K-ryhmän myynti kasvoi Varsinais-Suomessa 5,4 % - K-gruppens försäljning ökade med 5,4 % i Egentliga Finland

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE/ K-GRUPP REGIONMEDDELANDE 27.7.2023 K-ryhmän vähittäismyynnin kasvu Varsinais-Suomessa tammi-kesäkuun aikana Suomen nopeinta. K-gruppens detaljförsäljning i Egentliga Finland ökade snabbast i Finland under januari-juni.

Myynti Varsinais-Suomessa kasvoi 5,4 % ollen 531,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kaikki Keskon toimialat kasvattivat myyntiään.

”Alkuvuoden kehitykseen Varsinais-Suomessa voidaan olla tyytyväisiä ottaen huomioon markkinassa vallitseva epävarmuus. K-ryhmän kehitys Varsinais-Suomessa oli Suomen parasta. Tässä näkyvät alueella tehty pitkäjänteinen työ asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä onnistuneet investoinnit, kommentoi Keskon Varsinais-Suomen aluejohtaja Mika Sivula.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 353,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,5 %. Kasvuprosentti oli hieman Keskon valtakunnallista kasvua suurempi.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kasvoi 1,5 % ja myynti oli 124,7 miljoonaa euroa.

”Erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa täytyy olla tyytyväinen siihen, että myyntiä on Varsinais-Suomessa onnistuttu kasvattamaan samaan aikaan, kun rakentaminen yleisesti on hiljentynyt. Esimerkiksi investoinnit kestävämpiin energiaratkaisuihin ovat tässä ajassa monille ajankohtaisia. Samalla rakennustuotteiden hinnat ovat monilta osin jopa laskeneet ja niiden saatavuus parantunut”, Mika Sivula kommentoi.

Auto- ja vapaa-ajankaupan arvo oli 52,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 33,4 %. Myynnin kasvussa näkyy autojen parantunut saatavuus ja lyhentyneet toimitusajat.

K-ryhmä on investoinut Varsinais-Suomeen voimakkaasti. Turun Kuninkojalla avattiin alkuvuodesta uusi K-Auton vaihtoautokeskus ja tammikuussa avattiin K-Market Linjuri. K-Supermarket Annika Turussa ja K-Supermarket Piikkiö Kaarinassa avautuivat alkuvuoden aikana täysin uudistettuina.

”Tulemme edelleen jatkamaan voimakkaita investointeja Varsinais-Suomen alueella täydentäen ja uusien kauppapaikkaverkostoamme”, aluejohtaja Mika Sivula kertoo.

Vielä loppuvuoden aikana Turussa avautuu kolme uutta K-ryhmän lähikauppaa: K-Market Jokiranta, K-Market Kirstinpuisto ja K-Market Station Kupittaalla. Salon Ahlaisissa avautuu syksyllä uusi K-Market Taika ja Salon K-Citymarketissa on käynnissä laaja uudistus, joka avautuu asiakkaille joulukuussa. Naantalin Nuhjalaan rakennetaan uusi K-Market Aurinko. Naantalissa on aloitettu myös uuden, aiempaa isomman K-Supermarket Ukko-Pekan rakennustyöt.

Försäljningen i Egentliga Finland ökade med 5,4 % till 531,2 miljoner euro (moms 0 %). Alla Keskos affärsområden ökade sin försäljning.

”Med tanke på osäkerheten på marknaden kan vi vara nöjda med utvecklingen i Egentliga Finland under början av året. K-gruppens utveckling i Egentliga Finland var bäst i Finland. Detta återspeglar det långsiktiga arbete som gjorts i regionen för att förbättra kundupplevelsen och framgångsrika investeringar", kommenterar Keskos regiondirektör för Egentliga Finland Mika Sivula.

Försäljningen av dagligvaror var 353,6 miljoner euro och den ökade med 3,5 %. Tillväxtprocenten var något högre än Keskos nationella tillväxt.

Bygg- och husteknikhandelns försäljning ökade med 1,5 % och försäljningen var 124,7 miljoner euro.

”Speciellt inom bygg- och husteknikhandeln måste vi glädja oss åt att vi lyckats öka försäljningen i Egentliga Finland i en tid då byggandet i allmänhet har avtagit. Att investera i mer hållbara energilösningar är till exempel en aktuell fråga för många just nu. Samtidigt har priserna på byggprodukter till och med sjunkit på många områden och tillgången har förbättrats", säger Mika Sivula.

Värdet av bil- och fritidshandeln var 52,9 miljoner euro och den ökade med 33,4 %. Försäljningstillväxten återspeglar förbättrad tillgång på bilar och kortare leveranstider.

K-gruppen har gjort stora investeringar i Egentliga Finland. I början av året öppnades en ny K-Auto bytesbilhall i Kungsbäcken i Åbo och i januari öppnades K-Market Linjuri. K-Supermarket Annika i Åbo och K-Supermarket Pikis i S:t Karins öppnade under årets första hälft, helt nyrenoverade.

”Vi kommer att fortsätta att investera kraftigt i regionen Egentliga Finland genom att komplettera och utvidga vårt nätverk av butiker", säger regiondirektör Mika Sivula.

Under resten av året öppnar K-gruppen tre nya närbutiker i Åbo: K-Market Åstrand, K-Market Kirstiparken ja K-Market Station i Kuppis. Den nya K-Market Taika öppnar i Salo Ahlainen under hösten och Salo K-Citymarket genomgår en omfattande renovering och öppnar för kunder i december. Nya K-Market Aurinko kommer att byggas i Nuhjala, Nådendal. Byggnadsarbetet har också påbörjats för den nya, större K-Supermarket Ukko-Pekka i Nådendal.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös