K-ryhmän Suomeen maksama yhteisövero 178,4 miljoonaa euroa vuodelta 2022

K-ryhmän Suomeen maksamat yhteisöverot muodostuvat Keskon ja K-kauppiasyrittäjien maksamista yhteisöveroista. Suomen yhteisöveron lisäksi K-ryhmä maksaa muun muassa ulkomaisia yhteisöveroja, kiinteistöveroja, tulleja ja valmisteveroja sekä tilittää veroviranomaisille muun muassa arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja lähdeveroja. Näistä muodostuu K-ryhmän verojalanjälki.

Kesko ja itsenäiset K-kauppiasyrittäjät maksoivat vuodelta 2022 Suomeen yhteensä 178,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Summasta 118,3 miljoonaa euroa on Keskon osuus ja 60,1 miljoonaa euroa K-kauppiasyrittäjien osuus. Suomessa on noin 1 100 K-kauppiasta.

”K-ryhmän Suomeen maksaman yhteisöveron määrä on osa koko verojalanjälkeämme, joka koostuu myös monista muista veroista ja veroluonteisista maksuista. K-ryhmän verojalanjäljen euromäärä Suomessa oli vuonna 2022 noin 1,4 miljardia euroa. K-ryhmän laajat yhteiskunnalliset vaikutukset muodostuvat myös työllistämisen, palkkojen sekä ostojen ja investointien kautta”, toteaa Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund.

K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluu Suomessa noin 1 500 kauppaa. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät Suomessa yhteensä noin 35 000 henkeä.

K-kauppiaiden ja Keskon työntekijöilleen Suomessa maksama palkkasumma vuonna 2022 oli lähes 1,1 miljardia euroa, ja K-ryhmän kokonaisinvestoinnit Suomeen vuonna 2022 olivat 525,4 miljoonaa euroa.

”K-ryhmän vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on merkittävä. K-ryhmään kuuluvia kauppoja tai Keskon toimipisteitä on noin 270 kunnan alueella Suomessa. Luomme hyvinvointia paitsi maksamalla veroja, myös työllistämällä suomalaisia ja suomalaisia yrityksiä. Esimerkiksi Vantaalla, jossa Keskolla on useita toimipisteitä ja keskusvarastoja, Kesko on kaupungin suurimpia yhteisöveron maksajia”, sanoo Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio.

K-ryhmän yhteiskunnallisia vaikutuksia on kuvattu laajemmin Keskon vuosiraportissa.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös