Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Hyvä tulos heikentyneessä suhdanteessa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                                        

1-3/2023

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 828,0 milj. euroa (2 707,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 milj. euroa (143,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 17,9 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 122,6 milj. euroa (144,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,27 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,26 euroa)

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022
Liikevaihto, milj. e 2 828,0 2 707,3 11 809,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 125,9 143,7 815,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,5 5,3 6,9
Liikevoitto, milj. e 122,6 144,6 816,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 108,0 131,6 763,2
Tulos ennen veroja, milj. e 104,7 128,9 761,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 27,0 71,0 915,2
Investoinnit, milj. e 231,8 126,2 449,2
       
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,21 0,26 1,53
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,22 0,27 1,54
  1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 16,1 17,7 16,9
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 23,8 24,1 23,2

Tässä osavuosikatsaustiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2022 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2023

Kesko toistaa tilinpäätöstiedotteessa 2.2.2023 antamansa tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistuksen.

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2023 ja sitä verrataan vuoteen 2022. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiö arvioi vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680–800 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan arvioidaan pysyvän kokonaisuutena vakaana ja Foodservice-markkinan ennakoidaan kasvavan edelleen. Hintainflaatio tukee osaltaan myynnin euromääräistä kehitystä, mutta nostaa samalla kustannuksia. Liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Rakentamisen markkinan ennakoidaan laskevan jonkin verran vuodesta 2022. Uudisrakentamisen arvioidaan laskevan, mutta korjausrakentamisen sekä vihreään siirtymään liittyvän rakentamisen arvioidaan jatkavan kasvua. Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Autokaupassa autojen saatavuuden arvioidaan paranevan, mutta kysynnän olevan pitkän aikavälin keskiarvoa matalammalla tasolla. Autokaupassa kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:                                                                 

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta hyvä. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 % ja oli 2 828,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 miljoonaa euroa. Hyvä strategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla sekä vahva uudistuminen tuovat tuloksia.

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvä. Liikevaihto oli 1 495,0 milj. euroa ja se kasvoi 8,2 %. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonaa euroa 83,9 miljoonaan euroon. Tulos parani erityisesti foodservice-liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Kespron liikevaihdon kasvu oli 28,0 %. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,6 %. Ruoan hinnan kallistuminen näkyy asiakkaiden ostoskoreissa muun muassa omien merkkien ja kampanjatuotteiden suosion kasvuna. Asiakasvirrat ovat kasvaneet. Päivittäistavarakaupan hyvän kehityksen perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 4,4 % vertailukelpoisesti ja oli 1 074,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,6 milj. euroa ja laski 29,0 milj. euroa verrattuna erittäin poikkeukselliseen vertailukauteen. Keväällä 2022 asiakkaat hamstrasivat tuotteita Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman saatavuuteen liittyvän epävarmuuden ja nopeasti nousseiden hintojen takia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulos on kuitenkin moninkertaistunut vuodesta 2019, joka oli edellinen normaalivuosi ennen pandemiaa ja sotaa Ukrainassa. Talotekniikan kaupassa Onnisen myynti oli hyvällä tasolla. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Rautakaupassa myynti laski etenkin kuluttaja-asiakaskaupassa, mutta myös yritysasiakaskaupassa kysyntä laski. Kauden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ostamalla Elektroskandia Norge AS:n. Kaupan myötä Onnisen markkinajohtajuus vahvistui Norjan sähkötukkumarkkinalla. Ruotsista hankimme aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden AB:n.

Autokaupassa myynti kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihto kasvoi 27,2 % uusien autojen saatavuuden parantuessa ja oli 264,8 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,9 milj. euroa ja kasvoi 7,0 milj. euroa. Liikevoitto-% oli 6,4 % myynnin kasvun sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Autokaupan uudeksi toimialajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi nimitettiin Sami Kiiski 1.6.2023 alkaen.

Keskon näkymät vuodelle 2023 ovat myönteiset. Uudistuminen ja strategian toteuttaminen ovat parantaneet tuloksentekokykyämme. Toistamme tulosohjeistuksemme ja arvioimme vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. 

LISÄTIETOJA, PUHELINKONFERENSSI JA WEBCAST

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 28.4.2023 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.30 osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon vuoden 2023 tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.7.2023. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Kesko Oyj:n vuoden 2023 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. 
 

Kaikki aiheeseen liittyvät materiaalit raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös