Osavuosikatsaus Q3/2021: Historian paras tulos

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                            

7-9/2021

  • Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 902,4 milj. euroa (2 651,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 9,4 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa (181,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 54,5 milj. euroa
  • Liikevoitto oli 236,5 milj. euroa (224,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,33 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,48 euroa)

1-9/2021

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 429,9 milj. euroa (8 006,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 8,6 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 5,3 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 572,0 milj. euroa (402,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 184,0 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 570,3 milj. euroa (444,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa (0,66 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa (0,81 euroa)

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 902,4 2 651,9 8 429,9 8 006,9 10 669,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 236,4 181,8 572,0 402,1 567,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 8,1 6,9 6,8 5,0 5,3
Liikevoitto, milj. e 236,5 224,6 570,3 444,6 600,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 219,3 163,6 522,5 331,5 481,9
Tulos ennen veroja, milj. e 220,0 220,0 523,7 389,3 527,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 381,2 286,6 882,8 844,0 1 152,4
Investoinnit, milj. e 69,1 174,8 196,0 342,9 398,4
           
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,43 0,48 1,03 0,81 1,09
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,43 0,33 1,03 0,66 0,97
  1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 16,3 11,0 12,0
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 24,3 17,3 17,8

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 7-9/2021* 7-9/2020 1-9/2021* 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 902,4 2 651,9 8 429,9 7 580,2 10 242,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 236,4 181,8 572,0 388,0 553,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 8,1 6,9 6,8 5,1 5,4
Liikevoitto, milj. e 236,5 176,9 570,3 382,8 540,0

* Raportoitu

Tässä osavuosikatsauksessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2021 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740–800 miljoonaa euroa.

Yhtiö nosti tulosohjeistustaan pörssitiedotteella 14.10.2021. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650–750 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu yritysasiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua vahvempana kaikissa toimintamaissa. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden ennakoitua voimakkaampi volyymikehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu. Raaka-aineiden hintakehitys on ollut voimakkainta erityisesti rakennusmateriaaleissa kuten puutuotteissa, metalleissa ja muovituotteissa. Odotukset loppuvuoden osalta ovat etenkin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on kehittynyt hyvin samalla kun Kespron foodservice-liiketoiminta on vahvistunut edellisestä vuodesta.

Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta, mutta komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma saattaa heikentää kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö on pystynyt parantamaan kulusuhdetta kaikilla toimialoilla toimintaa edelleen tehostamalla.

Loppuvuoden arviointia vaikeuttaa pandemiatilanteen jatkuminen ja asiakaskäyttäytymisen haastava ennakoitavuus. Lisäksi arviointia vaikeuttaa tavaroiden saatavuuteen ja hintainflaatioon liittyvät epävarmuudet.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen ennätys. Myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 % ja oli 2 902,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa ja se kasvoi 54,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus oli kaikkien aikojen paras. Autokaupassa tulos parani selvästi. Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus on noussut Euroopan parhaiden toimijoiden tasolle. Vahvan kasvun taustalla on kasvustrategiamme onnistunut toteutus ja myönteinen markkinatilanne.

Vahva kehitys jatkui ruokakaupassa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja myymäläverkosto ja hyvillä paikoilla sijaitsevat kaupat, yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta. Myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,2 milj. euroa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 17,3 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Markkinaosuus kasvoi ruokakaupassa. K-ruokakauppojen päivittäistavaroiden myynti kasvoi 3,3 % ja Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon kehitys oli +8,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahva kasvu jatkui kaikissa toimintamaissa yritysasiakaskaupan vetämänä. Maakohtaisten strategioiden onnistunut toteutus ja vahva kysyntä toivat ennätyksellisen kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Suomessa Onnisen ja K-raudan kehitys jatkui vahvana. Myös Norjassa ja Ruotsissa myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa. Kannattavuutta on vahvistanut myös viime vuosina toteutetut uudistukset ja yrityskaupat sekä ostettujen yritysten onnistunut integrointi. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 14,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 104,5 milj. euroon. Kasvua on tukenut osaltaan rakentamisen markkinoiden vahva kehitys ja edelleen jatkunut raaka-aineiden hintojen nousu.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Autokaupan liikevaihto kasvoi 6,7 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 18,2 miljoonaan euroon. Autokaupassa myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta. Sekä uusien että käytettyjen autojen kysyntä oli vahvaa. Komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma on kuitenkin hidastanut uusien autojen toimituksia ja käytettyjen autojen saatavuutta. Täyssähköautojen suunniteltu autoveron poisto 1.10. alkaen vaikutti autojen luovutuksiin.

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut entisestään. Lähivuosina korostuu konkrettinen työ ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupan rooli on selvästi oman toiminnan päästöjen vähentämistä merkittävämpi. Jaamme tietoa asiakkaillemme heidän valinnoistaan ja kannustamme entistä vastuullisempaan elämäntapaan kaikilla toimialoilla. Lisäksi haastamme tavarantoimittajia ja koko toimitusketjua päästöjen vähennystoimiin ja asettamaan omat konkreettiset päästövähennystavoitteet.

Pohjoismaat ovat maailman vakaimpia ja parhaiten toimivia yhteiskuntia. Hyvän yleisen talouskehityksen arvioidaan jatkuvan toimintamaissamme. Kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet ja rahaa on käytettävissä kulutukseen. Myös kotimaisen kysynnän arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla. Lisäksi niin kutsuttu vihreä siirtymä lisää julkisia ja yksityisiä investointeja ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia kaikilla toimialoillamme.

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta. Päivittäistavarakaupassa vahva ruokakaupan kokonaisuus luo hyvän pohjan kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa. K-ruokakaupat ja Kespron foodservice-liiketoiminta muodostavat ainutlaatuisen ja vahvan kokonaisuuden. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa puolestaan vahva maakohtainen tekeminen tukee kasvua. Tänä päivänä jo 75 % liikevaihdosta tulee yritysasiakaskaupasta ja yritysasiakaskaupan kysyntä on vahvassa kasvussa. Autokaupassa autoilun murros ja oman toiminnan uudistaminen tukevat myynnin kasvua. Työ myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Tulokset, joita olemme saavuttaneet, kertovat strategian toimivuudesta ja onnistuneista valinnoista.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös