K-ryhmän kokonaismyynnin kasvu jatkuu Lounais-Suomessa K-gruppens totala försäljning fortsätter att öka i Sydvästra Finland

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 26.7.2022/ K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 26.7.2022 K-ryhmän vähittäismyynti oli Lounais-Suomen alueella tammi-kesäkuussa yhteensä 725,0 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja myynti jatkui viime vuoden tasolla. I januari–juni uppgick K-gruppens försäljning i Sydvästra Finland till sammanlagt 725,0 miljoner euro (moms 0 %) och låg på samma nivå som året innan.

%. Päivittäistavarakaupan myynti oli 501,2 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Autokaupan myynnin arvo oli 37,5 miljoonaa euroa.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta K-ryhmää kohtaan, sillä myyntimme on pysynyt edelleen koronan aikana nousseella tasolla vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta”, kiittää Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna. ”Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahva kasvu jatkui. Ravintolatukku Kespron myynti on noussut ja kehittynyt reilusti yli koronaa edeltävälle tasolle”, Inna jatkaa.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa K-ryhmän myynti oli yhteensä 504,3 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Päivittäistavaran myynti oli 341,8 miljoonaa euroa. Rakentamisen ja talotekniikan myynnin kehitys oli 13,5 % ja myyntieurot olivat 130,4 miljoonaa euroa. Autokaupan myynnin arvo oli 32,1 miljoonaa euroa.

”Varsinais-Suomen kesän yksi päätapahtumista on Naantalin asuntomessut. Aivan asuntomessujen tuntumaan avautui kesäkuun alussa K-Market PikkuKippari, joka on hurmannut asiakkaansa ja ylittänyt kaikki odotukset”, iloitsee Lauri Inna. ”Myös messuille rakennettu K-Raudan ja Ainoakodin asuntomessukohde on herättänyt paljon positiivista huomiota.”

”Muuttuvassa taloustilanteessa asiakastarpeiden tunnistaminen ja niihin reagointi tulee olemaan aiempaa tärkeämpää jatkossa. Meillä K-ryhmässä on paljon ammattitaitoa ja tahtoa, että onnistumme näissä”, Lauri Inna kertoo.

Loppukesästä valmistuu Maskuun uusi Tavallista parempi ruokakauppa, K-Supermarket, joka avataan asiakkaille Pirkan päivänä 1.9.

Satakunnassa K-ryhmä jatkaa kasvu-uralla

Satakunnassa K-ryhmän myynti yhteensä kasvoi 2,7 % ja oli 197,4 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan myynti oli 136,2 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli 55,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 19,1 %. Autokaupan myynnin arvo oli 5,4 miljoonaa euroa.

”Satakunnassa myyntien kehitykseen voi olla kokonaisuutena tyytyväisiä ja tässä maailmantilanteessa asiakkaiden luottamuksesta kiinni pitäminen on entistäkin tärkeämpää”, Lauri Inna kommentoi maakunnan myyntilukuja. ”Porissa on tehty lopulliset päätökset kahden uuden K-ruokakaupan rakentamisesta. K-Market Pormestarinluodon rakennustyöt on aloitettu ja kauppa valmistuu ensi kevääksi. K-Supermarket Karjarannan rakentamista valmistellaan parhaillaan.”

**********
Byggvaru- och husteknikhandeln uppgick till 186,3 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 15,1 procent. Försäljningen inom dagligvaruhandeln uppgick till 501,2 miljoner euro och låg på samma nivå som året innan. Inom bilhandeln uppgick försäljningen till 37,5 miljoner euro.

Till Keskos region Sydvästra Finland hör landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

”Jag vill tacka våra kunder för deras förtroende för K-gruppen. Vår försäljning har nämligen legat kvar på en hög nivå under corona, trots det svåra världsläget”, säger regiondirektör Lauri Inna, Kesko Sydvästra Finland. ”Inom byggvaru- och husteknikhandeln fortsatte den kraftiga tillväxten. Foodservicegrossisten Kespros försäljning har ökat och utvecklats så att den ligger rejält över nivån före coronan”, säger Inna.

Egentliga Finland

K-gruppens försäljning i Egentliga Finland uppgick till totalt 504,3 miljoner euro och låg på samma nivå som året innan. Försäljningen inom dagligvaruhandeln uppgick till 341,8 miljoner euro. Försäljningsutvecklingen inom byggvaru- och husteknikhandeln var 13,5 procent och försäljningen uppgick till 130,4 miljoner euro. Inom bilhandeln uppgick försäljningen till 32,1 miljoner euro.

”Ett av sommarens största evenemang i Egentliga Finland är bostadsmässan i Nådendal. Inför bostadsmässan, i början av juni öppnade K-Market PikkuKippari som har fått en trogen kundkrets och överträffat alla förväntningar”, säger Lauri Inna nöjt. ”Även K-Rautas och Ainoakotis objekt på bostadsmässan har väckt mycket positiv uppmärksamhet.”

”I det föränderliga ekonomiska läget kommer vikten av att identifiera kundbehov och reagera på dem att betonas ytterligare framöver. Vi inom K-gruppen besitter den kompetens och vilja som krävs för att lyckas med detta”, säger Lauri Inna.

I slutet av sommaren färdigställs en ny K-Supermarket, Den bättre matbutiken, i Masku. Den öppnas för kunderna på Pirkkadagen den 1 september.

Fortsatt tillväxt för K-gruppen i Satakunta

K-gruppens totala försäljning i Satakunta ökade med 2,7 procent och uppgick till 197,4 miljoner euro. Försäljningen inom dagligvaruhandeln uppgick till 136,2 miljoner euro och låg på samma nivå som året innan. Försäljningen inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick till 55,9 miljoner euro och ökade med 19,1 procent. Inom bilhandeln uppgick försäljningen till 5,4 miljoner euro.

”Vi kan vara nöjda med försäljningsutvecklingen i Satakunta totalt sett, och i detta världsläge är det allt viktigare att bibehålla kundernas förtroende”, säger Lauri Inna om landskapets försäljningssiffror. ”I Björneborg har slutliga beslut om bygget av två nya K-matbutiker fattats. Byggarbetena med K-Market i Borgmästarholmen har inletts och butiken blir klar till nästa vår. Bygget av en K-Supermarket i Fästranden förbereds för närvarande.”


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös