Liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Autokaupassa autojen saatavuus on parantunut, mutta uusien autojen tilausten ennakoidaan jäävän alle edellisen vuoden tason. Käytettyjen autojen ja palveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edelleen hyvänä.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme 3 104,7 miljoonaa euroa oli vertailukauden tasolla ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 207,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli hyvä ja jatkoimme kauden aikana kasvustrategiamme mukaisia investointeja. Yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla tuovat tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 4,7 % ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 1 624,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 118,4 miljoonaa euroa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 4,6 %, jääden markkinakasvusta alkuvuotta vähemmän. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet ovat kasvattaneet asiakaskäyntejä ja myyntiä K-ruokakaupoissa. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 3,8 %. Norjalainen Oda ilmoitti keväällä vetäytyvänsä ruoan verkkokaupasta Suomessa. Myös foodservice-liiketoiminnan myynti oli vahvaa: Kespron liikevaihdon kasvu oli 9,8 % ylittäen jälleen markkinakasvun.  

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 10,8 % ja oli 1 148,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 72,0 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla. Tulos laski sekä rautakaupassa että teknisessä tukkukaupassa rakentamisen volyymin heikennyttyä. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti on laskenut selvästi Pohjois-Euroopassa etenkin uudisrakentamisessa. Teknisessä tukkukaupassa Onnisen myynti oli hyvällä tasolla. Onnisen suurimmalla markkinalla Suomessa liikevoitto-% oli edelleen hyvä 8,2 %. Markkinaosuutemme on edelleen vahvistunut suurimmilla markkinoillamme Suomessa ja Norjassa.

Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta, mikä kasvatti autokaupan liikevaihtoa ja liikevoittoa. Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 24,9 % ja oli 337,6 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi kaikissa autoliiketoiminnoissa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 24,3 miljoonaa euroa. Uusien autojen tilauskanta on edelleen normaalitasoa korkeammalla. Myynti kehittyi hyvin myös käytettyjen autojen kaupassa ja palveluissa. Kysynnän heikennyttyä uusien autojen tilaukset ovat laskeneet selvästi vertailukaudesta.

Nykyinen toimintaympäristö haastaa yrityksiä muun muassa inflaation ja korkojen nousun kautta. Kesko on hyvässä tuloskunnossa. Yhtiöllä on hyvä strategia, jossa keskitymme omiin vahvuuksiimme.  Reagoimme nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja olemme pystyneet parantamaan jatkuvasti tehokkuuttamme. Yhtiöllä on vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit kasvuun myös nykyisessä suhdanteessa. 

Keskon näkymät vuodelle 2023 ovat myönteiset. Uudistuminen ja strategian toteuttaminen ovat parantaneet tuloksentekokykyämme. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 760 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOJA, PUHELINKONFERENSSI JA WEBCAST

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi puolivuosikatsauksesta pidetään 27.7.2023 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast puolivuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon vuoden 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2023. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

Kaikki aiheeseen liittyvät materiaalit raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös