K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi edelleen viime vuonna Lounais-Suomen alueella - K-gruppens detaljförsäljning fortsatte att öka i Sydvästra Finlands region i fjol

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE/K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE  2.2.2023 K-ryhmän vähittäismyynti oli Keskon Lounais-Suomen alueella viime vuonna yhteensä 1 490,1 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 1,6 %. I Sydvästra Finlands region uppgick K-gruppens detaljförsäljning i fjol till sammanlagt 1 490,1 miljoner euro (moms 0 %), en ökning med 1,6 %.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 1 035,1 miljoonaa euroa ja se oli edellisvuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kävi 375,0 miljoonalla eurolla ja se kasvoi 11,9 %. Autokaupan myynnin arvo oli 80,0 miljoonaa euroa.

”Kauppaverkosto kehittyy tänä vuonna voimakkaasti, mikä tulee lisäämään myyntiä pitkällä aikavälillä”, kertoo Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna. ”Pelkästään K-Market-ketjuun avataan kuusi uutta kauppaa tämän vuoden aikana. K-Supermarket-ketju kasvaa Lounais-Suomen alueella yhden uuden kaupan ja kahden ison laajennuksen verran.”

Varsinais-Suomi

Maakunnassa K-ryhmän vähittäismyynti oli yhteensä 1 039,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,7 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 706,4 miljoonaa euroa ja myynti oli edellisvuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli plussalla 12,7 % ja myynti oli 265,3 miljoonaa euroa. Autokaupan myynnin arvo oli 67,5, miljoonaa euroa.

”Varsinais-Suomessa myynti kehittyi viime vuodesta ja oli yli miljardin”, toteaa tyytyväisenä Lauri Inna. ”Myynnin veturina oli rakentamisen ja talotekniikan kauppa, päivittäistavarakaupan myynti pysyi hyvällä edellisvuoden tasolla.”

Turussa kaupan alan tärkeimmät kehityshankkeet, kuten Linnanfältin alueen kaupallinen keskus ja Kupittaan Mooriankunnaksen kiinteistökehityshanke, ovat edenneet kaupungilla päätöksentekovaiheeseen.

”Kaupan alan investoinnit luovat alueille uutta elinvoimaa ja osaltaan toimivat rakennushankkeiden moottoreina”, Inna jatkaa. ”Varsinais-Suomessa tulee olemaan suuri määrä uusia kauppapaikkahankkeita lähivuosien aikana.”

Uuden Onninen Express-myymälän rakentaminen alkaa Länsi-Turkuun Lausteelle tänä vuonna. Turun ja Raision rajalle kehätien varteen avautuu uusi K-Auton vaihtoautokeskus.

Satakunta

K-ryhmän myynti Satakunnassa oli viime vuonna 402,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,6 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 280,4 miljoonaa euroa ja se oli edellisvuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 109,7 miljoonalla eurolla ja se kasvoi 10,1 %. Autokaupan myynnin arvo oli 12,5 miljoonaa euroa.

”Jatkossa myyntiämme vauhdittavat Poriin avattavat uudet kaupat. Maaliskuussa avautuu Pormestarinluodolle uusi K-Market Luoto ja syksyllä K-Supermarket Karjaranta”, kertoo Lauri Inna.

*******************************

Till Keskos Sydvästra Finlands region hör Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

Dagligvaruhandelns försäljning var 1 035,1 miljoner euro och den låg på föregående års nivå. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev 375,0 miljoner euro, en ökning med fina 11,9 %. I bilhandeln var försäljningens värde 80,0 miljoner euro.

"Butiksnätet utvecklas kraftigt i år, vilket kommer att öka försäljningen på lång sikt", berättar Keskos regiondirektör i Sydvästra Finland Lauri Inna. "Enbart i K-Marketkedjan öppnas sex nya butiker under året. K-Supermarketkedjan växer i Sydvästra Finlands region med en butik och två stora utbyggnader."

Egentliga Finland

I landskapet uppgick K-gruppens detaljhandel till sammanlagt 1 039,2 miljoner euro, en ökning med 1,7 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 706,4 miljoner euro och den låg på föregående års nivå. Byggvaru- och husteknikhandeln visade ett plus på 12,7 % och uppgick till 265,3 miljoner euro. I bilhandeln var försäljningens värde 67,5 miljoner euro.

"I Egentliga Finland utvecklades försäljningen från i fjol och överskred en miljard", konstaterar Lauri Inna nöjt. "Byggvaru- och husteknikhandeln har fungerat som lokomotiv i försäljningen, dagligvaruhandelns försäljning låg på samma goda nivå som året innan."

I Åbo har de viktigaste utvecklingsprojekten inom handelsbranschen, såsom det kommersiella centret i Linnanfältsområdet och fastighetsutvecklingsprojektet Moriankullen i Kuppis, nått beslutsskedet.

"Investeringarna i handelsbranschen ger områdena ny livskraft och verkar som motorer i byggprojekten", fortsätter Inna. "Det kommer att finns ett stort antal nya affärsplatsprojekt i Egentliga Finland under de närmaste åren."

En ny Onninen Express-butik börjar byggas i Laustis i västra Åbo i år. Vid ringvägen intill gränsen mellan Åbo och Reso öppnar K-Auto en ny bytesbilscentral.

Satakunta

K-gruppens försäljning i Satakunta uppgick i fjol till 402,5 miljoner euro och ökade med 1,6 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 280,4 miljoner euro och den låg på föregående års nivå. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev 109,7 miljoner euro, en ökning på 10,1 %. I bilhandeln var försäljningens värde 12,5 miljoner euro.

"I fortsättningen får vår försäljning fart av de nya butikerna som öppnas i Björneborg. I mars öppnas nya K-Market Luoto i Pormestarinluoto och i höst öppnas K-Supermarket Karjaranta", berättar Lauri Inna.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös