Osavuosikatsaus Q1/2021: Historian paras Q1-tulos

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                                                                                            

1-3/2021

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 539,4 milj. euroa (2 540,4 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 5,9 %, raportoitu liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 116,2 milj. euroa (65,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 51,5 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
  • Liikevoitto oli 115,7 milj. euroa (65,9 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,08 euroa)
  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,09 euroa)
     

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 539,4 2 540,4 10 669,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 116,2 65,1 567,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,6 2,6 5,3
Liikevoitto, milj. e 115,7 65,9 600,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 99,6 32,7 481,9
Tulos ennen veroja, milj. e 99,2 33,1 527,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 155,1 135,7 1 152,4
Investoinnit, milj. e 44,2 99,0 398,4
       
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu 0,20 0,09 1,09
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,20 0,08 0,97
  1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,4 9,6 12,0
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 20,0 15,0 17,8

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 1-3/2021* 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. e 2 539,4 2 355,6 10 242,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 116,2 64,6 553,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,6 2,7 5,4
Liikevoitto, milj. e 115,7 65,5 540,0

* Raportoitu 1-3/2021

Tässä osavuosikatsauksessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2021 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on jatkunut vahvana ja samalla foodservice-liiketoiminta on pysynyt kannattavana vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua parempana. Myös autokauppa on kasvanut edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty edelleen parantamaan. Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa aikaisempaa positiivisemmat.

Covid-19-pandemian kehityksen vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida ja siitä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen leveä.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli jälleen ennätyksellinen. Se oli Keskon historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,9 % ja oli 2 539,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 116,2 milj. euroa, ja se kasvoi 51,1 milj. euroa. Myynnin kasvun ohella olemme pystyneet jatkuvasti parantamaan omaa toimintaamme ja kustannustehokkuuttamme.

Annoimme 15.4. positiivisen tulosvaroituksen alkuvuoden vahvan tuloskehityksen sekä ennakoitua parempien loppuvuoden näkymien ansiosta. Vahvan tuloskehityksen ansiosta saavutimme myös viime vuonna korotetut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Päivittäistavarakaupassa vahvuutemme on laaja kivijalkakauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta. Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi tammi-maaliskuussa 6,1 % ja K-ruokakauppojen markkinaosuus vahvistui edelleen. Myynnin kasvusta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 48 % tuli ruoan verkkokaupan kasvusta. Verkkokaupassa myyntimme kasvoi yli 300 %. Päivittäistavarakaupan kannattavuus parani edelleen sekä myynnin kasvun että oman toiminnan edelleen tehostamisen ansiosta. Foodservice-liiketoiminta onnistuttiin pitämään kannattavana vaikeassa markkinatilanteessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa maakohtaisten strategioiden toteutus sekä vahvistunut kysyntä toivat ennätystuloksen. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,7 %. Suomessa K-Raudan ja Onnisen hyvä kehitys jatkui. Norjassa myynti ja kannattavuus vahvistuivat kaikissa liiketoiminnoissa. Myös Ruotsissa K-Rauta ja K-Bygg menestyivät hyvin markkinassa. Myös poikkeustilanteessa olemme pystyneet varmistamaan tuotteiden hyvän saatavuuden. Jatkamme rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvustrategian toteutusta ja haemme kasvua sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla.

Autokaupassa myynti palautui koronapandemiaa edeltävälle tasolle sekä uusien autojen että käytettyjen autojen kaupassa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 16,8 %. Hyvään kehitykseen autokaupassa on vaikuttanut kilpailukykyinen mallisto sekä autojen saatavuuden parantuminen. Päivitimme katsauskaudella autokaupan strategian, jossa uudistuminen ja asiakaskokemuksen parantaminen nostettiin entistä vahvemmin toiminnan keskiöön.

Kasvustrategiamme toimii, ja se antaa hyvät lähtökohdat myös tuleville vuosille. Päivittäistavarakaupassa meillä on hyvät edellytykset kasvattaa myyntiä edelleen omia vahvuuksiamme hyödyntämällä. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vahva maakohtaisten strategioiden toteutus tukee kasvua ja kannattavuuden parantamista myös tulevaisuudessa. Autokaupassa jatkamme toimenpiteitä toimintamme uudistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Olemme digitaalisen kaupan johtavia toimijoita Pohjois-Euroopassa lähes 1,3 miljardin euron sähköisen kaupan myynnillä. Kesko on vahvasti mukana sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden verkkokaupassa. Meidän verkkokauppamme kasvavat nopeasti, mikä on seurausta hyvin toimivasta digistrategiasta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Arvioimme ruoan verkkokaupan kasvavan merkittävästi Suomessa tällä vuosikymmenellä. Tavoitteenamme on olla myös tulevaisuudessa ruoan verkkokaupan selvä markkinajohtaja Suomessa.

Kuluvan vuoden näkymät ovat myönteiset. Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570-670 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemian kehityksen vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida ja siitä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli on edelleen leveä.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

 

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

  

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös