Kesko nousi maailman kärkeen kansainvälisessä Dow Jones -vastuullisuusarvioinnissa – ensimmäistä kertaa toimialallaan Euroopan paras yritys ja maailman kolmanneksi paras

Kesko on valittu toimialansa parhaana eurooppalaisena yrityksenä mukaan arvostettuihin Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World ja DJSI Europe -indekseihin. Maailmanlaajuisessa DJSI World -indeksissä Kesko nousi toimialansa kolmanneksi parhaaksi yritykseksi. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa yritysten ilmastotyö, kestävät valikoimat, läpinäkyvät toimitusketjut sekä työterveys ja -turvallisuus.

”Sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset yrityksiä kohtaan kasvavat koko ajan, ja kovassa kilpailussa menestyäkseen yritysten on oltavia hyviä kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Nousumme Euroopan indeksin kärkeen ja maailman listan kolmanneksi osoittaa, että keväällä 2022 julkaistu uusi vastuullisuusstrategiamme ja sen myötä tehdyt toimenpiteet ohjaavat vastuullisuustyötämme oikeaan suuntaan”, sanoo Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksien arviointiin kutsuttiin tänä vuonna yli 3 500 pörssiyritystä ympäri maailman. DJSI World -indeksiin valitaan arvioinnin perusteella kunkin toimialan maailman parhaimmisto. DJSI Europe -indeksi listaa kestävän kehityksen edelläkävijät Euroopassa.

Kesko nousi ensimmäistä kertaa DJSI Europe -indeksin parhaaksi toimialallaan (Food & Staples Retailing). Muut indeksiin valitut päivittäistavarakaupan yritykset ovat Metro ja Ahold. Suomesta on DJSI World -indeksissä tänä vuonna mukana Keskon lisäksi Neste, UPM-Kymmene, Valmet ja Wärtsilä.

Tänä vuonna Dow Jones -arvioinnissa selvitettiin aiempaa tarkemmin muun muassa yritysten päästötavoitteita, ilmastoriskien hallintaa sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä periaatteita. Keskon ympäristötyö arvioitiin kokonaisuutena toimialansa parhaaksi. Täydet 100 pistettä Kesko sai muun muassa energiatehokkuudesta, ympäristöraportoinnista, vesiriskien hallinnasta ja Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehyksen mukaisesta ilmastoriskianalyysista.

Vastuullisuustyön kehittämistä jatketaan monella rintamalla

Vastuullisuus on koko K-ryhmän strategian ytimessä. K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toiminnan ja kuljetusten päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoitteet ulottuvat koko arvoketjuun: 2/3:lle Keskon suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

”Vastuullisuustyötä tehdään jatkuvasti monella rintamalla. Valmistelemme parhaillaan muun muassa K-terveellisyystiekarttaa, jonka tavoitteena on tehdä hyvinvointia edistävät valinnat asiakkaille mahdollisimman helpoksi K-ruokakaupoissa. Parannamme myös työntekijöidemme vastuullisuusosaamista; tulossa on esimerkiksi kaikille työntekijöillemme suunnattu verkkokurssi monimuotoisuuden, mukaan ottamisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi”, Joukio kertoo. 

Lue lisää Dow Jones -arvioinnista S&P Globalin nettisivuilta.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös