Asiakkaan datan käyttöä ohjaa K-ryhmässä asiakkaan etu – data on avattu asiakkaiden käyttöön ja säilytyskäytäntöjä tarkennettu

K-ryhmän tavoitteena on luoda kanta-asiakkaalle aitoa hyötyä niistä tiedoista, joita K kerää: asiakkaiden ostoista kertyvän datan avulla rakennetaan hyödyllisiä palveluja sekä tarjotaan henkilökohtaisia etuja. Asiakas voi aina itse päättää, millä tasolla hän luovuttaa tietoja käytettäväksi. K-Plussa-ostotietojen säilytysaikaa on tarkennettu tietosuojaviranomaisen päätöksen johdosta tietojen käyttötarkoituksen mukaan ja jatkossa se on enintään 11 vuotta. Samalla koko ruokaostoksia koskeva data on avattu asiakkaiden hyödynnettäväksi.

K-ryhmä on datan käytössä kansainvälisestikin alan edelläkävijä ja se on aktiivisesti rakentanut uusia palveluja datan käyttöön liittyen. Palveluissa data on jalostettu asiakkaille helppokäyttöiseen ja visuaaliseen muotoon arjen valintojen avuksi. Datan hyödyntämisessä korostuvat vastuullisuus ja läpinäkyvyys, mistä esimerkiksi vuosittain julkaistava Keskon tietotilinpäätös on konkreettinen esimerkki.

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei ole annettu tarkkoja määreitä tietojen säilytysajalle, vaan säilytysaika on sidottu tietojen käyttötarkoituksiin. K-ryhmä on aiemmin arvioinut ja määritellyt käyttötarkoitukset ja asiakkaan etu huomioiden Plussa-ostotiedoille säilytysajaksi kanta-asiakkuuden keston.

”Olemme käyneet asiasta hyvää vuoropuhelua tietosuojaviranomaisen kanssa ja määritelleet asiakastiedoille uudet tarkkarajaiset sekä asiakkaille helposti ymmärrettävät säilytysajat. Jatkossa Plussa-ostotietoja säilytetään kuluvan vuoden sekä sitä seuraavan 10 vuoden ajan. Mikäli asiakas haluaa, säilytysaika voi olla tätä pidempi. Lisäksi olemme avanneet koko datan asiakkaiden käyttöön: K-Ruoka-palvelussa voi tarkastella omia ostoksiaan ja niistä tehtyjä analyyseja, jotka alkavat vuodesta 2015. Tulemme kertomaan asiakkaillemme muutoksista lisätietoja ja olemme jo päivittäneet Plussan tietosuojaselosteen”, K-ryhmän analytiikasta, datasta ja kanta-asiakkuuksista vastaava johtaja Minna Vakkilainen kertoo.

Minimointiperiaatteen mukaisesti kanta-asiakkaan tiedot poistetaan myös jatkossa automaattisesti, jos asiakas ei käytä kanta-asiakaskorttiaan aktiivisesti 24 kuukauteen.

Data mahdollistaa niin henkilökohtaiset tarjoukset kuin omien kulutustottumusten seuraamisen

Ostodatan avulla kanta-asiakasta pystytään palvelemaan henkilökohtaisemmin, kun hänelle voidaan esimerkiksi räätälöidä tarjouksia juuri niistä tuotteista, joita hän on muutenkin ostanut.

”Asiakkaan omiin tietoihin perustuvien palveluiden avulla asiakkaat puolestaan pystyvät myös muun muassa seuraamaan omien ruokaostostensa kotimaisuustasoa, hiilijalanjälkeä ja ravitsemukseen liittyviä valintoja sekä näissä tapahtuvia muutoksia pidemmällä aikavälillä”, Vakkilainen kertoo.

”Oleellista kuitenkin on, että päätösvalta tietojen käytöstä on asiakkaalla itsellään. Kanta-asiakkuudessa asiakas voi siis aina itse päättää, millä tasolla hän luovuttaa ostotietoja käyttöömme ja tietojen keräämisen voi myös kokonaan kieltää. Noin 3,3 miljoonasta kanta-asiakkaasta ostotietojensa tarkastelutasoa on rajoittanut vain noin 0,4 %, mikä osoittaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä”, hän lisää.

Asiakkaan omiin tietoihin perustuvat, niin kutsutut MyData-palvelut ovat lisänneet suosiotaan viime vuosina. Tämä näkyy myös K-ryhmässä K-Ruoka-palvelukokonaisuuden kehittämisessä ja suosiossa. Palveluihin sisältyvät muun muassa K-Ostokset-, K-Kuitit- ja elokuussa julkaistu Hyvinvointi-palvelu.

”Palvelut kehittyvät nyt eri aloilla koko ajan, kun datan tarjoamia entistä henkilökohtaisemman palvelun mahdollisuuksia on alettu hyödyntää yrityksissä yhä enemmän. Asiakkaat ovat meillä kehityksessä tiiviisti mukana, jotta palveluista saadaan rakennettua aidosti heidän arkeaan helpottavia”, Vakkilainen summaa.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös