Kysely: suomalaiset seuraavat ostoskorin sisältöä ja tuotehintoja aiempaa tarkemmin – tuotteiden tuoreus ja laatu kiilasi silti tärkeydessä kaupan hintatason edelle

Nykyisessä maailmantilanteessa joka toinen suomalainen on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota siihen, mitä päivittäistavaroita ostaa ja mitä tuotteet maksavat. Tuotteiden tuoreutta ja laatua pidettiin kuitenkin hintatasoa tärkeämpänä asiana omassa kaupassa. Tiukassa tilanteessa suomalaiset luopuisivat viimeisenä hedelmistä ja vihanneksista, mutta myös esimerkiksi ruoan suomalaisuudesta halutaan pitää kiinni. Tiedot selviävät K-Citymarketin teettämästä tutkimuksesta*, jossa selvitettiin maailmantilanteen vaikutusta ostokäyttäytymiseen päivittäistavarakaupassa.

Kyselytulosten mukaan suomalaisista 50 % on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota siihen, mitä tuotteita päivittäistavarakaupasta ostaa ja 47 % tuotteiden hintoihin. Aiempaa vähemmän heräteostoksia kertoo tehneensä 33 % suomalaisista. Toisaalta 25 % vastaajista toteaa, ettei maailmantilanne ole vaikuttanut ostopäätöksiin millään tutkimuksessa mainituista tavoista.

”Ilmiö näkyy tällä hetkellä myös käytännössä K-ruokakaupoissa, sillä asiakkaat seuraavat nyt esimerkiksi tarjouksia tarkasti. Tarjousten määrää varsinkin pääraaka-aineissa onkin jo lisätty. Ostokäyttäytymisessä mielenkiintoista on, että vaikka hinnan merkitys asiakkaiden parissa korostuu, myös laatua arvostavien ja premiumia ostavien talouksien osuus on pysynyt vakaana”, sanoo Keskon päivittäistavaratoimialan johtaja Ari Akseli.

Tuotteiden tuoreus ja laatu onkin suomalaisille tärkeää: asia nousi kärkeen, kun vastaajat arvioivat mikä omassa kaupassa on varsinkin epävarmoina aikoina tärkeää. Toiseksi korkeimmalle arvostuksessa nousi hintatason säilyminen kilpailukykyisenä. Ensin mainittua piti erittäin tärkeänä 55 % vastaajista ja toiseksi mainittua 49 % vastaajista.

”Tuotteiden laadukkuus ja tuoreus ovat luonnollisestikin asioita, jotka kaupassa tulee olla aina kunnossa. Hintatason osalta pyrimme K-kaupoissa siihen, että jokaiselle on tarjolla sopivan hintainen ostoskori. Esimerkiksi K-Citymarketeissa asiakkaalle on laajojen valikoimien takia tarjolla samasta tuotteesta aina eri hintaisia vaihtoehtoja, jolloin jokainen voi tehdä valinnan omien lähtökohtiensa mukaan”, kommentoi K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

Kuluttajat myös tekevät Sääksmäen mukaan priorisointia:

”Sama kuluttaja voi painottaa toisessa tuotteessa laatua ja toisessa hintaa. Esimerkiksi pastaksi voidaan valita erittäin laadukas vaihtoehto ja sen kylkeen tomaattikastikkeista edullinen. Tai samalla kauppakäynnillä asiakkaat voivat hankkia tarjouslohta myös pakkaseen laitettavaksi, mutta saman päivän iltaruoaksi kaupassa valmistettua sushia,” hän kuvaa.

Kesto- eli käyttötavaroissa hankintoja punnitaan ja hintoja seurataan kyselyn perusteella ruokatuotteita vähemmän.

Hedelmistä ja vihanneksista ei hevillä luovuta – iloa kauppakäyntiin tuovat edullinen hintataso ja tuttuus

Kyselystä selviää, että vaikka elämä ja maailma tuntuisivat kuinka epävarmoilta tahansa, luopuisivat suomalaiset viimeisenä hedelmistä ja vihanneksista (46 %), autolla liikkumisesta (38 %) sekä kotimaisen ruuan määrästä ruokavaliossa (36 %).

”Erityisesti meitä ilahdutti tuloksissa kuluttajien halu pitää kiinni suomalaisuudesta. Suomalaisen ruoan kysynnän lisääminen on yksi keskeinen tekijä, kun puhutaan siitä miten turvataan kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuutta. K-ruokakaupoissa myydystä ruoasta lähes 80 % on suomalaista, ja suomalaisia valintoja on kaupoissamme helppo tehdä”, Akseli toteaa.

Kauppareissulla iloa arkeen epävarmassakin tilanteessa tuovat ensisijaisesti edullinen hintataso (54 %), mutta kärkeen nousivat myös kaupan tuttuus (41 %), korkea laatu edullisella hinnalla (37 %) ja suuri kotimaisten tuotteiden valikoima (33 %).

* Kantar TNS Oy:n toteuttama Maailmantilanteen vaikutus ostokäyttäytymiseen päivittäistavarakaupassa 2022 -tutkimus tehtiin elokuussa 2022 ja siihen vastasi yhteensä 1016 iältään yli 15-vuotiasta. Otanta on painotettu väestöä edustavaksi.

Kyselytutkimuksen tulokset:

Onko nykyinen maailmantilanne vaikuttanut omiin ostopäätöksiisi / toimintaasi ostoksilla päivittäistavaroiden osalta? Voit valita useita. Valitse kaikki jotka sopivat. Päivittäistavaroilla tarkoitamme esimerkiksi ruokaa, juomia, päivittäiskosmetiikkaa sekä kodin paperi- ja puhdistusaineita. (N=1061)

 • Kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota siihen, mitä tuotteita ostan: 50 %
 • Kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota tuotteiden hintoihin: 47 %
 • Tehnyt aiempaa vähemmän heräteostoksia: 33 %
 • Käyttänyt ostoksiin aiempaa vähemmän rahaa: 20 %
 • Käyttänyt ostoksiin aiempaa enemmän rahaa: 10 %
 • Tehnyt aiempaa enemmän heräteostoksia: 1 %
 • Kiinnittänyt aiempaa vähemmän huomiota siihen, mitä tuotteita ostan: 1 %
 • Kiinnittänyt aiempaa vähemmän huomiota tuotteiden hintoihin: 1 %
 • Ei, maailmantilanne ei ole vaikuttanut ostopäätöksiini millään mainituista tavoista: 25 %
 • En osaa sanoa: 2 %

Onko nykyinen maailmantilanne vaikuttanut omiin ostopäätöksiisi / toimintaasi ostoksilla kestotavaroiden osalta? Voit valita useita. Valitse kaikki jotka sopivat. Kestotavaroilla tarkoitamme esimerkiksi vaatteita, kodinkoneita, elektroniikkaa ja urheiluvälineitä. (N=1061)

 • Kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota siihen, mitä tuotteita ostan: 38 %
 • Kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota tuotteiden hintoihin: 29 %
 • Käyttänyt ostoksiin aiempaa vähemmän rahaa: 26 %
 • Tehnyt aiempaa vähemmän heräteostoksia: 26 %
 • Käyttänyt ostoksiin aiempaa enemmän rahaa: 6 %
 • Kiinnittänyt aiempaa vähemmän huomiota siihen, mitä tuotteita ostan: 2 %
 • Kiinnittänyt aiempaa vähemmän huomiota tuotteiden hintoihin: 1 %
 • Tehnyt aiempaa enemmän heräteostoksia: 1 %
 • Ei, maailmantilanne ei ole vaikuttanut ostopäätöksiini millään mainituista tavoista: 35 %
 • En osaa sanoa: 4 %

Kuinka tärkeitä nämä omaan päivittäistavarakauppaasi liittyvät asiat ovat sinulle etenkin epävarmoina aikoina? (N=1061) TOP 5 – kaikki tulokset saatavilla Keskon viestinnästä

 • Tuotteet ovat varmasti tuoreita ja laadukkaita: erittäin tärkeää 55 %, melko tärkeää 36 %, ei kovin tärkeää 4 %, ei lainkaan tärkeää 1 %, en osaa sanoa 3 %. Keskiarvo: 3,5. (sama järjestys seuraavissa)
 • Kaupan hintataso pysyy kilpailukykyisenä: 49 %, 42 %, 5 %, 1 %, 3 %. KA: 3,4.
 • Voin luottaa siihen, että asiointi on aina turvallista: 48 %, 42 %, 5 %, 3 %, 3 %. KA: 3,4.
 • Kaupan aukioloajat ovat minulle sopivat: 39 %, 46 %, 11 %, 2 %, 2 %. KA: 3,3.
 • Kaupassa on minua kiinnostavia tuotteita: 33 %, 51 %, 10 %, 3 %, 4 %. KA: 3,2.
   

Mistä seuraavista asioista luopuisit viimeisenä, vaikka maailma ja elämä tuntuisi kuinka epävarmalta tahansa? Valitse enintään viisi asiaa, joista luopuisit viimeisenä. (N=1061) TOP 5 – kaikki tulokset saatavilla Keskon viestinnästä

 • Hedelmät ja vihannekset: 46 %
 • Autolla liikkuminen: 38 %
 • Kotimaisen ruuan määrä ruokavaliossa: 36 %
 • Tuore liha: 29 %
 • Tuore kala: 20 %

Mikä kauppareissulla tuo iloa arkeen epävarmassakin tilanteessa? Valitse kaikki kyseeseen tulevat asiat. (N=1061) TOP 5 – kaikki tulokset saatavilla Keskon viestinnästä

 • Edullinen hintataso: 54 %
 • Tuttuus, käynti ei vaadi suunnittelua: 41 %
 • Saan korkeaa laatua, mutta edullisella hinnalla: 37 %
 • Paljon kotimaisia tuotteita tarjolla: 33 %
 • Tarjonta kattaa kaikki arjen tarpeet kerralla: 31 %

Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös