K-ryhmän Arkibarometri: Suomalaisten odotukset yritysten vastuullisuusteoille kasvaneet – omaa arkea koskettavat teot tärkeimpiä

K-ryhmän loppukeväästä teettämän Arkibarometri-tutkimuksen mukaan lähes joka toinen suomalainen odottaa yritysten vastuullisuusteoilta nyt enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Yritysten teot keväällä maailmaa kohdanneiden kriisien aikana saavat kuitenkin myös kiitosta. Viime syksyyn verrattuna yhä useampi pitää tärkeimpinä yritysten vastuullisuustekoina koko Suomen hyvinvoinnin kannalta merkittäviä asioita.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan listalta kolme mielestään tärkeintä vastuullisuustekoa, joihin suomalaisten yritysten tulisi keskittyä toiminnassaan juuri tällä hetkellä. Kolmen kärkeen nousevat paikallisesti vaikuttavat teot: verojen maksu on tärkeintä 58 prosentille, työpaikkojen luominen 37 prosentille ja paikallisen elinvoimaisuuden ylläpitäminen 35 prosentille. 

Kysymys esitettiin suomalaisille nyt toistamiseen, edellisen kerran K-ryhmä kysyi asiaa syyskuussa 2021. Silloin kolmen kärjessä olivat samat teot, mutta kunkin arvo oli kevään kyselyyn verrattuna matalampi. Esimerkiksi työpaikkojen luomista ja paikallisen elinvoimaisuuden ylläpitämistä piti syksyllä tärkeimpinä kumpaakin 25 prosenttia vastaajista, eli eroa syksyn tuloksiin on molemmissa 10 prosenttiyksikköä tai yli. 

”Ajankohdasta riippumatta suomalaiset tuntuvat arvostavan yritysten vastuullisuustyössä konkreettisia, paikallisia ja helposti ymmärrettäviä tekoja, jotka tulevat lähelle heidän omaa arkeaan. Se, että tällaisten tekojen tärkeys korostuu nyt vielä syksyäkin enemmän kertoo nähdäkseni siitä, että Suomen hyvinvointi ja pärjääminen on kuluneen kevään tapahtumien jäljiltä monille entistäkin tärkeämpää”, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio pohtii. 

Pitkällä aikavälillä ympäristöasioiden merkitys korostuu

Tällä hetkellä tärkeimmiksi koettujen vastuullisuustekojen lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä kolmea tekoa he pitävät kaikkein tärkeimpinä pitkällä aikavälillä. Pitkälläkin aikavälillä kolmen kärki pysyy samana, vaikka kunkin arvo onkin hieman matalampi.  

Tarkastellessa vastauksia sen mukaan, missä nousua on pitkällä aikavälillä eniten suhteessa tähän hetkeen, nousevat kärkeen ilmasto- ja ympäristöasiat. Hiilineutraaliuteen pyrkimisessä nousua on eniten, 11 prosenttiyksikköä. Myös luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja yrityksen omien päästöjen minimoinnissa on havaittavissa nousua. 

”Vaikka paikalliset teot nousevat luontevasti kärkeen myös pitkällä aikavälillä, on hienoa huomata, että ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat ovat niitä, joiden koettu tärkeys pitkällä aikavälillä nousee. Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon ei ole yhtä helppoa ratkaisua, vaan tekoja vaaditaan monella rintamalla ja jokaiselta yritykseltä. Vaikka myös jokaisella meistä on yksilönä oma vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, on hyvä, että yritysten teot kiinnostavat ja niihin kiritetään suuren yleisön suunnalta”, Joukio sanoo. 

Keskofi_arkibarometri_välikuva.png

Odotukset yritysten vastuullisuudelle kasvaneet

Konkreettisten tekojen arvottamisen lisäksi vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa kolmeen vastuullisuuteen liittyvään väitteeseen. Vastaajista lähes puolet, 47 prosenttia, oli samaa tai erittäin samaa mieltä siitä, että heidän odotuksensa yritysten vastuullisuusteoille ovat kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kaksi viidestä, 41 prosenttia, koki suomalaisten yritysten tehtäväksi osallistua suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen, vaikka se heikentäisi niiden taloudellista menestystä. Kysyttäessä viime aikojen konkreettisesta toiminnasta, 48 prosenttia koki suomalaisten yritysten osanneen toimia vastuullisesti maailmaa viime aikoina kohdanneissa kriiseissä.

Keskofi_arkibarometri_välikuva2.png
 
K-ryhmän Arkibarometri kartoittaa suomalaisten ajatuksia arjesta ja sen eri elementeistä kuten ruoasta, asumisesta ja liikkumisesta. Aineisto kerättiin 13.-18.4.2022 Kantar TNS Oy:n internetpaneelissa, vastaajia oli 1030. Kohderyhmänä olivat 18−70-vuotiaat suomalaiset. Aineisto edustaa suomalaisia iän, sukupuolen ja alueen mukaan.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLA
EI

Takaisin ylös