K-ryhmän myynti oli vuonna 2021 Pohjanmaalla 262 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten år 2021 uppgick till 262 miljoner euro

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 3.2.2022 K-ryhmän myynti oli vuonna 2021 Pohjanmaan alueella yhteensä 261,6 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja myynti kehittyi 3,3 %. K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 3.2.2022 K-gruppens försäljning uppgick i Österbotten år 2021 till sammanlagt 261,6 miljoner euro (moms 0 %) och försäljningen ökade med 3,3 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 182,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 0,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 79,3 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 9,3 %.

”Myynneissä näkyy ihmisten halu panostaa omaan hyvinvointiinsa sekä kotien sisustamiseen ja remontointiin. Erittäin tyytyväinen voi olla urheilukaupan, K-Raudan ja K-Citymarketien kehityksiin”, kertoo Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”Rakentamisen buumi on tuonut hyvät kehitysluvut myös rakentamisen ja talotekniikan yritysmyynteihin.”

Vaasan keskustan K-Citymarketissa alkavat  laajat uudistustyöt, jotka valmistuvat kuluvan vuoden syksyllä.

*************************

Dagligvaruhandelns försäljning var 182,4 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 0,9 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 79,3 miljoner euro, en ökning på 9,3 %.

"Det syns på försäljningen att människorna vill satsa på sitt välmående samt på heminredning och renovering. Speciellt nöjd kan man vara med sporthandelns, K-Rautas och K-Citymarketarnas utveckling", berättar Keskos regiondirektör i Västra Finlands region, Jari Alanen. "Byggboomen har medfört fina försäljningssiffror även inom byggvaru- och husteknikhandeln."

På K-Citymarket i Vasa centrum kommer en omfattande renovering att inledas, som kommer att vara klar i höst.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös