Keskolle kansainvälistä tunnustusta tavarantoimittajien haastamisesta päästövähennyksiin

Globaali CDP-ympäristöjärjestö listaa vuosittain yritykset, jotka ovat parhaiten sitouttaneet oman toimitusketjunsa ilmastotekoihin. Kesko on yksi Supplier Engagement Leadereiksi nimetyistä yrityksistä jo toista vuotta peräkkäin.

CDP-ympäristöjärjestö arvioi vuosittain, kuinka hyvin yritykset sitouttavat tavarantoimittajansa tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Parhaat yritykset saavat Supplier Engagement Leader -tunnustuksen - tänä vuonna tunnustuksen sai 8 prosentin parhaimmisto CDP:n globaaliin ilmastonmuutoskyselyyn kokonaan vastanneista yrityksistä.

CDP kerää vuosittain yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen erityisesti sijoittajien käyttöön. Joulukuussa 2021 Kesko valittiin CDP:n kansainvälisessä ilmastonmuutoskyselyssä 2021 toista vuotta peräkkäin valioluokkaan eli A-listalle.

Tavarantoimittajat ja asiakkaat mukaan päästövähennyksiin

Yritysten ilmastotyön vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että yritykset pyrkivät vaikuttamaan omien päästöjensä lisäksi myös kumppaneidensa toimintaan.

Kesko näkee päästövähennysten ulottamisen koko toimitusketjuun erityisen tärkeäksi, sillä valtaosa kaupan alan päästöistä syntyy tuotteiden alkutuotannosta, valmistuksesta, pakkauksista, kuljetuksista ja tuotteiden käytöstä.

“Oman toimintamme päästöt syntyvät kiinteistöjemme kuluttamasta sähköstä ja lämmöstä sekä kuljetusten polttoaineenkulutuksesta. Kaupan alalla oman toiminnan päästöjen arvioidaan olevan noin prosentin koko arvoketjun päästöistä. Siksi näemme välttämättömäksi sen, että kannustamme myös tavarantoimittajamme ja asiakkaamme mukaan ilmastotekoihin”, sanoo Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio.

Keskon tavoitteena on, että 2/3:lle Keskon suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

”Kutsuimme viime vuonna CDP:n Supply Chain -ohjelman kautta suurimmat tavarantoimittajamme tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan niistä CDP:lle. On hienoa, että jo ensimmäisenä vuonna 65 prosenttia kutsutuista yrityksistä vastasi CDP:n laajaan ilmastonmuutoskyselyyn ja raportoi päästövähennystavoitteistaan. Tänä vuonna tavoitteenamme on kirittää toimitusketjua yhä vahvemmin ilmastotekoihin ja kasvattaa päästövähennyksistään raportoivien tavarantoimittajiemme määrää entisestään”, Joukio sanoo.

Myös K-kauppojen asiakkaita kannustetaan tekemään kestävämpiä valintoja. Kestävämpiin valintoihin ohjaa K-Ostokset-palvelu, joka tarjoaa asiakkaille heidän ruokaostostensa hiilijalanjälki-, kotimaisuus- ja ravitsemusmittarit.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös