Neste K selvitti: Enemmistö suomalaisista kokee vaikeaksi puuttua häirintätilanteisiin

Erityisesti naiset kokevat turvattomuutta ilta- ja yöaikaan, mutta enemmistö suomalaisista ei koe asiakseen puuttua häirintään, selviää tuhannelle suomalaiselle toteutetusta kyselytutkimuksesta. Kansainvälisenä Tyttöjen päivänä 11.10.2022 Neste K -liikenneasemaketju sekä taksisovellus Valopilkku haluavat yhdessä nostaa naisten kokeman turvattomuuden tunteen näkyväksi ja muistuttaa, että turvallinen kotimatka on jokaisen perusoikeus ja sen toteutuminen on jokaisen yhteinen vastuu. Tyttöjen taksi tarjoaa turvallisia kyytejä kotiin Helsingin keskustasta tyttöjen päivän viikolla perjantaina 14. lokakuuta. 

Neste K:n teettämässä kyselytutkimuksessa* jopa 81 prosenttia naisista kertoo kokeneensa turvattomuutta liikkuessaan yksin ulkona ilta- tai yöaikaan. 26 prosenttia on kokenut häirintää ja väkivallan uhkaa. Erityisesti turvattomuutta kokevat tytöt ja nuoret naiset. 

Sukupuolista häirintää tutkinut sosiologian dosentti Sanna Aaltonen ei ole yllättynyt, että niin moni nainen kokee olonsa turvattomaksi erityisesti ilta- ja yöaikaan. “Jo pitkään on puhuttu pelon maantieteestä, joka ohjaa naisten liikkumista iltaisin. Asiaan voi vaikuttaa niin asennekasvatuksella kuin kaupunkisuunnittelulla.”

Osana tämän vuoden kampanjaa toteutetun tutkimuksen** mukaan jopa 72 prosenttia vastaajista kokee, että verbaalisiin tai fyysisiin häirintätilanteisiin ei ole helppo puuttua. Naiset (78 %) kokevat näin miehiä (66 %) useammin. 

“Suomessa elää sitkeästi mentaliteetti, että toisen yksityisiin asioihin ei ole sopivaa puuttua. Tämä ajattelu kaipaa ravistelua erityisesti silloin, kun on kyse häirinnästä. Pyrkimyksenä voisi olla ottaa enemmän vastuuta ja kantaa huolta kanssaihmisistä, vaikka toisten asioihin puuttuminen voikin tuntua kiusalliselta ja hankalalta”, painottaa Aaltonen. 

37 prosenttia vastaajista kertoo, että jälkikäteen on jäänyt harmittamaan tilanne, jossa vastaaja ei puuttunut havaitsemaansa toiseen ihmiseen kohdistuneeseen epäasialliseen käytökseen. Heistä 87 prosenttia sanoo, että ei puuttunut näkemäänsä häirintätilanteeseen, koska ei tiennyt, mistä siinä oli kyse. Jopa 72 prosenttia ei puuttunut, koska koki että asia ei kuulunut itselle, ja 39 prosenttia taas sanoi puuttumattomuuden syyksi sen, että tunsi häirikön henkilökohtaisesti.

“Tärkein tekijä häirinnän lopettamisessa on yhteiskunnan asennemuutos. Tyttöjen taksi -kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomiota tyttöjen kokemaa turvattomuutta kohtaan, sekä tarjota turvallinen kotimatka edes yhtenä iltana heille, joille se ei muuten ole mahdollinen. Häirintä ei kuitenkaan lopu uhrien, vaan tekijöiden käytöstä muuttamalla – siksi tänä vuonna haluamme kiinnittää huomion ongelman juurisyihin”, kertoo Neste K:n markkinointipäällikkö Niina Lindholm.

Aaltonen on samaa mieltä siitä, että kollektiivinen puhetavan muutos on avainasemassa ongelman ratkaisemisessa. “Pitää päästä pois siitä uhreja syyllistävästä ajattelutavasta, että häirinnältä suojautuminen olisi uhrien tehtävä.”

Useampi kuin joka neljäs (27 %) kokee, että on itse jäänyt yksin häirintätilanteessa ja sivulliset ihmiset ovat sulkeneet tilanteessa silmänsä. Tämä korostuu erityisesti alle 34-vuotiailla. Vastaavasti miehistä noin joka viides kokee jääneensä yksin häirintätilanteessa.

Tyttöjen Taksi tarjoaa turvallisen kotimatkan 14.10.2022 

Toisena vuotena peräkkäin järjestettävä Neste K:n ja Valopilkun Tyttöjen taksi tarjoaa turvallisia kyytejä kotiin Helsingin keskustasta Tyttöjen päivää seuraavana perjantaina 14. lokakuuta klo 19–24 välisenä aikana. Tempauksen tavoitteena on kiinnittää huomiota tyttöjen kokemaa turvattomuutta kohtaan. Tyttöjen Taksi -tolppa löytyy Helsingin asema-aukiolta. Kyyti on ilmainen pääkaupunkiseudulla aina 30 euroon asti. 

“Turvattomuuden tunne korostuu erityisesti viikonloppuiltoina ja -öinä. Kampanjan teema ja tavoite, turvallisuuden lisääminen, on meille Valopilkussa erittäin tärkeä. Vuoden pimeimmän kauden alkaessa haluamme nostaa ajankohtaisen aiheen keskusteluun, sillä jokainen ansaitsee turvallisen kotimatkan”, summaa Valopilkun Head of Marketing Tytti Stranding.

*) Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 1.-3.10.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-74-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

**) Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 22.-25.9.2022. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-74-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös