Kesko uudisti vastuullisuusstrategiansa ja otti vastuullisuustavoitteet osaksi johdon palkitsemista

Kesko Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle uuden vastuullisuusstrategian. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

”Vastuullisuus on koko Keskon strategian ytimessä. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaidemme vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussamme aina tuotannosta kulutukseen asti. Uuden vastuullisuusstrategian tarkoitus on varmistaa, että pysymme kehityksen kärjessä koko ajan kiristyvässä kilpailussa myös vastuullisuuden osalta”, Keskon vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio sanoo.

Kesko on saanut vastuullisuustyöstään vuosien aikana merkittäviä tunnustuksia. Kesko on esimerkiksi sijoittunut ainoana yrityksenä maailmassa Corporate Knightsin Global 100 -listalle kaikkina 18 vuotena. Myös sijoitukset muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä sekä CDP-arvioinneissa kertovat vastuullisuustyön tasosta.

Strategia huomioi monipuolisesti vastuullisuuden eri osa-alueet

Keskon tuoreessa vastuullisuusstrategiassa on neljä painopistealuetta: ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallinto.

Ilmaston ja luonnon osalta Kesko keskittyy uuden strategiansa mukaisesti sekä oman toimintansa että koko arvoketjun päästöjen vähentämiseen. Oman toiminnan osalta Keskon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön vuonna 2030. Uudessa strategiassa myös biodiversiteetin painoarvo nousee. Kiertotalouden osalta keskiössä ovat muun muassa pakkaukset sekä ruokahävikin vähentäminen.

Arvoketjun vastuullisuutta Kesko kehittää muun muassa tukemalla asiakkaiden vastuullisia valintoja, haastamalla tavarantoimittajia asettamaan omat päästötavoitteensa, lisäämällä hankintaketjun auditointeja ja nostamalla kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta.

Vastuu ihmisistä näkyy erityisesti henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä monimuotoisuuden, mukaan ottamisen ja yhdenvertaisuuden edistämisenä.

Hyvän hallinnon osalta keskeistä on muun muassa K Code of Conductin toteuttaminen, vastuullisuuden sitominen yhä vahvemmin johdon palkitsemiseen sekä koko henkilöstön vastuullisuusosaamisen kehittäminen.

Vastuullisuustavoitteita johdon osakepohjaiseen sitouttamis- ja kannustinohjelmaan

Osana vastuullisuusstrategiaa Keskon hallitus on päättänyt asettaa vastuullisuuteen liittyviä kriteerejä yhtiön osakepohjaisille sitouttamis- ja kannustinohjelmille (Performance Share Plan) PSP 2021–2024 ja PSP 2022–2025. Osakepalkkio-ohjelma sisältää taloudellisten tunnuslukujen lisäksi ilmastopäästöjen vähentämiseen sekä kansainvälisiin vastuullisuusindekseihin ja -arviointeihin sidottuja tavoitteita. Vastuullisuustavoite koskee vuotta 2022. Yhtiö tiedotti sitouttamis- ja kannustinohjelman perustamisesta pörssitiedotteella 3.2.2022.

K-Vastuullisuus-04042022_suomi_final_770-px.jpg

Painopistealueet ja keskeiset toimenpiteet

K-Vastuullisuus_Fokusalueet_2303_FI_970_1.jpg

K-Vastuullisuus_Fokusalueet+strategiakuva_FI_2_20042022.jpg


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös